آمریکا، دموکراسی و خاورمیانه (از 11 سپتامبر2001 تا دوره ترامپ)

نویسنده

  • فلاح نژاد, علی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

This Article Tried Survey American Policy on Middle East in the Early New Century with Attention to Democracy Problem. The US Foreign Policy Was Encountered With New Opportunities And Challenges By 11 September Event In The Georg W Bush Period And MENA Developments In The 2011 Year So Far In The Obama Period. The Identity Centric As One Of Elements Of American Foreign Policy Was Encountered With Complicated And Multifaceted Structure Of The Middle East Region And This Country Tried Remaking To Balancing Between This Section From Identity And Traditional Interests With Attention To Democracy Centric And Self-Rhetoric On It. In Order to Explanation Research Problem Have Had Utilized Theoretical Framework Constructivism Especially Systematic Type of Alexander Wendt. The Research Method In The Research Is Also Descriptive-Analytical Method And It Has Used Attributive Data Method. The Research Finding Is Too That Contrary To US Rhetoric About Democracy And It Promotion In The Middle East, Interaction Type And Method Of This Country With Complicated And Paradoxical Structure Of The Middle East Region Has Produced  Type Of Directed And Controlled Democracy Promotion In The Middle East In The Early New Century.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده: پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی عوامل موثر در اتخاذ سیاست دموکراسی سازی آمریکا در خاورمیانه در شرایط پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 بپردازد. بر این اساس، آنچه شالوده ی خطوط کلان رفتار خارجی دولت آمریکا را در قبال منطقه ی مزبور(خاورمیانه) شکل داده است، اصول بنیادین نظریه ی صلح دموکراتیک است که تأکید دارد: نظام های برخوردار از دموکراسی هرگز (عملاً) با یکدیگر وارد جنگ نشده اند، امّا دموکراسی ه...

چکیده تحولات افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران که دارای مرزهای طولانی با آن کشور است، دارای اهمیت زیادی است. حوادث 11 سپتامبر و حمله ایالات متحده به افغانستان و سرنگونی طالبان، بر اهمیت و حساسیت این کشور افزود. ایران و ایالات متحده در سرنگونی طالبان منافع مشترکی داشتند؛ اما این تفاهم مقطعی پس از اعلام ایران به‌عنوان «محور شرارت» در ژانویه 2002 از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، ج...

چکیده تحولات افغانستان برای جمهوری اسلامی ایران که دارای مرزهای طولانی با آن کشور است، دارای اهمیت زیادی است. حوادث 11 سپتامبر و حمله ایالات متحده به افغانستان و سرنگونی طالبان، بر اهمیت و حساسیت این کشور افزود. ایران و ایالات متحده در سرنگونی طالبان منافع مشترکی داشتند؛ اما این تفاهم مقطعی پس از اعلام ایران به‌عنوان «محور شرارت» در ژانویه 2002 از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، ج...

پس از واقعه­ی یازده سپتامبر 2001، آمریکا به بهانه­ی مبارزه­ی جهانی با تروریسم، شروع به بهره­برداری­های سیاسی و نظامی در افغانستان،‌آسیای مرکزی و خاورمیانه کرد.گسترش دموکراسی نیز یکی از بهره­بردار­ی­های سیاسی آمریکا در این زمان بوده است. از جمله مناطقی که امروزه ایالت متحده می­خواهد دموکراسی را در آن گسترش دهد، منطقه­ی خاورمیانه است. این هدف به دنبال حوادث تروریستی یازده سپتامبر به منظور کاهش عم...

پس از واقعه­ی یازده سپتامبر 2001، آمریکا به بهانه­ی مبارزه­ی جهانی با تروریسم، شروع به بهره­برداری­های سیاسی و نظامی در افغانستان، آسیای مرکزی و خاورمیانه کرد.گسترش دموکراسی نیز یکی از بهره­بردار­ی­های سیاسی آمریکا در این زمان بوده است. از جمله مناطقی که امروزه ایالت متحده می­خواهد دموکراسی را در آن گسترش دهد، منطقه­ی خاورمیانه است. این هدف به دنبال حوادث تروریستی یازده سپتامبر به منظور کاهش عم...

سیاست خارجی امریکا در خاور میانه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 1002 را می‌توان از منظر رویکردها یا نظریه‌های روابط بین الملل توضیح داد و فهمی از آن بدست آورد.اما آن‌ رویکرد یا نظریه‌ای می‌تواند فهم بهتری از عملکرد این کشور در خاور میانه ارائه دهد که‌ شاخص‌های هستی شناسه‌ی آن کمترین میزان تناقض و بیشترین تطبیق را با عملکرد امریکا داشته باشد.نویسندگان این مقاله به جهت نقش آفرینی مؤثر عناصر ایدئولوژی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود