بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

نویسندگان

لیلا کمالی روستا

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، تهران، ایران مهرداد قوامی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، تهران، ایران امیرحسین الهامی راد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران رضا عزیزی نژاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ادویه ها علاوه بر کاربرد طعم دهندگی یکی از منابع مهم تولید آنتی اکسیدان های طبیعی می باشند. بنابراین با توجه به اثرات سوء آنتی اکسیدان های سنتزی بهتر است آنتی اکسیدان های طبیعی را جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی نمود. از بین ادویه ها دارچین گیاه محبوبی است که در این پژوهش خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: عصاره دارچین به روش حلال سرد و با استفاده از دو حلال استون و متانول به­طور جداگانه استخراج گردید. پس از تعیین راندمان استخراج عصاره ها و میزان کل ترکیبات فنولیک موجود در آنها طبق روش فولین سیو کالتیو، اثر این عصاره ها با غلظت های متفاوت 02/0، 04/0، 06/0، 08/0 و 1/0 درصد در به تأخیر انداختن فساد اکسیداتیو تالو از طریق اندازه گیری اندیس پراکسید و زمان مقاومت به اکسیداسیون نمونه ها تعیین گردید و با اثر آنتی اکسیدان سنتزی tbhq مقایسه شد. سپس اثر بهترین غلظت این عصاره ها از نظر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی، در چلاته کردن فلز مس در تالو از طریق دو آزمون فوق مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: راندمان استخراج عصاره متانولی به روش حلال سرد بالاتر از عصاره استونی بدست آمد، درحالی­که میزان ترکیبات فنولیک عصاره استونی بیشتر بود. با افزایش غلظت عصاره ها اثر آنتی اکسیدانی آن ها در تالو بیشتر شد و عصاره استونی دارچین با غلظت 1/0% دارای بیشترین اثر آنتی کسیدانی بعد از آنتی کسیدان سنتزی tbhq با غلظت 01/0% بود. اثر بهترین غلظت این عصاره ها از نظر داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی (غلظت 1/0%)، در چلاته کردن فلز مس در تالو نشان داد که عصاره های دارچین توانایی چلاته کنندگی فلز مس را داشتند و در این خصوص عصاره استونی مؤثرتر بود. نتیجه گیری: عصاره دارچین علاوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی، دارای خاصیت چلاته کنندگی بر فلز مس است و می تواند به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان ها و چلاته کننده های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چی لیت کنندگی عصاره زنجبیل

مقدمه: اتو­اکسیداسیون روغن­ها وچربی ها یکی ازعوامل اصلی کاهش کیفیت غذاها وهمچنین کاهش ارزش غذایی محسوب می­شود و ازطرق مختلف می­توان از روغن­ها درمقابل اکسیداسیون حفاظت کرد.گزارشات جدید حاکی ازآن است که آنتی­اکسیدان­های سنتزی خود برای سلامتی انسان مضر هستند، بنابراین توجهات به سمت آنتی اکسیدان­ های طبیعی متمرکز گردیده است که ادویه­ جات از جمله زنجبیل منبع خوب آن به شمار می­روند . مواد و روش­ها: ...

متن کامل

بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه

مقدمه: پرواکسیدان هایی چون آهن و مس باعث تسریع واکنش اکسیداسیون و حضور آنتی اکسیدان­ها و ترکیبات چلاته کننده باعث تأخیر در آن می شود. در این تحقیق اثر چلاته کنندگی عصاره چای که حاوی مقدار قابل توجهی تانیک اسید است در مقایسه با سیتریک اسید مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش­ها: به چهار نوع روغن آفتابگردان، کانولا، زیتون و تالو مقدارppm  1/0 مس اضافه شد و سپس اثر چلاته کنندگی سیتریک اسید (01/0 ...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره آبی سیر بر همبرگر خام

امروزه در راستای حذف و یا کاهش ترکیبات شیمیایی و سنتزی در مواد غذایی، تحقیقات زیادی برای جایگزینی مواد شیمیایی با طبیعی انجام شده است. در همین زمینه تلاش های زیادی برای یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است. با توجه به اینکه استفاده از مواد نگهدارنده در همبرگر ممنوع است ،در این تحقیق خاصییت آنتی اکسیدانی سیر در حفظ کیفیت همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. از عصاره آبی سیر به...

متن کامل

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی استویا ربایودیانا برتونی و بررسی این خاصیت در دسر لبنی

سابقه و هدف: گیاه استویا ربایودیانا برتونی (Stevia rebaudiana Bertoni) گیاهی باستانی آمریکای جنوبی با پتانسیل زیاد به عنوان یک محصول کشاورزی برای تولید یک شیرین‌کننده طبیعی با قدرت بالا است. با توجه به ترکیبات شیمیایی و محتوای ترکیبات فیتوشیمیایی آن، به عنوان ماده خام مناسب برای استخراج و تولید غذاهای فراسودمند استفاده می‌شود. استویوزید دارای قدرت شیرین-کنندگی قابل مقایسه با شیرین‌کننده‌های مصن...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده

مقدمه: یکی از واکنش‌های مهم فساد روغن‌ها و چربی‌ها اکسیداسیون می‌باشد که آنتی اکسیدان‌ها قادرند آنرا به تأخیر بیاندازند. قهوه دارای آنتی اکسیدان‌های مؤثری همچون اسید کلروژنیک، استر اسید کافئیک و اسید کوئینیک به شکل پلی فنول می باشد. هدف از این پژوهش بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه می باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش عصاره قهوه طی ۳ ساعت با دو حلال هگزان و ایزوپروپانول با روش سوکسله استخرا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم غذایی و تغذیه

جلد ۱۱، شماره بهار ۱۳۹۳، صفحات ۳۷-۴۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021