کیا خادمی


درباره من:

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سال آغاز: 1396    سال پایان: 1396

مقطع: کارشناسی ارشد رشته تحصیلی: مهندسی عمران گرایش: سازه

دوره‌های کیا خادمی


Card image cap

استعداد تحصیلی