کشف ردپای قدبلندترین گونه ی انسان

دانشمندان مجموعه ای متشکل از 13 فسیل انسان را در تانزانیا کشف کردند. این فسیل ها مربوط به 3.7 میلیون سال پیش هستند که گمان میرود متعلق به بلند قد ترین اجداد ما انسانها باشد.

کشف این فسیل حائز اهمیت فراوان است چرا که علاوه بر اینکه دید نوینی از مسیر تکامل انسان کنونی به ما میدهد  این مسئله را هم مطرح میکند که انسان ماقبل تاریخ قدبلندتر از آن چه ما می پنداشته ایم بوده است.

بر طبق سرپرست تیم تحقیق فیلدز تیماسو استاد دانشگاه دارالسلام در تانزانیا ردپاها 26 سانیتمر طول دارد که با توجه به این سایز پا قد این فرد 165 سانتیمترو 45 کیلوگرم وزن داشته است.

محققین اسم این فرد را اس 1 نامیده اند که هم چنین اسم محلی است که در آن جا رد پا کشف شده است. آن ها گمان میکنند که اس 1 متلق به سرده ی انسان سایانی تحت عنوان" جنوبی‌کپی عفاری”   یا با نام علمی Australopithecus afarensi  باشد که البته عنوان داشته اند که در این زمینه نیاز به تحقیق بیشتر است و نمیتوان با قاطعیت گفت.

اگر واقعا اس 1 از سرده ی مذکور باشد،  از همان سرده ی لوسی است. لوسی یکی قدیمی ترین فسیل های یافته شده ی انسان دو پاست که در 3.18 میلیون سال پیش می زیسته  است. فسیل استخوان های لوسی تقریبا در 4 سال پیش در اتیوپی کشف شدند و کمک شایانی برای کشف و توضیح مسیر تکامل انسان بودند. اما لوسی فقط 106 سانتیمتر قد داشته است  که اس 1 در مقایسه با لوسی میتوان گفت که بسیار غول پیکر بوده است.

محققین در مقاله ای که برای کشف اس 1 منتشر کرده بودند اظهار داشته اند که قد اس 1 با توجه به رد پا و اسکلت وی بسیار بلندتر از هم گونه ی های خود بوده است. اگر چه قد 165 سانتیمتر با توجه استاندارهای کنونی بلند محسوب نمیشود ولی برای اجداد انسانی ما 1.5 میلیون سال طول کشیده است که به 165 سانتیمتر برسند.

ردپاهای انسان سایان(معمولا به سرده ای اطلاق میشود که اجداد انسانی ما هستند.) بسیار کمیابند. و تمامی ردپاهای انسانی که تا کنون کشف شده اند مربوط به سرده ای از انسان سایان است که هموجنوس(genus homo ) نامیده میشود که سرده ی انسان امروزی متعلق به این سرده است. 

یکی از استثنائات این گفته، کشف سه رد پای انسانی بودند که در سال 1970 در همین مکان کشف شدند. به عبارت دیگر گمان میرود که این سه رد پا از گونه ی A. afarensis   باشند.

کشف اس 1 دو فرضیه را مطرح می کند:

1-این که این افراد استثنائا از هم نسلان خود بلندتر بوده اند

2-یا اینکه این میزان از قد اصلا شایع نبوده است که و اس 1 به نوعی تنهایی استثنا محسوب میشود که البته دانشمندان در پی فهمیدن فرضیه ی دوم هستند.

در مورد میزان تفاوت قد زنان و مردان انسان سایان ماقبل تاریخ  نمیتوان با قاطعیت ابراز نظر کرد اگر چه محققین گفته اند که این رد پای مرد است اما شواهد کافی برای این گفته وجود ندارد. و بسیاری از دانشمندان دیگر با ارزیابی های این محققین موافق نیستند و بر این نکته تاکید میکنند که در صورت قلت شواهد نباید با قاطعیت در مورد این ردپاها ابراز نظر کرد. برای مثال کشف اس1 با نظری که دانشمندان در مورد میزان بزرگی و قد سرده ی انسانی A. afarensis داشته اند در تضاد است.

منصرف از  تضاد نظری دانشمندان در مورد یافته ها، کشف اسکلت و ردپاهای انسانی ماقبل تاریخ همیشه کشفی مهم و تعیین کننده است. فسیل های ردپا برای دیرینه شناسان ابزار مهمی قلمداد میشود.و اما مسئله ی آخر این است که آیا این میتوان از ویژگی های ظاهری برای کشف اطلاعات زیستی استفاده کرد؟