زنبورهای پارازیتویید شب پره ی مینوز مرکبات در ایران

نویسندگان

ابراهیم ابراهیمی

مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران 19395، ایران محمدرضا ملک زاده

مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران 19395، ایران زویا یفرمووا

گروه جانورشناسی دانشگاه ایالتی اولیانووسک، لنینا، روسیه

چکیده

نوزده گونه زنبور از خانواده ی eulophidae از نقاط مختلف ایران از روی لاروهای شب پره ی مینوز مرکبات،stainton  phyllocnistis citrella ، جمع آوری و شناسایی شد. فهرست گونه های شناسایی شده به شرح زیر است: cirrospilus ingenuus gahan, c. lyncus walker, c. viticola (rondani), c. staryi bouček, elachertus gallicus erdös, hyssopus geniculatus (hartig), pnigalio soemius (walker), p. agraules populifoliellae erdös, stenomesius rufescens (retzius), neochrysocharis formosa (westwood), pediobius crassicornis (thomson), p. italicus  bouček, p. pyrgo (walker), p. saulius  (walker), baryscapus conwentziae (ferrière), b. endemus (walker), b. oophagus (otten), citrostichus phyllocnistoides (narayanan), tamarixia upis (walker).

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زنبورهای پارازیتویید شب‌پره‌ی مینوز مرکبات در ایران

نوزده گونه زنبور از خانواده‌ی Eulophidae از نقاط مختلف ایران از روی لاروهای شب‌پره‌ی مینوز مرکبات،Stainton  Phyllocnistis citrella ، جمع‌آوری و شناسایی شد. فهرست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر است: Cirrospilus ingenuus Gahan, C. lyncus Walker, C. viticola (Rondani), C. staryi Bouček, Elachertus gallicus Erdös, Hyssopus geniculatus (Hartig), Pnigalio soemius (Walker), P. agraules populifoliell...

متن کامل

تغییرات جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در باغ‌های مرکبات شیراز

نوسان­‌های جمعیت شب­پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae  و پارازیتوئید‌های آن‌ها در دو باغ مرکبات واقع در منطقه شیراز از خرداد 1389 تا شهریور 1390 مورد بررسی قرار گرفت. جهت محاسبه تراکم جمعیت P. citrella هرهفته 10 درخت به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر درخت 40 برگ جمع آوری شد. نمونه برداری­ های هفتگی از دو باغ نشان داد که شب پره مینوز برگ مرکبات از اوایل ار...

متن کامل

شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات phyllocnistis citrella (lep.: gracillaridae) در شیراز

به منظور بررسی پارازیتیسم فصلی شب پره مینوز برگ مرکبات phyllocnisti scitrella stainton در شیراز از دو باغ مرکبات به صورت هفتگی از خرداد ماه سال 1389 تا شهریور ماه1390        نمونه­برداری انجام شد. در باغ اول پارازیتوئیدهای مراحل لاروی و شفیرگی مینوز برگ مرکبات عبارت بودند از pediobius pyrgo walker، pnigalio soemius walker،pediobius saulius walker  در باغ دوم علاوه بر این گونه ها closteroceros f...

متن کامل

بررسی کارآیی حشره کش تیاکلوپرید (sc ۴۸۰) جهت کنترل شب پره مینوز برگ مرکبات، phyllocnistis citrella

شب پره مینوز مرکبات،phyllocnistis citrella ، یکی از مهم ترین آفات مرکبات به ویژه در نهالستان ها و باغ های زیر پنج سال در ایران و سایر مناطق جهان می­باشد. بنابراین جمعیت این آفت معمولا به وسیله آفت­کش ها کنترل می­شود. در مطالعه حاضر تاثیر غلظت­هایی از حشره کش تیاکلوپرید (کالیپسو® sc 480) و آبامکتین (ورتی­مک ®ec 1.8% ) در کنترل جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات، در باغات مرکبات استان های مازندران و خ...

متن کامل

تاثیر کائولین بر لاروهای سن دوم شب پره ی مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae در شرایط گلخانه

تاثیر کائولین بر لاروهای سن دوم شب­ پره­ ی مینوز گوجه­ فرنگی (Tuta absolut (Meyricka بررسی و اثر غلظت­ های مختلف کائولین (صفر، 5/2 درصد، 5 درصد و 5/7 درصد) بر لاروهای سن دوم شب­پره­ ی مینوز گوجه ­فرنگی آزمایش شد. کائولین ­پاشی به­ صورت طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در هر تیمار، روی بوته ­های گوجه ­فرنگی با ارتفاع هر بوته حدود 30 سانتی ­متر انجام گرفت. سپس ده عدد لارو سن دوم شب ­پره ­ی مینوز گوج...

متن کامل

آلوده شدن شب پره ی مینوز گوجه فرنگی tuta absoluta توسط جدایه ی بومی heterorhabditis bacteriophora

نماتدهای بیمارگر حشرات، انگل های اجباری برای طیف وسیعی از حشرات هستند و در بسیاری از برنامه های مدیریت تلفیقی آفات به کار گرفته می شوند. تأثیر جدایه ی بومی از گونه ی heterorhabditis bacteriophora, poinar (1975) روی لاروهای سنین مختلف شب پره ی مینوز گوجه فرنگیtuta absoluta, meyrick (1917)  به دو صورت گلدانی و آزمایشگاهی بررسی شد. جدایه یh. bacteriophora  با استفاده از روش تله گذاری لاروهای سن آخ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
آفات و بیماریهای گیاهی

جلد ۷۶، شماره شماره ۲، صفحات ۸۱-۹۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023