موضوع مورد نظر خود را در موتور جستجوی قدرتمند ویرا جستجو کنید

Low Back Pain and Quality of Life among Students Studying in West Branch of Azad University in Tehran, Iran.

Abstract:Introduction: Quality of life play a considerable role in individual and social health. Low back pain is the most common musculoskeletal disorders and cause negative impacts on various aspects of life. The aim of study was to compare the quality of life of students with and without low back pain.  Materials and Methods: This was across-sectional study performed among students at the Faculty of Humanities, Islamic Azad University, west branch in Tehran., Iran. 200 students took part in the study and the SF-36scale was used to assess the quality of life of the participants.  Findings: The mean score of overall quality of life, physical, and mental health of the participants were 67.87 19.07, 72.3621.53, and 63.20 21.34 respectively. There was a significant relationship between quality of life and socio-economic status (p = 0.007), physical activity (p = 0.002) and smoking (p = 0.007). About %60/3of all participants (N=114) reported back pain history. There were significant relationship between quality of life and low back pain (p = 0.0001). Quality of life in students with back pain was less than those without back pain.  Conclusion: Considering the underlying factors affecting the quality of life of students, this study showed low back pain could also diminish the quality of life of the students

متن کامل این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به متن کامل تمامی مقالات ثبت نام کنید ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود
مقاله

عنوان نشریه:
International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
ISSN
جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۸۱-۸۶
نویسندگان :
Rahman Panahi
Department of Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Behnam Mohammadi
Physical therapy Department, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. SeyedehSomayeh Kazemi
Department of Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Ali Karimi
Health Occupational Department, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran. Mohammad Reza Irani
Keywords
Quality of life LowBack Pain Student sf 36
منابع مشابه

Background: Low back pain is the most common cause of disability and absence from work among young and middle-aged people. As there is limited knowledge regarding this problem among Iranian students, this study aimed to determine the preva­lence of low back pain and its ‘related socio­demo­graphic factors among students of Islamic Azad University, Tehran, Iran.    Material and Methods: This is ...

Background: Impairment in quality of life and mental health had been reported in the previous studies as the results of musculoskeletal disorders among workers. Mental health has a wide concept and contains different disorders including  anxiety, depression or even decreased quality of life, all of which having challengeable impacts on work- related characters such as work productivity and abse...

Conclusions A large number (about two-thirds) of EMTs had some sort of back pain; it is highly recommended to promote the attitude and motivation of the individuals to take care to prevent back injury and inform them of the principles of back care. Implications for primary prevention and care practice include encouraging EMTs to apply accurate principles of back care. Results Data showed that ...

It is widely believed that pain has a profound effect on health related quality of life. This study was conducted to assess quality of life in patients suffering from different density of chronic low back pain. The sample consisted of 101 patients with chronic low back pain attending to the Rheumatology Research Center of Tehran University of Medical Sciences between July and September 2003. Al...

There is less published research about how teachers in EFL contexts respond to students who are relatively less mature and less competent L2 writers. While writing researchers have examined various issues concerning peer and teacher response in writing-oriented classes, little research has centered on the effect of collaborative tasks particularly dictogloss on writing skills. Output collaborat...

The current study examined Iranian undergraduate EFL students’ willingness to communicate with regard to their vocabulary knowledge. In general, participants were somewhat willing to communicate in English. The total mean score of 730 university students’ perception of willing to communicate was 83.53 out of 135. Results, regarding four parts of willingness to communicate, revealed that...