موضوع مورد نظر خود را در میان بیش از ۴ میلیون منبع فارسی و انگلیسی جستجو کنید

مقاله

عنوان نشریه:
مهندسی صنایع و مدیریت
ISSN
جلد ۳۲، شماره ۱.۱، صفحات ۶۵-۷۸
نویسندگان :
عطاء الله طالعی زاده
دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه تهران زاهده چراغی
دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
0
0
جستجوی گرافی پیشرفته جدید

قیمت گذاری


بازاریابی


نش


استکلبرگ


همکاری


پیشنهاد جستجو برای

قیمت گذاری
بازاریابی
نش
استکلبرگ
همکاری

هماهنگی سیاست های قیمت گذاری و بازاریابی با استفاده از نظریه بازی ها

چکیده:همکاری در تبلیغات راهی اقتصادی برای رسیدن به اهداف بازاریابی است، که در آن تولیدکنندگان می توانند با برعهده گرفتن درصدی از هزینه های تبلیغات خرده فروشان، میزان هزینه ها را کاهش دهند. در این تحقیق تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات همزمان در یک زنجیره ی تأمین شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروشٓــ بررسی شده است. با استفاده از نظریه ی بازی ها چهار استراتژی بین اعضا در نظر گرفته شده است. در ابتدا سه بازی غیرهمکاری با توزیع متقارن قدرت در بازی نش و توزیع نامتقارن قدرت در بازی های استکلبرگ به طوری که یک بازیکن در هر حالت رهبر است و دیگری دنباله رو بررسی شده است. در نهایتیک بازی همکاری که در آن هر دو بازیکن تمایل به بیشینه سازی کل سود دارند نیز بررسی می شود. مقعر بودن توابع سود در هر حالت اثبات و برای هر حالت یک مثال عددی و تحلیل حساسیت ارائه شده است.

متن کامل این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 4 میلیون مقاله دیگر ثبت نام کنید. ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

تعداد اعضا ویراساینس

30554

کارشناسی

68172

کارشناسی ارشد

25223

دکتری

123950

مجموع

ویراساینس به وسعت تمامی دانشگاه های ایران

منابع مشابه

هدف از این مقاله بررسی یک زنجیره ی تأمین سه سطحی شامل دو خردهفروش، یک تولید کننده و یک تامینکننده و هماهنگ کردن تصمیمات هر یک از اعضا در زمینه قیمت گذاری و موجودی، به صورت موثر و کارا، با استفاده از نظریه بازی است. در این زنجیره در سطح خرده فروشی بین خرده فروش ها رقابت وجود دارد و آن ها برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار با یکدیگر رقابت می-کنند. مدل سازی موجودی یک زنجیره ی تأمین چند سطحی و فر...

از تصمیمات مهم و اساسی برای هر بنگاهی، انتخاب مجموعه ای از ویژگی ها و قیمت برای محصول جدید می باشد. به این منظور یک بنگاه نیاز به اطلاع از تقاضای مصرف کنندگان نسبت به مشخصه های محصول، هزینه‎ی تأمین این مشخصات و عکس العمل های رقبای موجود نسبت به ورود محصول جدید در بازار را دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه ی بازی-ها به بررسی موقعیت های مختلف ورود محصول جدید در بازار خودروی ایران پرداخته شده...

در بکارگیری تئوری مجموعه های فازی در نظریه بازی ها، تعیین استراتژی های بازیکنان بر اساس متغیرهای فازی با یکتابع عضویت قطعی صورت می گیرد که در آن درجه عدم عضویت تنها به صورت مکمل درجه عضویت بیان می شود. درحالیکه تعیین مقادیر پارامترهای نادقیق تصمیمات، ممکن است با درجه ای از تردید همراه باشد. از این رو در مقاله حاضراز متغیرهای فازی شهودی به منظور توصیف بهتر اطلاعات مبهم و نادقیق و مواجه با عدم قط...

یکی از مسائل مهم در زمینه صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله، نبودن استراتژی مشخص برای قیمت گذاری است و ارائه مکانیسم قیمت گذاری بهینه، همواره یکی از بزرگ ترین چالش های قراردادهای صادرات گاز بوده است. در این مقاله یک مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر نظریه بازی ها ارائه شده است. این مکانیسم قیمت گذاری مبتنی بر همکاری بین کشورهای تولیدکننده، مصرف کننده و انتقال دهنده گاز تدوین شده است که در صورت پایبندی...

تبلیغات همکارانه نقش مهمی را در برنامه های بازاریابی زنجیره تامین ایفا می کند و بخش عمده ای از بودجه بازاریابی را در بازار بسیاری از محصولات تشکیل می دهد. تبلیغات همکارانه یک مکانیزم هماهنگی برای امور بازاریابی و تبلیغات است که در آن تولیدکننده، بخشی از هزینه های انجام تبلیغات محلی را به خرده فروش می پردازد. مطالعات بسیاری در زمینه تبلیغات همکارانه در زنجیره تامینی شامل یک تولیدکننده و یک خرده ...

چکیده امروزه با توجه به رقابتی بودن بازار کالا و خدمات، شرکت¬های ارائه دهنده¬ی کالا و خدمات برای جلب مشتریان بیشتر، از سیاست های مختلفی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش استفاده می¬کنند. بقیمت¬گذاری مناسب نقش مهمی در فروش و سود سازمان دارد. شرکت های خودروسازی و تولیدکننده¬ی لوازم الکترونیکی نمونه¬هایی از این شرکت¬ها می باشند. با توجه به ماهیت رقابتی در اینگونه مسائل، مانند هر مسئله رقابتی دیگر،...