سوسن قفاری


درباره من:

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه صنعتی قم

سال آغاز: 1390    سال پایان: 1394

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: فیزیک مهندسی

دانشگاه صنعتی قم

سال آغاز: 1394    سال پایان: 1397

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش: الکترونیک

مهارت‌های علمی

تسلط بر نرم افزار سیلواکو
سطح 80%
نرم افزار کامسول
سطح 60%

زمینه‌های تدریس

فیزیک 1و2
الکترونیک1و2

علاقه مندی‌ها

پژوهش-اموزش

دوره‌های سوسن قفاری


Card image cap

آموزش ابتدایی نرم افزار سیلواکو