موضوع مورد نظر خود را در میان بیش از ۴ میلیون منبع فارسی و انگلیسی جستجو کنید

مقاله

عنوان نشریه:
فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها
ناشر :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ISSN
2008-3068
دوره
2
شماره
شماره 2 (پیاپی 3) 2009
نویسندگان :
نورالهدی سعدایی جهرمی
پریسا فرنیا
محمد کارگر
مهدی کاظم پور
جمیله نوروزی
جستجوی گرافی پیشرفته جدید

اینترلوکین 12


پلی مورفیسم


مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس


رسپتور بتا 1


پیشنهاد جستجو برای

اینترلوکین 12
پلی مورفیسم
مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس
رسپتور بتا 1

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن بتا 1 رسپتور اینتر لوکین 12 و بیماری سل ریوی در بین جمعیت ایرانی

چکیده:سابقه و هدف: بیماری سل ریوی یکی از مهم ترین عوامل عفونی منجر به مرگ و میر جهانی است. از بین مبتلایان به این بیماری تنها 10% از افراد آلوده شده با باکتری مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس علائم بیماری را از خود بروز می دهند. این مساله نقش عوامل ژنتیکی را در حساسیت ابتلا به این بیماری را نشان می دهد. هدف از این پژوهش تعیین پلی مورفیسم های ژن رسپتور بتا 1 اینترلوکین 12 در بین بیماران مبتلا به سل ریوی است.  مواد و روش ها : این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 120 بیمار سل ریوی و 167 کنترل سالم انجام شد. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در دو ناحیه g/a 1637 + و c/t 1664+ به  وسیله pcr-rflp تعیین گردید.  یافته ها: در بین افراد بیمار و سالم مورد پژوهش هیچ گونه تفاوت عمده ای در توالی آللی نواحی g/a 1637+ و c/t1664+ مشاهده نشد (05/0≥p). همچنین هیچ گونه ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم ژن رسپتور بتا 1 اینترلوکین 12و حساسیت به سل ریوی وجود نداشت. نتیجه گیری : با وجود عدم ارتباط  بین پلی مورفیسم های ژن رسپتور بتا 1 اینترلوکین 12 و سل ریوی به دلیل نقش موثر عوامل ژنتیکی در حساسیت نسبت به بیماری ها، انجام پژوهش های بیشتر در این مورد پیشنهاد می گردد.

متن کامل این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 4 میلیون مقاله دیگر ثبت نام کنید. ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

تعداد اعضا ویراساینس

30554

کارشناسی

68173

کارشناسی ارشد

25223

دکتری

123951

مجموع

ویراساینس به وسعت تمامی دانشگاه های ایران

منابع مشابه

سابقه و هدف: بیماری سل ریوی یکی از مهم ترین عوامل عفونی منجر به مرگ و میر جهانی است. از بین مبتلایان به این بیماری تنها 10% از افراد آلوده شده با باکتری مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس علائم بیماری را از خود بروز می دهند. این مساله نقش عوامل ژنتیکی را در حساسیت ابتلا به این بیماری را نشان می دهد. هدف از این پژوهش تعیین پلی مورفیسم های ژن رسپتور بتا 1 اینترلوکین 12 در بین بیماران مبتلا به سل ریوی است....

زمینه و هدف: ابتلاء به بیماری سل علاوه بر مواجهه با مایکوباکتریوم توبرکولوزیس (mycobacterium tuberculosis-mtb)، تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی میزبان بوده و تنها کمتر از 10% آلوده شدگان علائم بالینی بیماری را بروز می دهند. متابولیسم ویتامین d سبب فعال شدن ماکروفاژها گردیده و از تکثیر درون سلولی مایکوباکتریوم جلوگیری می کند. این روند می تواند تحت تأثیر پلی مورفیسم های شایع ژن پذیرنده ویتامین d (...

چکیده مقدمه: بیماریهای پریودنتال بیماری های چند علتی هستند که در حضور باکتری ها و تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی ایجاد می شوند و کنترل عوامل زمینه ای می تواند در پیشگیری از ابتلا به آن ها کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک آلفا و بتا با پریودنتیت مزمن بود. مواد و روش ها: مطالعه به صورت مورد-شاهدی در 36 بیمار پریودنتیت مزمن و 36 فرد سالم از نظر پریودنتالی؛...

زمینه: اختلال لیپیدی و دیابت نوع 2 بیماری های متابولیک شایع و پیچیده با اساس ژنتیکی قوی هستند. ژن های کاندید زیادی برای فنوتیپ های مرتبط با آنها شناخته شده اند. بررسی عوامل ژنتیکی موثر بر این بیماری ها از ضرورت ویژه برخوردار می باشد. apoa-i پروتئین اصلی تشکیل دهنده ذرات hdl است. ارتباط بین دو پلی مورفیسم apoa-i (g-75a, c83t) و سطح hdl در مطالعات جمعیت ها، نتایج متفاوتی را نشان می دهد. مطالعه حا...

ندولهای تیرویید شایع اند بطوریکه 4–7% بزرگسالان یک ندول قابل لمس دارند و در 50-70% موارد در سونوگرافی با دقت بالا قابل تشخیص می باشد. ندول های تیروئیدی در زنان 4 برابر مردان بیش تر است. یافته های اپیدمیولوژیک و شواهد تجربی ضایعات تیروئید، پیشنهادکننده این است که هورمون های جنسی بخصوص استروژن ممکن است بر این غده و نئوپلاسم های آن اثر داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین دو پلی مورفیسم...

پیش زمینه : توبرکلوزیس از طریق عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود .امروزه یکی از بزرگترین مشکلات مسائل بهداشت جهانی بیماری سل می باشد. فاکتورهای مستعد کننده افراد به یک عفونت جدید یا عود کردن عفونت ناشناخته است. فاکتورهای میزبان، به طور اختصاصی ژن های میزبان، در حساسیت و شدت عفونت و همچنین در سلامت حاصل برای بیمار موثرند. پلی مورفیسم های سیتوکین می توانند در فعالیت پاسخ ایمنی به عف...