× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

شیوه های استقرایی تدریس و یادگیری در آموزش مهندسی

نویسندگان

اصغر سلطانی

چکیده

رویکردهای سنتی تدریس در رشته¬های مهندسی و علوم عموماً از شکل قیاسی است، بدین معنی که تدریس با ارائه یک نظریه کلی در باره موضوع شروع می شود و در نهایت، با کاربرد آن نظریه در صنعت، زندگی، کار و مانند آن پایان می یابد. شیوه استقرایی تدریس در آموزش مهندسی فرایندی مغایر با شکل قیاسی را طی می¬کند. در رویکرد استقرایی موضوع مورد تدریس با ارائه یک مسئله ساده، یک مورد یا مشاهده ویژه شروع و در پایان به نظریه ختم می¬شود. نظریه را مربی تدریس می¬کند یا اینکه وی به عنوان یاددهنده، یادگیرنده را برای کشف آن یاری می دهد. در این مقاله با معرفی ویژگیهای رویکرد استقرایی در آموزش، سه شیوه معمول¬تر این راهبرد تدریس در آموزش مهندسی؛ یعنی یادگیری مبتنی بر مسئله، یادگیری مبتنی بر پروژه و تدریس مبتنی بر مورد معرفی و بررسی شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

 در خصوص تأسیس مراکز آموزشی در سطح نهادها و سازمان‌ها با هدف پیشرفت کیفیت تدریس و تحصیلات تأکید زیادی شده است . به همین منظور، نهادهای مهندسی در کشور دانمارک یک شرکت بین‌المللی برای کمک کردن به پیشرفت کارمندان و استادان دانشگاه ایجاد کرده‌اند . شبکه آموزشی بین‌المللی برای آموزش و تحصیلات مهندسان (IPN ) در سال 1996 تأسیس شد و هدف آن بهبود کیفیت برنامه آموزشی و توسعه آن در تمام نهادهای تحصیلی مه...

این مقاله شیوه های تدریس خلاقیت آفرین را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله خلاقیت و یادگیری تعریف و تشریح شده است. همچنین ضرورت پرورش خلاقیت در دانش آموزان، عوامل آموزشگاهی مؤثردرخلاقیت، موانع خلاقیت وویژگی های دانش آموز خلاق بیان شده و درپایان روش های تدریسی که موجب پرورش خلاقیت می شوند موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که پژوهش، بستری مناسب برای تقویت و گسترش روحیة ...

آموزش ریاضیات به دانشجویان رشته های مهندسی، آنها را در حدی با ریاضیات آشنا می کند که برای تخصص آینده آنها کافی باشد. با پیشرفت سریع کامپیوترها شرایط کارخانه ها نیز به سرعت تغییر می کند و آموزش ریاضیات نیز ناگزیر باید تغییر یابد. دانشجویان یا مهندسان آینده به این سمت هدایت می شوند که ریاضیات را با نوشتن برنامه های ساده بر مبنای پیش فرضهای ریاضی درک کنند. هنگام حل یک مسئله، دانشجویان برنامه هایی ...

در خصوص تأسیس مراکز آموزشی در سطح نهادها و سازمان ها با هدف پیشرفت کیفیت تدریس و تحصیلات تأکید زیادی شده است . به همین منظور، نهادهای مهندسی در کشور دانمارک یک شرکت بین المللی برای کمک کردن به پیشرفت کارمندان و استادان دانشگاه ایجاد کرده اند . شبکه آموزشی بین المللی برای آموزش و تحصیلات مهندسان (ipn ) در سال 1996 تأسیس شد و هدف آن بهبود کیفیت برنامه آموزشی و توسعه آن در تمام نهادهای تحصیلی مهند...

اهداف: آناتومی از پایه های اساسی دانش پزشکی و آموزش آن برای دانشجویان رشته های مختلف پزشکی، ضروری است. ارتقای کیفیت این درس جز با شناخت دقیق ارکان آن میسر نخواهد بود. این مطالعه با هدف یافتن بهترین شیوه آموزشی و مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری آناتومی از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش ها: این مطالعه توصیفی در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته های پیراپزشکی ورودی سال های 88-1387 دانشگاه علوم پز...