Çağdaş İran Şiirinde Sapmalar

Author

  • MelekGEDİK
Abstract

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

2-boyutlu Langlands Karşiliklilik İlkesi̇ : M. M. Kapranov’un Çalişmasi Üzeri̇ne Notlar

Çağdaş sayılar kuramının en önemli açık problemlerinden birisi, verilen “aritmetik yönünden ilginç” bir F cisminin GF mutlak Galois grubunun ve bu grubun barındırdığı aritmetik yapının; Galois kuramı neticesinde, F cisminin ayrışabilir genişlemelerinin ve bu genişlemelerin aritmetik yapılarının; F taban cismine bağlı objeler cinsinden betimlenmesi problemidir. Bu problem, F’nin bir küresel (= g...

متن کامل

Recent research on 3 D modelling of cadastral data in Slovenia

3D modelling of spatial data has been the subject of many research activities. Many countries are developing and implementing 3D cadastral models (van Oosterom et al. 2011, Stoter et al. 2013, Drobež et al. 2016, Kitsakis et al. 2016). While the CityGML standard is not suitable for the complete 3D cadastral data model (El-Mekawy and Östman 2012), the usability of CityGML for cadastral purposes ...

متن کامل

Yazılım Geliştirme Süreç İyileştirme Ölçme Deneyimleri: Son mu, Başlangıç mı?

Özet. Bu bildiride CMMI v1.3 Seviye 3 olgunluğundaki Aselsan REHİS (Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri) Sektör Başkanlığı Yönetim Sistemi yazılım geliştirme süreç iyileştirme ölçme deneyimleri sunulmaktadır. REHİS Yazılım İyileştirme Ekibi (YİE) tarafından 2011 yılı süreç güncelleme çalışmaları ile birlikte sürecin etkinlik ve verimlilik göstergelerinin de yeniden belirlenmesi için...

متن کامل

Referans Mimariye Uygunluğun Model Tabanlı Analizi İçin Bir Yazılım Aracı

Özet. Yazılım geliştirme süreci içinde gerçeklenen yazılımın mimarisinde, tasarlanan mimariden çeşitli nedenlerden ötürü sapmalar olabilmektedir. Bu durum kodun anlaşılırlığının azalmasına ve tasarlanan mimaride dikkate alınan kalite faktörlerinin gerçeklenen mimaride artık karşılanamamasına neden olmaktadır. Kod-mimari uyumsuzluğunun mümkün olan en erken aşamada fark edilerek düzeltilebilmesi ...

متن کامل

An incidentally detected paraaortic mass diagnosed as bulky disease.

A 26-year-old man with no previous medical history presented with progressive dry cough of two-month onset. His blood pressure and heart rate were 100/65 mmHg and 125/bpm, respectively. Electrocardiography revealed sinus tachycardia with frequent premature ventricular contractions. A chest X-ray showed a globular-shaped cardiac silhouette. Transthoracic echocardiography showed a large pericardi...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

Article info

Journal name: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Year: 2019

ISSN: 2459-0150

DOI: 10.33171/dtcfjournal.2019.59.1.14