مسعود قزلسفلو


درباره من:

اطلاعات تحصیلی

دانشگاه تربیت مدرس

سال آغاز: 1394    در حال تحصیل

مقطع: دکتری رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش: افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

دانشگاه شیراز

سال آغاز: 1388    سال پایان: 1392

مقطع: کارشناسی رشته تحصیلی: مهندسی برق گرایش: الکترونیک

مهارت‌های علمی

تدریس ریاضی کنکور
سطح 80%

دوره‌های مسعود قزلسفلو


Card image cap

آموزش الکترونیک برای کنکور ارشد مهندسی برق