شیوه های استقرایی تدریس و یادگیری در آموزش مهندسی

نویسندگان

اصغر سلطانی

چکیده

رویکردهای سنتی تدریس در رشته¬های مهندسی و علوم عموماً از شکل قیاسی است، بدین معنی که تدریس با ارائه یک نظریه کلی در باره موضوع شروع می شود و در نهایت، با کاربرد آن نظریه در صنعت، زندگی، کار و مانند آن پایان می یابد. شیوه استقرایی تدریس در آموزش مهندسی فرایندی مغایر با شکل قیاسی را طی می¬کند. در رویکرد استقرایی موضوع مورد تدریس با ارائه یک مسئله ساده، یک مورد یا مشاهده ویژه شروع و در پایان به نظریه ختم می¬شود. نظریه را مربی تدریس می¬کند یا اینکه وی به عنوان یاددهنده، یادگیرنده را برای کشف آن یاری می دهد. در این مقاله با معرفی ویژگیهای رویکرد استقرایی در آموزش، سه شیوه معمول¬تر این راهبرد تدریس در آموزش مهندسی؛ یعنی یادگیری مبتنی بر مسئله، یادگیری مبتنی بر پروژه و تدریس مبتنی بر مورد معرفی و بررسی شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آموزش ریاضیات به دانشجویان رشته های مهندسی، آنها را در حدی با ریاضیات آشنا می کند که برای تخصص آینده آنها کافی باشد. با پیشرفت سریع کامپیوترها شرایط کارخانه ها نیز به سرعت تغییر می کند و آموزش ریاضیات نیز ناگزیر باید تغییر یابد. دانشجویان یا مهندسان آینده به این سمت هدایت می شوند که ریاضیات را با نوشتن برنامه های ساده بر مبنای پیش فرضهای ریاضی درک کنند. هنگام حل یک مسئله، دانشجویان برنامه هایی ...

یادگیری یک زبان خارجی مستلزم فراگیری مهارتهای گوناگون اصلی و فرعی است. یکی از آنها دستور زبان می باشد. صرفنظر از نظریه های مبتنی بر اجتناب  از تدریس گرامر، مجزا از دیگر مهارتهای اصلی مانند مهارت گویایی و نوشتاری دو شیوه رایج از قدیم الایام جهت تدریس گرامر مورد استفاده قرار گرفته است.: استقرایی و استنتاجی. بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که شیوه استنتاجی برای یادگیری دستور زبان موثرتر از دیگری ا...

 در خصوص تأسیس مراکز آموزشی در سطح نهادها و سازمان‌ها با هدف پیشرفت کیفیت تدریس و تحصیلات تأکید زیادی شده است . به همین منظور، نهادهای مهندسی در کشور دانمارک یک شرکت بین‌المللی برای کمک کردن به پیشرفت کارمندان و استادان دانشگاه ایجاد کرده‌اند . شبکه آموزشی بین‌المللی برای آموزش و تحصیلات مهندسان (IPN ) در سال 1996 تأسیس شد و هدف آن بهبود کیفیت برنامه آموزشی و توسعه آن در تمام نهادهای تحصیلی مه...

در آموزش هر رشته چند عامل اساسی باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل تفاوت میان برنامه آموزشی و برنامه درسی است. در برنامه ریزی درسی اموری مانند هدفها، محتوا، تلفیق نظر و عمل و شیوه تدریس مطرح می شوند. در این مقاله کوشش نگارنده در روشن کردن این امور است و اینکه چگونه می توان با اجرای شیوه ای خاص در تدریس به هدفهای آموزشی رشته نایل شد.

با توجه به ورود نرم‌افزارهای مدلسازی و فناوری کامپیوتری، آموزش دروس گرافیک مهندسی در دانشگاههای ایران باید مثل سایر دانشگاههای معتبر دنیا که حدوداً از سال 2000 تغییر کرده است، دستخوش تغییرات شود. از طرفی، با توجه به امکانات موجود در کشور این تغییرات باید به نحوی اعمال شود تا دانشجویان بتوانند علاوه بر یادگیری کار با نرم‌افزارهای مدلسازی، مطالب درسی خود را با توجه به نگرانی استادان سنتی کار، مطاب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود