تحلیل اکتشافی داده های فضایی تغییرات بارش ماهانه و فصلی حوضه های آبریز مند و حله

نویسندگان

سعید بلیانی

دانش آموخته اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی محمد سلیقه

دانشیار اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحلیل اکتشافی داده های فضایی[1](esda)،به دنبال تشخیص تمایز بین الگوهای تصادفی و غیر تصادفی می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های 37 ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک در منطقه شمالی خلیج فارس (حوضه های آبریز مند وحله) اقدام به تحلیل اکتشافی داده های  فضایی (آمارفضایی) تغییرات رژیم بارش (ماهانه و فصلی) شده است. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص می نماید که بر اساس نیمرخ های ترسیم شده بر بارش ماهانه در فصول مختلف سال در امتداد نصف النهارات و مدارات، بارش از غرب به شرق حوضه دارای روند افزایشی است.همچنین در امتداد نصف النهارها در منطقه  نیز در مقطع ماهانه روند بارش از شمال به جنوب حوضه کاهشی می باشد. تحلیل اکتشافی داده های فضایی بارش در حوضه های آبریز مند و حله نشان داد که مراکز میانگین و بیضی های استاندارد در فصول پاییز،زمستان و بهار در مرکز و متمایل به مناطق پربارش محدوده مورد مطالعه واقع هستند. اما در فصل تابستان رفتاری متفاوت تر به خود گرفته و مرکز میانگین و بیضی های استاندارد بارش، به سمت جنوب و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه متمایل شده اند. در بررسی تحلیل خودهمبستگی فضایی آماره موران محلی مشخص شد که برروی بارش ماه های مختلف سال، خوشه های بالا – بالای بارش در اکثر ماه ها به جز دوماه از فصل تابستان (جولای و آگوست) در قسمت شرق و شمال شرق منطقه واقع شده  و خوشه های پایین – پایین بارش نیز در بخش های غرب،جنوب و جنوب غرب حوضه های مورد مطالعه قرار گرفته اند. [1]- exploratory spatial data analysis

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پهنه بندی مخاطرات بارشی منجر به خشکسالی و سیل در حوضه های آبریز حله و مند

Hazard is potential source of harm or a situation to create a damage. So identification of zones exposed to hazards is necessary for planning or land use planning. But this situation becomes more critical when they appear at the population centers. So applying the principle of passive defense based on environmental capabilities is unarmed action that caused the reduction of human resources vuln...

متن کامل

تحلیل واستخراج الگوهای جوی منجر به بارش های سنگین روزانه منطقه شمالی خلیج فارس مورد مطالعه: حوضه های آبریز حله و مند

The results of this study indicated that the synoptic patterns that lead to heavy rainfall in 22 March 1996, 24 mar 1995 and 17 November 1994 in the northern portion of FARS province includes: the low pressure that located in eastern part of Mediterranean and Black sea and southern part of Caspian Sea that created by trough that located at the middle level of atmosphere. In addition to this low...

متن کامل

مدل سازی پیش‌یابی بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی

افزایش رخداد بارش‌های حدی و از سوی دیگر عدم بارش در یک گستره، خسارات قابل توجهی در دهه‌های اخیر به بوم‌سامانه‌های طبیعی و مصنوعی وارد ساخته است. از این رو پیش‌یابی مقادیر بارش برای مدیریت مناسب منابع آبی در این گستره­ها بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهش پیشنهاد مدل و بررسی دقت پیش‌یابی بارش ماهانه با روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و مدل­های تصادفی در پهنه جنوب شرق کشور واقع در استان سیستان و بلوچستان م...

متن کامل

تحلیل تغییرات بارش حوضه ی آبریز هراز با استفاده از روش های آماری و تکنیک تحلیل طیفی

شناسایی رفتار بارش از مهم‌ترین اصول برنامه‌ریزی‌های محیطی به شمار می‌رود. چرا که رفتار بارش در بلندمدت راه را برای برنامه­ریزی­های محلی و منطقه­ای هموار می­نماید. پژوهش پیش­رو با هدف پیش‌آگاهی مدیریت سیلاب در حوضه­ی آبریز هراز واقع در جنوب استان مازندران انجام شده است. بدین منظور از تحلیل روند و تکنیک‌ تحلیل طیفی استفاده شده است. داده­های بارش مورد نیاز در بازه­­ی زمانی 2007-1951 از  پایگاه داد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

جلد ۲۵، شماره ۱۰۰، صفحات ۱۱۱-۱۲۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021