İpek Yolu'nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran Engellemesi

Author

  • MehmetTEZCAN
Abstract

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Effects of 0.2% Chlorhexidine Gluconate to the Plaque Accumulation on Silk Suture Materials in Oral Mucosa: A Scanning Electron Microscope Study Ağız Mukozasında İpek Sütur Materyalleri Üzerinde Plak Birikimine %2’lik Klorhekzidin Glukonatın Etkileri: Scanning Electron Mikroskop Çalışması

ÖZET Aim: To evaluate the effect of chlorhexidine to the plaque accumulation on silk suture by scanning electron microscope (SEM). Materials and Methods: The study included fourteen subjects. The patients were randomly divided into two groups. Group 1st, the test group, used a % 0.2 chlorhexidine gluconate; Group 2nd, the control group, used saline after the impacted third molars extraction. Th...

متن کامل

321-326 Kurtulus AKSU

Giriş: Hafif astım, persistan rinit ve astım-rinit birlikteliği olan hastalarda ekshale soluk havasında malondialdehid ve total protein düzeyleri incelenerek alt hava yolu inflamasyonu değerlendirilmiştir. Hastalar ve Metod: Hafif astım, en az bir yıldır semptomatik olan persistan rinitli hastalar ve sağlıklı bireyler çalışmaya dahil edildi. Astımlı ve rinitli hastalar yeni tanı almış olup, kor...

متن کامل

Anaesthesia Management During Interventional Bronchoscopic Procedures: Laryngeal Mask Airway or Rigid Bronchoscope Girişimsel Bronkoskopik Prosedürler Sırasında Anestezi Yönetimi: Laringeal Maske Havayolu veya Rijit Bronkoskop

302 Amaç: Girişimsel bronkoskopi prosedürleri havayolu lezyonlarının tanı ve tedavisinde yeni ve etkili yöntemlerdir. Özellikle endobronşiyal termal tedaviler sırasında ventilasyonun yakma tehlikesi göz önüne alındığında hava yolu yönetimi ve ventilasyon başlıca endişe konusudur. Bu çalışmanın amacı tanısal veya terapötik girişimsel bronkoskopi prosedürü uygulanan hastaların ventilasyonunda rij...

متن کامل

Çocukluk Çaği Bronşektazi̇si̇ Bronchiectasis in Childhood

Bronşektazi eski Yunanca’dan bronchos ve ektasis (dilatasyon-genişleme) kelimelerinden türemiştir. Havayolunda anormal kalıcı dilatasyonu belirtir. Geçmişte tüberküloz ve süpüratif akciğer hastalıkları ile bunlarla ilişkili olan sekeller önemli morbidite ve mortaliteye neden olan sık görülen çocukluk çağı hastalıklarındandı. Günümüzde de klinik olarak bronşektazi hemoptizi, akciğer ve beyin abs...

متن کامل

VE - cadherin trans - interaction

Correspondence to Asrar B. Malik: abmalik@uic.edu; or Yulia A. Komarova: ykomarov@uic.edu Abbreviations used in this paper: AJ, adherens junction; CMV, cytomegalovirus; cRO, caged Rockout; DN, dominant negative; FRET, Förster resonance energy transfer; GAP, GTPase-activating protein; HMEC, human dermal microvascular endothelial cell; MLCII, myosin-II light chain; NMR, nuclear magnetic resonance...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

Article info

Journal name: International Journal Of Turkish Literature Culture Education

Year: 2014

ISSN: 2147-0146

DOI: 10.7884/teke.272