آمایش آموزش عالی در پهنه جغرافیایی کشور

نویسنده

  • بوذری, سیما استادیار گروه برنامه ریزی آموزش عالی و واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
چکیده

امروزه، دانشگاهها به­عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای «مکان محور» مورد توجه برنامه­ریزان‌ شهری قرار گرفته­اند و این خرد جمعی ایجاد شده است که برای دستیابی به تعادل منطقه­ای و استفاده منطقی از امکانات و قابلیتهای منطقه لازم است بیش از همیشه به نحوۀ استقرار و تراکم آموزش­عالی در منطقه تأکید و در بازنگری محتوای برنامه­های آموزشی دانشگاهها و کاربردی ساختن دوره­های آموزشی متناسب با ظرفیتهای منطقه­ای و جغرافیایی اهتمام شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش آموزش­عالی در توسعه استانهای کشور با استفاده از مدلهای تحلیل عاملی و ضریب توسعه یافتگی موریس و ارزیابی عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش­عالی در توسعه بخشهای اقتصادی 31 استان کشور بود. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش تعداد مراکز آموزش­عالی، دسترسی مناطق به زیرساختهای شهری، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی بیشتر شده است و مناطق از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار شده­اند. اما به­دلیل نبود برنامه‌ریزیهای آمایشی در کلان کشور و به­خصوص در نظام آموزش­عالی، عمدتاً کارکردهای دانشگاهها منتزع از فعالیتهای بخشهای اجتماعی ـ اقتصادی مناطق بوده است و آنها نتوانسته­اند در تأمین نیروی­انسانی متخصص شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی، به­ویژه بخش کشاورزی نقش مؤثری داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی راهکارهای عملیاتی‌سازی مدیریت منطقه‌ای در سند آمایش آموزش عالی کشور

سند آمایش آموزش عالی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین سندهای سیاستی است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این سند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به پیاده‌سازی رویکرد مدیریت منطقه‌ای در آموزش عالی کشور شده است. پیاده‌سازی سند مذکور می‌تواند نوعی از بازآرایی و اصلاح ساختاری نظام آموزش عالی در کشور باشد. یکی از مهم‌ترین مواد این سند مرتبط با مدیریت منطقه‌ای آموزش عالی در قالب 10 ک...

متن کامل

آسیب شناسی آمایش آموزش عالی ایران: تحلیلی از تجربیات آمایش آموزش عالی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران  

تاریخ دریافت:  27/02/1391 تاریخ پذیرش: 27/03/1392 چکیده هدف مقاله حاضر پاسخ به دو سؤال اساسی یعنی توسعه مبانی نظری و تحلیلی عمیق و وجود بستر مناسب و زیر ساخت های فکری و الزامات ساختاری و نهادی مناسب برای طراحی، اجرا و استمرار آن در زمینه آمایش آموزش عالی کشور است.  با بهره گیری از روش تحقیق تاریخی و توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد و مدارک و سوابق مطالعات آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی دو سؤال...

متن کامل

آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

آموزش عالی ایران طی سال‌های گذشته از رشد کمی قابل توجهی برخوردار بوده است. اما از سوی دیگر، رکود در بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاهی و فقدان بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای باعث توجه هرچه بیشتر به مقوله آمایش و حکمرانی منطقه‌ای آموزش عالی شده است. مطالعات آمایش آموزش عالی ایران طی دهه‌های گذشته در چند مرحله انجام شده است اما نتوانسته مبنایی برای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی کشور قرار گیرد. پژوه...

متن کامل

نگاهی به جایگاه مفهومی آمایش آموزش عالی در آمایش سرزمین: راهنمایی برای "توسعه دانشگاهی" 

تاریخ دریافت:  27/02/1391 تاریخ پذیرش:  28/03/1392 چکیده موضوع آمایش سرزمین و مفاهیم آن در ایران مانند سایر کشورها، طی سالیانی که از طرح آن می‌گذرد، با تغییراتی مواجه بوده و به فراخور شرایط حاکم بر این دوره ها ، مفاهیم آمایش سرزمین و آمایش درآموزش عالی نزد برنامه ریزان و سیاست‌گذاران دولت نیز تغییر نموده است. در این راستا ،این تحقیق به بررسی مفهومی آمایش سرزمین، ارزیابی جایگاه آموزش عالی در ط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 2

صفحات  49- 75

تاریخ انتشار 2016-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021