آیا انسان به حداکثر طول عمر خود رسیده است؟

حداکثر سن انسان

دانشمندان به تازگی اعلام داشته اند که محدودیتی برای سن بشری وجود دارد و انسان نیز به آن دست یافته است.هزاران سال است انسان ها به دنبال راهی میگردند که بتواند عمر طولانی تری داشته باشند. البته گامهای ارزشمندی بخصوص در یک قرن  گذشته در این رابطه برداشته شده است . اما بر طبق مطالعاتی که در مجله ی طبیعت یا نیچر منتشر شده است موانع طبیعی برای ازدیاد طول عمر بشر وجود دارد که امکان طول عمر بسیار زیاد را از بین میبرد. نویسندگان این مقاله اظهار داشته اند که داده های ما حاکی از این است که اگر ما قادر باشیم تمامی بیماری های تهدید کننده ی بشر را نابود کنیم باز نمیتوان از ژان لوییس کالمنت زن فرانسوی که 122 سال عمر داشت،بیشتر عمر کنیم. خانم ژان کالمنت 122 و  164 روز سن داشت که در سال 1997 فوت شد.

سوالی که این نویسندگان مطرح کرده اند این است که آیا حد نهایی سن قابل انعطاف یا تغییر پذیر است ؟ مانند خرچنگ و تعدادی از جانوران که  دچار مرگ نمیشوند. تحلیل داده هایی که آن ها به دست آورده بودند به طور قابل توجهی این فرضیه را تایید میکرد که "عمر آدمی محدودیت طبیعی دارد." البته این اصلا بدین معنی نیست که انسان نتواند راهی برای غلبه بر این محدودیت ها پیدا کند.

داده ها چه چیزی را نشان میدهند؟برای پاسخ به این سؤال اساسی ، نویسندگان مقاله داده های مربوط به جمعیت را که از 41 کشور جمع کرده بودند تحلیل کردند.

 افزایش طول عمر و انتظار عمر طولانی برای انسان در چند صد سال اخیر مطرح شده است و دلیل آن هم حذف بسیاری از بیماری و بهبود سطح بهداشت است.

معرفی آنتی بیوتیک ها و واکسن ها ، باعث شد که نرخ مرگ  میر نوزادان کاهش پیدا کند و افزایش سطح رفاه نیز رسیدن به کهولت سن را در پی داشت. درچند سال اخیر نیز قدمهای مهمی برای افزایش طول عمر انسان برداشته شده است اگر چه فرایند این تحقیقات به کندی صورت گرفته است ولی بهبودهای قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.

اولین تحقیقات در این مورد به سال 1980 بر میگردد جایی که محققین در مقاله ای اشاره داشتند ، انسان محدودیت هایی طبیعی برای طول عمر و حد خاصی برای سن وی وجود دارد. محققین افراد چند قرنی را در کشورهای آمریکا ، انگلستان، فرانسه و ژاپن را برای تحقیقات بیشتر مورد بررسی قرار دادند. از آن جاییکه افراد چند قرنی بسیار کم هستند نرخ مرگ و میرشان قابل استناد نیست ولی بیشترین میزان مرگ و میر افراد چند قرنی مربوط به سال 1995 است. حتی سالمترین افراد که بنظر میرسد که ژنوم خوبی برای طول عمر برخوردار هستند بیشتر از 122 سال نتوانسته اند عمر کنند و احتمال وجود چنین فردی 1 در 10000 هزار است.

آیا میتوان از مرز حداکثر عبور کرد؟

در سال های اخیر بسیاری از افراد سرشناس دنیای فناوری در پی راههای بوده اند به مرگ غلبه کنند. محققین طبیعت عنوان داشته اند عدم طول عمر زیاد انسان ناشی از بیماری هایی نیست که انسان را تهدید میکند بلکه ناشی از فرایند طبیعی کهولت  سن است. حتی بهبود بیماری هایی مانند آلزایمر و سرطان باز نمیتواند باعث عمر طولانی شود بلکه میتوان گفت مرگ راحتتری را برای ما به ارمغان می آورد .

کهولت سن یکی از پیچیده ترین پدیده در موجودات زنده است و مربوط به بیولوژی بدن  انسان است. در 200 سال گذشته تصور طول عمر بالای 80سال برای مردم عادی شده است.بسیاری از محققین بر بهبود و افزایش سلامت زندگی تاکید دارند تا طول عمر بیشتر. اما مسئله این جاست باید راهی برای طول عمر و بازسازی بدن بیایم.