علوم اعصاب، مطالعات شناختی و شیوه های نوین آموزش پزشکی

نویسندگان

محمد ترابی نامی

mohammad torabi nami institute for cognitive science studies, tehranپژوهشکده علوم شناختی، تهران سیدکمال خرّازی

seyyed kamal kharrazi institute for cognitive science studies, tehranپژوهشکده علوم شناختی، تهران

چکیده

یکی از چالش های پژوهشی امروز در علم یاددهی- یادگیری پاسخ به این سؤال است که به کارگیری یافته های برآمده از مطالعات علوم اعصاب شناختی درباره یادگیری تا چه حد می تواند در بهبود کیفیت آموزش و به طور خاص آموزش پزشکی مؤثر افتد و اساساً زبان علوم اعصاب، علم یاددهی- یادگیری تا چه اندازه مشترک است؟ در حالی که آموزه های قبلی بر اهمیت مفهوم طرح واره یا قالب های ذهنی به عنوان زیرساخت فراگیری جدید، تاکید داشته اند، علوم اعصاب شناختی در پی این است که دانش، بینش و تجربه چگونه در مغز پردازش می شوند و ارتباطات عصبی موجود در مغز چطور موجبات یادگیری جدید را فراهم می کنند .اطلاعات کدگذاری شده در هیپوکامپ می تواند به شیوه ای پایا در شبکه های نئوکورتیکال نهادینه شده، طرح واره ها را شکل دهد. بهره گیری از این ساز و کارها در بهبود آموزش و خصوصاً آموزش پزشکی چگونه میسر است؟ بینش فعلی برآمده از پژوهش های بنیادی و کاربردی علوم اعصاب شناختی، روان شناسی شناختی، پژوهش های علم یاددهی-یادگیری تحول در امر آموزش، از جمله آموزش پزشکی را نوید می دهد. این مقاله به بررسی فصول مشترک علوم اعصاب، مطالعات شناختی و آموزش پزشکی می پردازد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

درک رفتار اقتصادی براساس کارکرد اعصاب و علوم شناختی

قتصاد مبتنی بر عصب‏شناسی از تعامل علوم عصب‏شناسی، اقتصاد و روان‌شناسی به وجود آمده و نویدبخش رویکردی جدید در تحلیل‏های اقتصادی به ویژه درک رفتار انسان به عنوان فردی انتخاب‏گر - که موضوعی بنیادین در علم اقتصاد می‏باشد- است. این مقاله، مزیت‏های اقتصاد مبتنی بر عصب‏شناسی را به تصویر کشیده و با تمرکز بر روش‏شناسی علم اقتصاد و توانایی این شاخه در تئوری‏پردازی اقتصادی، در پی دفاع از این شاخه برآمده‏ ...

متن کامل

نام‌شناسی اجتماعی‌ــ ‌شناختی؛ حوزه نوین مطالعات میان‌رشته‌ای

هدف مقاله، معرفی حوزه مطالعاتی میان‌رشته‌ای «نام‌شناسی اجتماعی‌ـ‌شناختی» است. نام‌شناسی، شاخه‌ای از زبان‌شناسی اجتماعی است که در آغاز به‌عنوان یک دانش درزمانی، به ریشه‌شناسی نام‌ها می‌پرداخت، ولی زبان‌شناسی اجتماعی با اتخاذ دیدگاه هم‌زمانی، نام‌شناسی را از یک دانش کهن‌گرا به دانشی برای مطالعه اجتماع معاصر تبدیل کرد. نام‌ها، عنصرهای زبانی هستند که بخشی از دانش زبانی را که نتیجۀ‌ مراودات اجتماعی ...

متن کامل

شیوه آموزش دکترای تخصصی (PhD) در رشته‌های علوم پزشکی ایران و کارکرد آموزش مبتنی بر پژوهش

مقدمه: هدف اصلی ما از این تحقیق بررسی وضعیت آموزش دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی در کشور، مقایسه آن با مدل‌های آموزشی در کشورهای پیشرفته و همچنین شناسایی جایگاه آموزش مبتنی بر پژوهش ( research based ) بود. روش کار: در یک مطالعه کیفی، نقطه‌نظرات کارشناسی افرادی که در خارج از کشور تحصیل و در تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در داخل کشور نقش فعال داشتند به صورت نظام‌مند جمع‌آوری و تحلیل شد. ابتدا چا...

متن کامل

تاثیر فیلتر فرکانسی اطلاعات دیداری بر جلب توجه؛ کاربست یافته‌های علوم اعصاب شناختی در آموزش الکترونیکی

اهداف: وجوه متفاوت اطلاعات بینایی به‌وسلیه فرکانس­های متفاوتی به سیستم بینایی ارسال می ­ گردد. بدین نحو که جزئیات تصویر به وسیله فرکانس بالا و کلیات آن به وسیله فرکانس پایین انتقال می­یابد. هدف از این مطالعه بررسی تفاوت توجه به تصاویر فیلترشده و بدون فیلتر اطلاعات در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی بود. روش‌ها: این پژوهش مقطعی مقایسه‌ای در دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی 2 منطقه شهر تهران د...

متن کامل

فعالیت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مقدمه: ضرورت پرداختن به تعالی آکادمیک و کیفیت آموزش عالی، به ویژه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و افزایش کارایی در بخش بهداشت و درمان امری آشکار است. مراکز توسعه آموزش پزشکی در جهت رسالت و دستیابی به اهداف و با توجه به حوزه عملکرد خود که شامل برنامه‌ریزی آموزشی، آموزش اساتید، آموزش مداوم، ارزشیابی و پژوهش در آموزش می‌باشد، فعالیت می‌نمایند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی نظرات اعضای هیأت علمی دانشگ...

متن کامل

همکاری طب اعتیاد و علوم اعصاب شناختی؛ پیوندی از نوع بازتوانی شناختی

بازتوانی شناختی در طب اعتیاد، موج جدیدی از روش‌های درمانی است که از حدود دو دهه‌ی پیش بسیار مورد توجه محققان و برخی از درمانگران حوزه‌ی اعتیاد قرار گرفته است. انعکاس یافته‌های امیدوار‌کننده و مثبت در پی انتشار نتایج مطالعات‌، نسبت به گذشته نگرش تعداد بیشتری از درمانگران این حوزه را تغییر داده و آن‌ها را تشویق به انجام پژوهش‌‌های بیشتر در این خصوص کرده است. چنان‌که امروز شاهد سیر افزایشی ثبت مطا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
یادگیری الکترونیکی (مدیا)

جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۲۴-۳۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023