موضوع مورد نظر خود را در موتور جستجوی قدرتمند ویرا جستجو کنید

بررسی ویژگیهای تولید مثلی سوسک برگخوار نارون ‏‎Xanthogaleruca luteola(Muller)‎‏

چکیده:ویژگیهای تولید مثلی سوسک برگخوار نارون در شرایط صحرایی و ثابت آزمایشگاهی بررسی شد. در بررسی های صحرایی نسبت جنسی حشرات کامل ، رفتار های تخم ریزی و تغذیه ای حشره روی درختان نارون مورد توجه قرار گرفت . به منظور بررسی های یادشده در محوطه دانشگاه تبریز طی سال 1380، 12 عدد درخت از نارونهای چتری با ارتفاع و اندازه تاج تقریبا مشابه انتخاب شد. در تاج هر یک از آنها 4 جهت اصلی به سه آشکوب فوقانی ، تحتانی و میانی در نظر گرفته شد . پس از خروج حشرات کامل نمونه برداریهای هفتگی از برگها در هر یک از موقعیتهای فوق جهت بررسی رفتار تخم ریزی آنها انجام شد. ضمنا در پایان هر نسل و به منظور سطح برگی خورده شده مبادرت به نمونه برداری از برگها و تعیین سطح برگی خورده شده با استفاده از دستگاه سطح سنج برگی شد.نتایج بررسی نشان داد که نسبت جنسی در سوسک برگخوار نارون 75/0 : 1 می باشد . ضمنا تجزیه واریانس کل تخم های گذاشته شده در آشکوبها و جهات اصلی تاج درختان و نیز سطح برگی خورده شده در نسل اول و دوم نشان دهند وجود اختلاف معنی دار در هر یک از موقعیتهای مذکور بود. بطوریکه آشکوبهای که به مدت زمان بیشتر ی در معرض تابش نور آفتاب قرار داشتند ( شرقی و جنوبی) و نیز آشکوبهای پایینی به دلیل گرمتر بودن میکرو کلیمای آنها دارای بیشترین درصد تخم ها و بیشترین خسارت وارده به برگها در آخر نسل بودند ولی این اختلاف در نسل دوم به دلیل گرمتر شدن هوا تعدیل شد.مشاهدات صورت گرفته در مورد دستجاب تخم گذاشته شده توسط سوسک برگخوار نارون نشان داد که تخمها در دستجاب 1 ، 2 ، 3 ، 4 ردیفی گذاشته می شوند که در بین آنها دستحات تخم 2 ردیفی بیشترین فراوانی را داشتند. در بررسی تعدد جفت گیری مادها و نرها مشخص شد که افراد نر و ماده این سوسک پلی گام بوده و به دفعات زیاد قادر به جفت گیری با یکدیگر ند ولی در نرها با افزایش طول عمر از قدرت بارورسازی آنها کاسته می شود به گونه ای که ماده های 4 روزه جفت گیری کرده با نرهای جوان در مقایسه با ماده های هم سن جفت گیری کرده با همین نرها در اواخر عمر آنها از تعداد تخم بیشتری برخورداربودند

15 صفحه اول این منبع قابل دانلود می باشد

برای دسترسی به ۱۵ صفحه اول این پایان نامه و متن کامل تمامی مقالات سایت ثبت نام کنید.ثبت نام کمتر از یک دقیقه زمان می برد.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود
پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز

دانشجو :
محمد باقری
استاد راهنما :
پرویز طالبی چایچی کریم حدادایرانی مصطفی ولیزاده
سال انتشار:
1380
کلمات کلیدی :
سوسک برگخوار نارون آفت نارون تولید مثل
منابع مشابه

جداول زندگی و باروری سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleruca luteola (Müller روی چهار میزبان نارون وسک Ulmus carpinifolia Borkh، نارون مجنون U. glabra var. pendula Renhd، نارون چتری U. c. var. umbraculifera و درخت تا Celtis coucasica willd در شرایط آزمایشگاهی( دما 2± 25 درجه سانتی‌گراد، رطوبت 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) در دو فصل بهار و تابستان بررسی شد. چون آزمایش در شرا...

چکیده-سوسک برگ­خوار نارون (Xanthogaleruca luteola (Muller)) ،به عنوان یکی ازمهمترین و مخرب­ترین آفات گیاه­خوارگونه‏های نارون (Ulmus spp.) درشمال ایران، معرفی شده است. در این تحقیقاث راتسه گونه‏ی میزبان ازخانواده­ی نارون شامل نارون چتری                   (Ulmus carpinifolia var. umbraculifera) ، اوجا (Ulmus carpinifolia) و آزاد (Zelkova carpinifolia)روی شاخص ­های تغذیه و فعالیت ‏های بیوشیمیایی ا...

انواع سلول ­های خونی و تعداد کل و تفرقی آن­ ها در مراحل مختلف لاروی، شفیره و حشره­ کامل سوسک برگ­خوار نارون Xanthogaleruca luteola مورد بررسی قرار­گرفت. پنج نوع سلول خونی بر اساس مرفولوژی شناسایی شد که عبارتند از: پروهموسیت، پلاسماتوسیت، گرانولوسیت، انوسیتوئید ، اسفرولوسیت. شمارش تفرقی سلو ل­ ها نشان داد که فراوان­ ترین نوع سلول خونی در لارو سن یک، لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل  پلاسماتوسی...

سوسک برگ‌خوار نارون، (Muller) Xanthogaleruca luteola، از مهم‌ترین آفات درختان نارون محسوب می‌شود که زمستان را به شکل حشرات کامل در حالت دیاپوز سپری می‌کند. به‌منظور شناسایی ترکیبات قندی ضد یخ و تغییرات فصلی آن‌ها، حشرات کامل به‌صورت ماهیانه از مهر 1387 تا اردیبهشت 1388 جمع‌آوری و ترکیبات قندهای الکلی اصلی موجود در بدن آن‌ها به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه‌گیری شد. مایواینو...

سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteold muller از مهمترین آفات درختان نارون در بساری از کشورهای جهان است. به علت حضور این گیاه در فضای سبز شهرها و محدودیت کنترل شیمیایی در محیط های شهری تحقیق حاضر با هدف تعیین میزبانی آفت نسبت به نارون های کشت شده در اصفهان انجام شد. نتایج این تحقیق به طور خلاصه عبارتند از : 1) پارامترهایی نظیر درصد تلفات مراحل لاروی و میزبان تخم گذاری حشرات ماده معیارهای منا...

سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola (Muller) یکی از آفات کلیدی نارون در سراسر دنیاء محسوب می‌شود که زمستان را به شکل حشرات کامل در حالت دیاپوز در پناهگاه‌های امن سپری می‌کند. در مطالعه حاضر تغییرات نقطه انجماد بدن (SCP)، میزان بقاء حشرات در دماهای زیر صفر درجه سلسیوس، تغییرات فصلی قندها و گلیکوژن در طی سال‌های 1387 و 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال نقطه انجماد بدن حشرات کامل فعال ...