طرح دعوی نقض حقوق رقابت علیه اوپک و دفاع مصونیت: داستانی تکراری در مراجع قضایی آمریکا

ژورنال : حقوق تطبیقی     سال انتشار :     توضیحات :  جلد ۲، شماره ۱۰۳، صفحات ۳-۲۸
نویسندگان :
0 0

0

جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت

ژورنال : فصلنامه نقد کتاب علوم اجتماعی     سال انتشار :     توضیحات :  جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۱۹۱-۲۰۰
نویسندگان :
بهروز گرانپایه 0

این مقاله مرور و نگاهی انتقادی است به کتاب شبکه های خشم و امید، تألیف مانوئل کاستلز (جامعه شناس اسپانیایی و از نظریه پردازان علم ارتباطات و نویسندۀ سه گانۀ مهم عصر اطلاعات). تحولات تکنولوژیک دو دهۀ اخیر در عرصۀ جهانی سبب شده است تا جنبش های اجتماعی نیز با تأثیرپذیری از این دگرگونی ها مشخصه متمایزی پیدا کنند: «شبکه ای شدن». مشخصه های این ویژگی چیست؟ آیا شبکه ای شدن و استفاده از اینترنت تنها شکل و ابزارهای ارتباطی جنبش های اجتماعی را جدید و متفاوت کرده یا در رویکردها و ماهیت جنبش نیز تأثیر گذاشته است؟ کاستلز در کتاب خود به این پرسش ها پاسخ می دهد و با برشمردن ویژگی های جنبش های اجتماعی شبکه ای، مبانی نظری خود را در تحلیل این جنبش ها بر نظریۀ قدرت ارتباطات، اثر پیشین خود، مبتنی می کند. در این مقاله همچنین، میزان واقع بینی و جامع نگری کاستلز در ارزیابی اش از جنبش های اجتماعی شبکه ای دهۀ اخی...

طراحی کنترلر تعویض دنده در خودروی هیبرید الکتریکی با جعبه دنده amt

ژورنال : مکانیک هوافضا     سال انتشار :     توضیحات :  جلد ۸، شماره ۳، صفحات ۲۱-۳۳
نویسندگان :
زینب پوربافرانی zeinab pourbafarani iran university of science and technologyمینیسیتی، مجتمع شهید لنگری(نخل)، بلوک 3، طبقه 5، واحد 3051 مرتضی منتظری

در این مقاله، طراحی و بهینه سازی کنترلر تعویض دنده در خودروی هیبرید الکتریکی موازی با جعبه دنده ی دستی اتوماتیک ارائه شده است. بدین منظور مدل دینامیکی سیسستم تعویض دنده، جعبه دنده ی دستی اتوماتیک شده، شامل عملگر تعویض دنده، عملگر کلاچ گیری و کنترلر، تهیه و به مدل یک خودروی هیبرید موازی برپایه خودروی ملی (سمند) به منظور تهیه یک ابزار جامع شبیه سازی عملکرد خودرو افزوده شده است. در این تحقیق، سه استراتژی تعویض دنده بر پایه ی سرعت خودرو، بر پایه ی ناحیه ی عملکرد مناسب موتور احتراقی و بر پایه ی منطق فازی بر روی کنترلر تعویض دنده ی خودرو پیاده سازی شده اند. سپس کنترلر تعویض دنده بر پایه ی ناحیه ی عملکرد مناسب موتور احتراقی با هدف کمینه کردن مصرف سوخت و آلایندگی با حفظ عملکرد مطلوب خودرو در شرایط ترافیکی مختلف شهر تهران توسط الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شده است. نتیجه های شبیه سازی حاکی از تأثیر ...

پیشینه اساطیری فیروزه در ادبیّات فارسی

ژورنال : تاریخ ادبیات     سال انتشار :     توضیحات :  جلد ۱۳۸۹، شماره ۶، صفحات ۰-۰
نویسندگان :
وحید رویانی دانشگاه گلستان

رنگها و سنگهای زینتی رنگین، به خاطر برانگیختن احساسات گوناگون از گذشته تاکنون در جوامع بشری مورد توجّه مردم بوده اند. در هر جامعه ای، بسته به نوع باور و پایه های اعتقادی مردم و برخی ویژگیهای رنگها، رنگ و سنگ رنگین خاصّی بیش از دیگر رنگها برجسته شده و در زوایای گوناگون زندگی فردی و جمعی مردم نفوذ یافته است. سنگ فیروزه و رنگ فیروزه ای از گذشته تاکنون در میان ایرانیان از چنین جایگاهی برخوردار بوده است. نگارنده، در این مقاله سعی کرده است با کمک متون ادبی، کانی شناسی و ادب عامّه، میزان ارزش و خواص و کارکردهای این سنگ جادویی را نزد عوام و خواص نشان دهد و ثابت کند که این سنگ و رنگ منسوب به آن به خاطر نوع نگرش اساطیری مردم که ریشه در ایران باستان دارد مورد توجّه واقع شده است. در واقع این رنگ به خاطر ارتباط با تیشتر، فرشته موکّل باران، در ادبیّات مزدیسنا در نظر ایرانیان مقدّس شده و نیرویی جادویی کسب کر...

A framework for identifying and promoting metacognitive knowledge and control in online discussants

   openaccess  2008 -

The effectiveness of computer-based learning environments depends on learners’ deployment of metacognitive and self-regulatory processes. Analysis of transmitted messages in a context of Computer Mediated Communication can provide a source of information on metacognitive activity. However, existing models or frameworks (e.g., Henri, 1992) that support the identification and assessment of metacognition have been described as subjective, lacking in clear criteria, and unreliable in contexts of scoring. This paper develops a framework that might be used by researchers analysing transcripts of discussions for evidence of engagement in metacognition, by instructors assessing learners’ participation in online discussions or by designers setting up metacognitive experiences for learners

doi 0

تروریسم و دموکراسی سازی در خاورمیانه

ژورنال : مطالعات سیاسی جهان اسلام     سال انتشار :     توضیحات :  جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۶۱-۸۲
نویسندگان :
0 0

پس از واقعه­ی یازده سپتامبر 2001، آمریکا به بهانه­ی مبارزه­ی جهانی با تروریسم، شروع به بهره­برداری­های سیاسی و نظامی در افغانستان، آسیای مرکزی و خاورمیانه کرد.گسترش دموکراسی نیز یکی از بهره­بردار­ی­های سیاسی آمریکا در این زمان بوده است. از جمله مناطقی که امروزه ایالت متحده می­خواهد دموکراسی را در آن گسترش دهد، منطقه­ی خاورمیانه است. این هدف به دنبال حوادث تروریستی یازده سپتامبر به منظور کاهش عملیات تروریستی مطرح شده است. در این نوشتار ضمن تعریفی از تروریسم و عوامل توسعه­ی آن، به رویکرد آمریکا به دموکراسی پس از یازده سپتامبر و اشاعه­ی آن در خاورمیانه به عنوان حربه­ای برای مقابله با تروریسم پرداخته شده است. همچنین به نتیجه­ای که از این رویکرد تا به حال به دست آمده­است و  بیداری اسلامی اخیر که می­تواند ناشی از حضور آمریکا و غرب در خاورمیانه باشد و نیز به عنوان سدی در برابر آموزه­های غرب، ب...

مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

ژورنال : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)     سال انتشار :  2009    
نویسندگان :
محمود باقری مریم گودرزی

پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تأمین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.

Doctor-Patient Knowledge Transfer: Innovative Technologies and Policy Implications

   openaccess  2013 -

The aim of this study was to empirically investigate the barriers in doctor-patient communication and knowledge\ud transfer and the role of innovative technologies in overcoming these barriers. We applied qualitative research\ud methods.\ud Our results show that patients extensively use information sources, primarily the Internet before the visits. Patients\ud regularly apply a self-diagnosis regarding their diseases. This implies several risks as many of them are not able to\ud properly interpret the found information and at the same time the information might not be reliable. To overcome\ud these risks efforts are required within the fields of technology developments for making web sites more reliable and\ud improvement of the health culture of patients, as well.\ud Our research ident...

doi 0

پیشینة فنون و صناعات ادبی

ژورنال : ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی     سال انتشار :  2007    
نویسندگان :
هوشمند اسفندیارپور - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بردسیر 0

این مقاله به بررسی پیشینة فنون و صناعات ادبی و مبتکران آن می پردازد، موضوعی که تا کنون تحقیق جامع و دقیقی دربارة آن نشده است. بررسی پیشینة فنون ادبی به بحث و تحقیق پیرامون صناعات کمک زیادی می کند و باعث درک عمیق دانش پژوهان در راستای درست تشخیص دادن زیبایی های سخن و بهبود بخشیدن کلام ادبی می گردد.در واقع، هدف از بررسی سابقه صناعات ادبی، آشنایی دانش پژوهان با مبدعان و تحول و تطور آن است تا با مراجعه به منابع گوناگون و مطالعة پیشینة این صناعات، بتوان به چگونگی شکل گیری آنها و نکات ارزندة بلاغی پی برد.مطالعه در این مقاله به روش اصیل (original) انجام گرفته و جامعة آماری شامل صناعاتی است که با تحقیقات گسترده در مباحث بلاغی، مبدعان آنها معلوم شده است.در این روش ابتدا کتب مهم بلاغی از آغاز تاکنون بررسی شده و سپس این آثار با یکدیگر تطبیق و صنایع ادبی استخراج گردیده است.با بررسی صناعات مشخص می ش...

بررسی عملکرد نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیست فرایند فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت

ژورنال : پژوهش نفت     سال انتشار :     توضیحات :  جلد ۲۱، شماره ۶۷، صفحات ۳-۱۳
نویسندگان :
0 0

در این پژوهش، نانو ذرات اکسید آهن (α-fe2o3) با گستره 50-20 نانومتر به عنوان کاتالیست سنتز فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیزهای xrd, sem و bet بر روی نانو ذرات اکسید آهن تازه و قرص نانوکاتالیست آهن تهیه شده انجام شد، تا اثر روش تهیه بر فعالیت کاتالیست بررسی گردد. نانوکاتالیست تهیه شده، فعالیت و گزینش پذیری مناسبی در شرایط معمولی سنتز فیشر- تروپش از خود نشان داد. به منظور بهینه سازی شرایط عملیاتی سنتز ft به کمک نانوکاتالیست آهن از روش طراحی آماری تاگوچی بهره گرفته شد. برای تشکیل جدول طراحی آزمایش ها سه فاکتور دما، نسبت مولی h2/co و سرعت فضایی گاز سنتز ورودی به رآکتور به ترتیب در محدوده های c° 300-260 ، 2-67/0 و nl gfe-1h-1 15-3 در سه سطح انتخاب شد. آزمایش ها در فشار ثابت bar 20 انجام شدند. میزان تولید c5+ به ازای مقدار مصرف گاز co (بازده تولید c5+) به عنوان تا...

۴,۰۳۵,۸۴۶

تعداد کل منابع و مقالات

تعداد اعضا

30554

کارشناسی

68173

کارشناسی ارشد

25223

دکتری

123951

مجموع

ویراساینس به وسعت تمامی دانشگاه های ایران