معنی خلاقیت

خلاقیت واقعا یعنی چی؟!

اصالت،کارایی،شگفتی- این ها معیارهای اصلی هستند تا بتوانیم اثری را خلاقانه قلمداد کنیم. با این وجود خلاقیت موضوع یچیده تری است که مباحث زیر مجموعه ی زیادی دارد و حتی خود شخص خالق به اندازه ی اثری که خلق کرده است مهم است.

توضیحی که علم میتواند در مورد خلاقیت داشته باشد در مقاله ی زیر ارائه شده است.

...

خوشبختی و شادی

خوشبختی چیست؟ ثروت، شهرت،مقام؟؟

چه چیزی ما را سالم و شاد نگه می‌دارد در طول مدتی که زندگی می‌کنیم اگر قرار بود الان شما برای آینده تان به بهترین نحو سرمایه گذاری کنید کجا زمان و انرژی خود را صرف می‌کردید؟ ابتدای این قرن نظر سنجی از نسل جوان شد که از آنها پرسیده اند مهمترین اهداف زندگیشان چیست؟ و بیش از ۸۰ درصد گفته اند که هدف اصلی آنها در زندگی پولدار شدن هست و ۵۰ درصد ازهمین جوانان اهداف اصلی دیگری را عنوان کرده اند که آن مشهور شدن بود.

و همواره به ما گفته شده که شدیدا کار کنید و بیشتر به دست آوری...