قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه: ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

محمد عرب مازار یزدی

مهسا قاسمی

چکیده

هدف کلی این پژوهش ایجاد ابزار پیش بینی مناسب جهت قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه بوسیله شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک است. چارچوب نظری این مطالعه بر اساس نظریه عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. اگرچه ادبیات قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه، گستره ی وسیعی از علایم ممکن را معرفی می کند، تعداد کمی از این علایم، تأثیر بااهمیتی بر کارایی پیش بینی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب شبکه های عصبی با الگوریتم ژنتیک به منظور انتخاب متغیرهای بهینه، قدرت پیش بینی را به طور محسوسی افزایش می دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارایه مدل ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه با استفاده از مدل عصبی-ژنتیک

نگاه به تاریخچه بازار بورس حکایت از این نکته دارد که نگرانی عمده شرکت های بورسی در گام نخست برای ورود به بازار سرمایه این است که چه قیمتی برای عرضه عمومی اولیه مناسب بوده و آیا می توانند سرمایه گذاران را برای خرید سهام خود مجاب کنند.در کنار این موضوع ، از نگرانی سرمایه گذاران نیز که قیمت سهام عرضه شده را واقعی یا کاذب تصور کنند، نمی توان گذشت.این پژوهش سعی براین دارد که باا استفاده از روش غیر خ...

متن کامل

برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی متحرک با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و روش تلفیقی شبکه عصبی-الگوریتم ژنتیک

پرش هیدرولیکی متحرک، حالت خاصی از جریان غیرماندگار است که باعث تغییر رژیم و وقوع ناپیوستگی هیدرولیکی در جریان می شود . در روندیابی جریان غیرماندگار و یا برنامه های بهره برداری کانال های روباز، آگاهی از رفتار چنین جریانی در باز ه ها ضروری است . این درحالی است که شبیه سازی عددی این پدیده به واسطه وجود ناپیوستگی هیدرولیکی و غیرماندگاری جریان، پیچیده است و داده های آزمایشگاهی در این مورد نیز محدو...

متن کامل

پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه ی عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسه ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی

    سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه ­های پرسود در بازار سرمایه است.  بازار سهام دارای سیستمی غیرخطی و آشوب گونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می ­باشد و می­ توان از سیستم ­های هوشمند غیرخطی همچون شبکه ­های عصبی مصنوعی، شبکه­ های عصبی فازی و الگوریتم ­های ژنتیک برای پیش ­بینی قیمت سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه ­ی یک مدل پیش ب...

متن کامل

مدل سازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک

دستیابی به رشد مستمر و مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را می توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمام کشورها در پی دستیابی به آن می باشند. در این راستا بانک ها نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک های دولتی و خصوصی در کشور پیش بینی کارایی آن ها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف از این پژوهش، مدلسازی و پیش بینی کارایی...

متن کامل

تبیین الگوی بهینه ارزیابی و قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی سهام با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رگرسیون، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

فرآیند مهم ارزیابی و قیمت­ گذاری اوراق بهادار تخمین ارزش اوراق بهادار از جمله سهام عرضه اولیه شرکت ­ها است. زیرا از یک سو سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه نیاز دارند که از ارزش واقعی سهامی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن‌ هستند، اطلاع داشته باشند و از سوی دیگر صاحبان شرکت­ها که قصد فروش اوراق بهادار خود را دارند، ناگزیرند تا دارایی خود را به شیوه درست ارزیابی و قیمت­ گذاری نماید. لذ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی

ناشر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ISSN 1024-8161

دوره 16

شماره 5 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021