موضوع مورد نظر خود را در موتور جستجوی قدرتمند ویرا جستجو کنید

تعداد اعضا ویراساینس

31662

کارشناسی

70517

کارشناسی ارشد

26033

دکتری

128214

مجموع

ویراساینس به وسعت تمامی دانشگاه های ایران

الهام بخش هزاران نفر باش
می خواهم مدرس شوم

Toward a Global Thin Community: Nietzsche, Foucault and the cosmopolitan commitment

Abstract:Toward a Global ‘Thin’ Community re-examines aspects of the liberal-communitarian debate. While critical of both traditions, this book argues that a coherent form of communitarianism is the only plausible option for citizens today. Using the theories of Friedrich Nietzsche and Michel Foucault, Olssen shows how we can overcome traditional problems with communitarianism by using an ethic of survival that he identifies in the writings of Nietzsche and others to provide a normative framework for twenty-first century politics at both national and global levels. “Thin” communitarianism seeks to surmount traditional objections associated with Hegel and Marx, and to safeguard liberty and difference by applying a robust idea of democracy

متن کامل این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به متن کامل تمامی مقالات ثبت نام کنید ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود
Descriptions

Authors :
Olssen, MEH
Publish :
2008
Keywords :
Not registered
منابع مشابه

Este artículo se propone explorar el vínculo existente entre la obra de Friedrich Nietzsche y la de Michel Foucault en una de sus líneas específicas de conexión: la de la genealogía. En particular, entendiendo la genealogía como un proyecto de análisis iniciado por Nietzsche y reapropiado (y reelaborado) de una forma singular por Foucault, analizamos en este trabajo su relación con una determin...

La historia de la recepción de Nietzsche en Francia comenzó ya en vida del autor. Aunque en una primera etapa se subrayaron las afinidades electivas de Nietzsche con Francia y su antiprusianismo, tras la Primera Guerra Mundial se le leyó como quintaesencia de lo alemán. En la década de 1930, sin embargo, Bataille y otros autores comienzan otro tipo de lecturas, filosóficamente más productivas, ...

A partir de la declaración de Foucault según la cual éste reconocía ¿no haber escrito más que fi cciones¿ se trata de desentrañar el estatuto de la fi cción en su pensamiento y la legitimidad de su uso en el pensamiento crítico. El propósito de este trabajo es mostrar que lejos de deslegitimar la indagación histórica de Foucault, el discurso fi ccionante halla su autoridad en la concepción ...