موضوع مورد نظر خود را در موتور جستجوی قدرتمند ویرا جستجو کنید

تعداد اعضا ویراساینس

30554

کارشناسی

68172

کارشناسی ارشد

25223

دکتری

123950

مجموع

ویراساینس به وسعت تمامی دانشگاه های ایران

The sub-band effect on the graphene nanoribbon based field-effect transistor

Abstract:Graphene, a single-sheet layer of graphite hold interesting property such as high electron mobility. Such characteristic is desired in the transistor manufacturing. However pure graphene is not suitable to be directly used in manufacturing of transistor. This problem is been solved by introducing graphene nanoribbon where the chemical structure of graphene is been manipulating into nanoribbon. Although graphene nanoribbon is believed that can be used to replace the current silicon technology on transistor manufacturing, some uncertainties still exist in it, especially when the width of the ribbon becomes small. Research has shown that when the width of the ribbon is small, the sub-band effect becomes more significant. Therefore this paper will show the study of mobility and carrier velocity at different sub-bands under the condition of varying the gate voltage. Besides that, the study of mobility and carrier velocity at different sub-bands with different width will also be shown in this paper. The first sub-band always shows the highest value of mobility and carrier velocity. When gate voltage is increasing, mobility and carrier velocity are increased. For different width value, the larger the width, the larger the mobility and carrier velocity value is reported

متن کامل این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به متن کامل تمامی مقالات ثبت نام کنید ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود
Descriptions

Authors :
Kiat, Wong King
Ahmadi, Mohammad Taghi
Ismail, Razali
Publish :
2012.08
Keywords :
Not registered
منابع مشابه

We present an atomistic three-dimensional simulation of graphene nanoribbon field effect transistors (GNR-FETs), based on the self-consistent solution of the 3D Poisson and Schroedinger equation with open boundary conditions within the non-equilibrium Green's Function formalism and a tight-binding hamiltonian. With respect to carbon nanotube FETs, GNR-FETs exhibit comparable performance, reduce...

A spin field effect transistor (FET) is proposed by utilizing a graphene nanoribbon as the channel. Similar to the conventional spin FETs, the device involves ferromagnetic metals as a source and drain; they, in turn, are connected to the graphene channel. Due to the negligible spin-orbital coupling in the carbon based materials, the bias can accomplishes spin manipulation by means of electrica...

The scaling of Field Effect Transistor (FET) at nanoscale assures better performance of the device. The phenomenon of downsizing the device dimensions has led to challenges such as short channel effects, leakage current, interconnect difficulties, high power consumption and quantum effects. Therefore, new materials and device structures are needed as alternatives to overcome these challenges. I...

Bilayer Graphene Nanoribbon (BGN) Carrier statistic in the non-degenerate and the degenerate limit is presented. Two dimensional BGN through AB configuration with width less than De-Broglie wave length can be understood as a one dimensional (1D) device. Based on the 1D behavior offered model illustrates exponential function of normalized Fermi energy which explains carrier concentration on low ...