امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب های گیاهی

نویسندگان

مرضیه قربانی

محمد ابونجمی

مجید قربانی جاوید

چکیده

امروزه از عصاره­های گیاهی به طور گسترده ای در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی استفاده می­شود. نیاز مداوم جامعة بشری به استخراج ترکیبات مؤثر گیاهی سبب انجام پژوهش­های گسترده ای در زمینة معرفی فرایند استخراجی کارآمدتر و اقتصادی­تر شده است. برای استخراج ترکیبات فعال گیاهی روش­های عصاره­گیری متنوعی وجود دارد. روش­های سنتی استخراج نظیر روش خیساندن و سوکسله به صرف زمان طولانی و مقدار حلال زیاد نیاز دارند، همچنین از لحاظ دمایی ایمن نبوده و سبب تجزیة تعدادی از ترکیبات می­شوند. به همین دلیل تقاضای زیاد برای روش­های عصاره­گیری جدید با زمان کوتاه­تر، میزان مصرف حلال کمتر و محافظ محیط زیست وجود دارد. در این مقاله به معرفی بیشتر فراصوت به عنوان یکی از روش­های نوین در استخراج ترکیبات طبیعی گیاهان پرداخته می­شود که نسبت به روش­های متداول، کارایی بالاتر، کاهش زمان عصاره­گیری و مصرف حلال را به دنبال داشته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

امواج فراصوتی روشی نوین در استخراج ترکیب‌های گیاهی

امروزه از عصاره‌های گیاهی به‌طور گسترده‌ای در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی استفاده می‌شود. نیاز مداوم جامعة بشری به استخراج ترکیبات مؤثر گیاهی سبب انجام پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینة معرفی فرایند استخراجی کارآمدتر و اقتصادی‌تر شده است. برای استخراج ترکیبات فعال گیاهی روش‌های عصاره‌گیری متنوعی وجود دارد. روش‌های سنتی استخراج نظیر روش خیساندن و سوکسله به صرف زمان طولانی و مقدار حلال زیاد نیاز دار...

متن کامل

روشی نوین برای مطالعه تغییرات سرعت امواج فراصوتی طولی و عرضی با تغییر دما

آآزمون غیرمخرب فراصوتی روشی است توانمند که علاوه بر شناسایی عیوب سطحی و درونی قطعات، قادر است خواص مکانیکی و ساختاری مواد را نیز اندازه گیری کند. یکی از خواص مهم ماده، سرعت صوت (یا فراصوت) در آن ماده است. سرعت صوت نقشی اساسی در بازرسی های غیرمخرب فراصوتی ایفا می کند، به طوری که وجود خطا در اندازه گیری سرعت، موجب ایجاد خطا در اندازه گیری ضخامت می شود. هر چند در دماهای معمولی تغییرات سرعت صوت با ...

متن کامل

ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

ترکیب اطلاعات سنسوری یکی از موضوعات مطرح پژوهشی در کاربردهای مختلف از جمله رباتیک است . در این مقاله مفهومی نوین برای تعمیم روش شناخته شده بیزین برای منابع مستقل اطلاعات معرفی میگردد. بدلیل تنوع وسیعی که در تعریف این اندازه وجود دارد فرمولهای متعددی برای ترکیب مقادیر احتمال مدل شده از عدم قطعیت موجود در اطلاعات سنسوری حاصل میشود. تطابق موجود بین رفتار روش ترکیب پیشنهادی با نتایجی که ذهن بشری ان...

متن کامل

کاربرد امواج فراصوتی در درمان سنگ کلیه

امواج فراصوتی دارای کاربردهای بسیاری در پزشکی هستند. از انباشت کریستالهای ادرار سنگ های کلیه بوجود می آیند. زمانی که اندازه این سنگ ها کوچک تر از 2 میلیمتر باشد به راحتی توسط بدن دفع می گردد و در غیر این صورت باید توسط پزشک دفع گردد. هایفو به امواج متمرکز با شدت بالا گفته می شود. یکی از کاربردهای هایفو در درمان سنگ شکنی کلیه می باشد. این مقاله به سنگ شکنی با استفاده از امواج فراصوت و ساز و کاره...

متن کامل

ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری

ترکیب اطلاعات سنسوری یکی از موضوعات مطرح پژوهشی در کاربردهای مختلف از جمله رباتیک است . در این مقاله مفهومی نوین برای تعمیم روش شناخته شده بیزین برای منابع مستقل اطلاعات معرفی میگردد. بدلیل تنوع وسیعی که در تعریف این اندازه وجود دارد فرمولهای متعددی برای ترکیب مقادیر احتمال مدل شده از عدم قطعیت موجود در اطلاعات سنسوری حاصل میشود. تطابق موجود بین رفتار روش ترکیب پیشنهادی با نتایجی که ذهن بشری ان...

متن کامل

روشی نوین در استخراج نقشه تغییرات مکانی نمایه‌های سیل در شبکه آبراهه‌ها

  از نیازهای اساسی در طراحی سازه‌های آبی ، پهنه‌بندی سیل ، تثبیت سواحل رودخانه‌ها و عملیات آبخیزداری، برآورد دبی حداکثر لحظه‌ای جریان با دوره بازگشت‌های مختلف می‌باشد. در این خصوص تعمیم تحلیل‌های منطقه‌ای سیلاب با استفاده از داده‌های دبی ثبت شده در ایستگاه‌های آبسنجی به نقاط فاقد آمار از اهمیّت خاصی برخوردار است. تغییرات مکانی متغیّرهای هیدروژئومورفیک بویژه مساحت زهکشی به عنوان عامل اصلی درمدل‌ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله صوت و ارتعاش

ناشر انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

ISSN 2383-1839

دوره 4

شماره 8 2016

copyright © 2015-2021