بهمنیار اسفندیاری فر


درباره من:

تحصیل در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از مقطع لیسانس تا دکترا عضو کمیته علمی و هیئت داوران کنفرانسهای ملی و بین المللی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

سال آغاز: 1394    در حال تحصیل

مقطع: دکتری رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش: مخابرات سیستم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سال آغاز: 1390    سال پایان: 1392

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش: مخابرات

سوابق کاری

استاد


دانشگاه

سال آغاز: 1392    مشغول به کار

سوابق پژوهشی

عنوان: مقاله موضوع: Wireless sensor network energy minimization using the mobile sink    سال انتشار: 1393

عنوان: مقاله موضوع: بهبود طول عمرشبکه با مدیریت حركت ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بيسیم بهره گیرنده از الگوریتمهای سلسله مراتبي    سال انتشار: 1393

عنوان: مقاله موضوع: دایركشنال كوپلر بهینه شده جهت كاربرد در ادوات مایکروویوی و مخابراتي    سال انتشار: 1393

عنوان: مقاله موضوع: افزایش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با انتخاب بهترین مسیر از پیش تعیین شده برای تحرک ایستگاه پایه    سال انتشار: 1393

عنوان: کنفرانس موضوع: عضو كمیته علمي و داوران كنفرانسهای ملی و بین المللی    سال انتشار: 1394

مهارت‌های علمی

مخابرات بیسیم
سطح 80%
فرکانس بالا
سطح 60%
تئوری مخابرات
سطح 80%
پردازش سیگنال
سطح 80%

زمینه‌های تدریس

ریاضی مهندسی
مدار الکتریکی 1 و 2
معادلات دیفرانسیل
تئوری تخمین(ارشد و دکتری)
فیلترهای وفقی(ارشد و دکتری)
تخمین طیف(دکتری)
سیگنالها و سیستمها
ریاضیات 1 و 2
مدار منطقی
MATLAB
مقاله نویسی

علاقه مندی‌ها

ریاضیات مهندسی
مخابرات بیسیم

دوره‌های بهمنیار اسفندیاری فر


Card image cap

(تکنیکهای نگارش مقاله)Writing Technical Papers