موضوع مورد نظر خود را در میان بیش از ۴ میلیون منبع فارسی و انگلیسی جستجو کنید

مقاله

عنوان نشریه:
یافته
ISSN
جلد ۱۴، شماره ۴، صفحات ۴۱-۴۷
نویسندگان :
مریم رهام
maryam roham گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (lorestan university of medical sciences) علیرضا آذرگون
alireza azargoon خرم آباد، کیلومتر 3جاده خرم آباد-بروجرد، پردیس دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی لرستانسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (lorestan university of medical sciences) ابوالفضل زنده دل
abolfazl zendedel گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی لرستان (lorestan university of medical sciences)
0
جستجوی گرافی پیشرفته جدید

سل


لرستان


اسمیر مثبت


اسمیر منفی


اپیدمیولوژی.


پیشنهاد جستجو برای

سل
لرستان
اسمیر مثبت
اسمیر منفی
اپیدمیولوژی.

بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل در استان لرستان در سال های ۸۸-۱۳۸۷

چکیده:مقدمه: سل یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان شناخته می شود. 7/1 میلیارد نفر از مردم جهان به میکروب سل آلوده بوده و سالانه 8 میلیون مورد جدید سل و سه میلیون مرگ به دلیل این بیماری در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای بیماری سل در استان و گزارش مواردی از شکست درمان و سل مقاوم به دارو، لزوم دقت بیشتر در تشخیص این بیماران و همچنین نظارت دقیق بر مصرف دارو توسط بیماران مشخص می گردد. یافته ها: در سال 1388، 198 مورد ابتلا به سل در استان شناسایی گردید.107 نفر مرد (54 درصد) و 91 نفر زن (46 درصد) بودند. 109(55%) نفر سل ریوی اسمیر مثبت ،32 (16%) نفر سل ریوی اسمیر منفی و 45 (7/22%) نفر سل خارج ریوی و 7 (5/3%) مورد عود سل داشتند. در سال 1387 نیز 149 مورد سل شناسایی شد که 79 نفر (54%) مرد و 70 نفر (46%) زن بودند. 68 (6/45%) نفر سل ریوی اسمیر مثبت و 35 (5/23%) نفر سل ریوی اسمیر منفی و 35 (5/23%) نفر سل خارج ریوی داشتند. مواد و روش ها: در این مطالعه پرونده افرادی که در سال 88 و 87 به مراکز بهداشتی درمانی استان مراجعه نموده بودند و نمونه های آنها از نظر باسیل اسید فاست مثبت بوده و یا دارای علائم منطبق با سل بود و توسط پزشک متخصص تحت درمان سل قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفت.

متن کامل این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 4 میلیون مقاله دیگر ثبت نام کنید. ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

تعداد اعضا ویراساینس

33463

کارشناسی

74328

کارشناسی ارشد

27349

دکتری

135142

مجموع

ویراساینس به وسعت تمامی دانشگاه های ایران

منابع مشابه

زمینه: سل یکی از بیماری های مهم کشور ماست و نظر به ظهور جهانی مجدد آن مورد توجه قرار گرفته است. هدف: این مطالعه به منظور تعیین میزان بروز انواع بیماری سل و سل ریوی خلط مثبت در شهرهای مختلف استان فارس و مقایسه تعداد موارد دیده شده در هر شهر با تعداد مورد انتظار بر مبنای متوسط میزان خطر سالیانه انجام شد. مواد و روش ها: کلیه پرونده های موجود در مراکز درمانی-تشخیصی و مراکز بهداشت شهرهای مختلف استان...

مقدمه و اهداف: سل یکی از بیماری های عفونی مهم در ایران است که می تواند به صورت ریوی و خارج ریوی تظاهر کند. با توجه به تفاوت هایی که در پراکندگی موارد سل در نواحی مختلف وجود دارد، برآن شدیم تا خصوصیات اپیدمیولوژیک و الگوی جغرافیایی این بیماری را در استان لرستان مورد بررسی قرار دهیم. روش کار: این مطالعه از نوع اکولوژیک (توصیفی- تحلیلی) و دوره مطالعه سال های 87-1381 بود. اطلاعات 1481 بیمار مبتلا ب...

مقدمه: سل، بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث گرفتاری ارگان‎های مختلف بدن به ویژه ریه ها می‎شود. سل می‎تواند تقریبا ًتمام اعضای بدن را مبتلا سازد، ولی سل ریوی،شایع‎ترینشکل بیماری است و با توجه به این‎که امروزه این بیماری یکی از مسائل بهداشتی است لذا بررسی اپیدمیولوژی بروز آن می‎تواند در شناسایی و کاهش علل و عوامل مرتبط با آنموثر باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی بیماری سل...

چکیده زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت علوم مختلف پزشکی، بیماری سل هم چنان یکی از مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی انسان ها است. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک این بیماری و عوامل مرتبط با آن در استان خراسان شمالی به جهت یافتن راهکارهای مناسب جهت کنترل آن انجام شد. مواد و روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که بر روی بیماران با سل تشخیص داده شده طی سال های 89-1384 انجام ...

پایان نامه در چهار فصل به مطالعه و بررسی بیماری سل می پردازد، نگارنده درفصل اول با تعریف بیماری و طبقه بندی و اختصاصات میکوباکتریوم ها، اپیدمیولوژی بیماری سل در گاو و علل تولید و انتقال بیماری به بیماریزایی و نشانیهای درمانگاهی سل گاوی و روشهای آزمایشگاهی و ... پرداخته است . درادامه فصل اول به درمان و پیشگیری بیماری و اصول آن اشاره شده و درفصل دوم با مطالعه وضعیت سل در جهان به چگونگی انتشار و ا...