× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آزمایش سیتولوژِی دوازدهه برای تشخیص سرطانهای لوزالمعده و مجاری صفراوی

نویسندگان

  • فرزد, فتح الله
  • ربانی, احمد
  • کاوندی, عبدالحسین

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود