اثر فرایند خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه (nasturtium officinale)

نویسندگان

سیده حسنا استادزاده

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران سیده زهرا سیدالنگی

دانشیار، گروه شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

در این مطالعه، اثر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه علف چشمه شامل افت رطوبت، فعالیت آنتی اکسیدانی، مقادیر ویتامین ث، فسفر، کلسیم و آهن بررسی شد. جهت خشک کردن برگ ها از خشک کن های آون هوای داغ با دماهای 40،50 و 60 درجه سانتی گراد، مایکروویو با توان های 360،180 و450 وات و روش آفتابی سنتی استفاده شد. از نظر مدت زمان خشک شدن، طولانی ترین و کوتاه ترین زمان به ترتیب مربوط به تیمارهای خشک شده با آفتاب (1920 دقیقه) و مایکروویو 450 وات (22 دقیقه) بود. در نمودار های شدت افت رطوبت محصول، یک دوره سرعت ثابت و یک دوره سرعت نزولی دیده شد. با افزایش توان مایکروویو و دمای آون هوای داغ سرعت خشک کردن افزایش و زمان خشک کردن کاهش یافت. در روش آفتاب به دلیل نوسانات دمایی، خشک کردن با سرعت کمتری انجام شد. بیش ترین میزان ویتامین ث، آهن و کلسیم به ترتیب در تیمارهای خشک شده با آون 60 درجه سانتی گراد (9/6 میلی گرم بر صد گرم)، آفتاب (ppm 8/519) و مایکروویو 180 وات (68/210 گرم بر کیلوگرم) بدست آمد. همچنین، بیش ترین مقدار فسفر در خشک کردن با آون 40 درجه سانتی گراد (523/0 گرم در صد) حاصل گردید. به طور کلی، تیمارهای خشک شده با آون و ماکروویو با توجه به دارا بودن محتوای رطوبت کمتر در یک وزن ثابت نسبت به تیمارهای خشک شده با آفتاب، مقدار املاح بیشتری را در خود حفظ نمودند. بالاترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی به تیمار خشک شده با مایکروویو 360 وات تعلق داشت. با توجه به نتایج می توان اظهار نمود که خشک کردن گیاه علف چشمه با استفاده از آون 40 درجه سانتی گراد و مایکروویو با توان 180 وات از این جهت که میزان مواد مؤثره در گیاه به طور قابل ملاحظه ای نسبت به تیمارهای دیگر حفظ می شود، مطلوب تر می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فرایند خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

در این مطالعه، اثر روش‌های مختلف خشک کردن بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه علف چشمه شامل افت رطوبت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، مقادیر ویتامین ث، فسفر، کلسیم و آهن بررسی شد. جهت خشک کردن برگ‌ها از خشک‌کن‌های آون هوای داغ با دماهای 40،50 و 60 درجه سانتی‌گراد، مایکروویو با توان‌های 360،180 و450 وات و روش آفتابی سنتی استفاده شد. از نظر مدت زمان خشک شدن، طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین زمان به ترتیب مربوط به تیماره...

متن کامل

بررسی اثر مس بر رشد و شاخص‌های فیزیولوژیکی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale)

آلودگی محیط‌زیست، ثمره جوامع صنعتی و صنعتی‌شدن اجتماعات بشری است. یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های خاک فلزات سنگین می‌باشد. مس یک ریزمغذی ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد، ولی وقتی که غلظت مس در آب بیش از حد باشد، به‌عنوان یکی از سمی‌ترین فلزات سنگین برای موجودات زنده به حساب می‌آید. برخی از گیاهان به‌عنوان انباشته‌کننده مس معرفی شده‌اند.آزمایشات گلخانه‌ای نشان داد که گیاه علف چشمه توانایی تجمع بالای ب...

متن کامل

بررسی اثر بازدارندگی عصارۀ الکلی گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinale L.) در رشد قارچ ( (Fusarium solaniعامل پوسیدگی خشک سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

امروزه کنترل زیستی عوامل بیماری زای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناک آفت کش های شیمیایی از جمله تهدید سلامتی بشر، آلودگی محیط زیست، از بین بردن موجودات غیر هدف و پیدایش عوامل بیماری زای مقاوم یک اولویت می باشد. در این راستا استفاده از پتانسیل ضد میکروبی متابولیت های گیاهی، طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، اثر ضد قارچی عصاره اندام های مختلف گیاه دارویی علف چشمه             ...

متن کامل

امکان سنجی گیاه پالایی ماده رنگزای مالاکیت سبز از محلول های آبی آلوده با کاربرد علف چشمه (Nasturtium officinale)

Background and Objective: Malachite green dye is used in many industries including textile industries. Disposal of wastewaters containing the dye to the environment, can lead to many environmental problems. Currently, many physico-chemical approaches are used for wastewater treatment. Because of limitations and difficulties of these methods, biological treatment is considered as an economic and...

متن کامل

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه علف چشمه (Nasturtium officinale) بر تغییرات بافتی و هورمونی تخمدان صدمه دیده با دوکسوروبیسین در موش‌های صحرایی

Background and Objectives: One of the side effects of chemotherapy is infertility and the use of Nasturtium Officinalis causes the anticancer molecules to be increased. This study was conducted to determine the effect of hydroalcoholic extract of Nasturtium Officinalis on ovarian changes after toxicity by doxorubicin in rats. Materials and Methods: In this experimental study, thirty-six matu...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فناوری های نوین غذایی

جلد ۴، شماره ۱۳، صفحات ۱-۱۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021