× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

آنتی بادی های ابشتین بار ویروس و میزان کاهش عیار این آنتی بادی ها پس از درمان رادیوتراپی در بیماران مبتلا به کارسینوم نازوفارنگس مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی انکولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 83-1382

نویسندگان

  • ابراهیم عصمتی,
  • فرناز آموزگارهاشمی,
  • فریده رضی,
  • مرتضی سجادی,

چکیده

Background: High titer of IgA and IgG are found in the presence of EBV genome in epithelial cells of nasopharyngeal carcinoma. In this survey we evaluated the accuracy of EBV antibodies titers in screening and follow up the patients. Methods: Thirty nasopharyngeal carcinoma patients were followed from 2003 to 2004. Serum EBV antibody levels were measured before and after ( 3 months ) radiotherapy or combined radiotherapy and chemotherapy. Results: More than 77% of patients were seropositive before treatment .The antibodies decreased significantly, 3 months after treatment (p<0.05).      Conclusion: This investigation shows the efficiency of serologic methods for screening of high risk people and follow up of patients after treatment, but more complementary studies is needed

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Association of EBV with the tumor cells of HD has been proven by a variety of the methods, using serologic and immunohistochemical techniques and in the recent years with molecular biologic techniques which can detect EBV genome in tumor biopsies. In this regard we prompted to perform a case control study on 25 childhood HD cases with respected to their antibodies gainst EBNA and EBV-IgM antibo...

  مقدمه : طول عمر بیماران با سرطان پستان تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند درگیری غدد لنفاوی زیر بغل، اندازه تومور، وجود یا عدم وجود گیرنده‌های هورمونی و نوع روش درمان قرار دارد و شناخت و بررسی هر یک به خصوص در بیماران کشورمان بسیار حائز اهمیت است.   روش بررسی: در این مطالعه 88 بیمار مبتلا به سرطان پستان با شرایط N0, N1, T1, T2, T3 پس از عمل جراحی تحت درمان‌های کمکی رادیوتراپی- شیمی درمانی- تاموکسی ...

سابقه و هدف: لنفوما یک نوع شایع از انواع کانسرهایی است که از بافت لنفاوی منشا می گیرند. این بیماری با لنفادنوپاتی و یا اسپلنومگالی تشخیص داده می شود، اما نواحی اکسترانودال از جمله بافت های گردنی- صورتی و دهانی نیز ممکن است با این بیماری درگیر شوند. با توجه به اینکه نواحی سر و گردن در محدوده کار دندانپزشکی است بنابراین دندانپزشک می تواند در تشخیص زودهنگام این بیماری نقش موثری ایفا نماید. هدف از ...

سابقه و هدف: سرخک یک بیماری بثوری تبدار ویروسی است که از راه تنفس منتقل می شود. برای ایجاد مصونیت در برابر این ویروس واکسیناسیون سرخک انجام می شود. در مناطقی که واکسیناسیون صورت نمی گیرد و یا به دلیل کاهش سطح آنتی بادی هر ساله این ویروس حدود یک میلیون مرگ و میر را سبب می شود. لذا این مطالعه به منظور بررسی وجود آنتی بادی (سرخک) در سرم بچه های 4 تا 6 ساله در بابل انجام شده است. مواد و روشها: این...

مقدمه: ویروس هپاتیت C یکی از عوامل اصلی بیماری مزمن کبدی در بیماران مزمن کلیوی در افراد تحت همودیالیز می باشد. همچنین عفونت با ویروس هپاتیت C باعث اختلالات کبدی میشود. با توجه به اهمیت مسئله و همچنین عدم اطلاع از وضعیت موجود تحقیق فوق به منظور جهت تعیین شیوع عفونت HCV در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز همودیالیز جهرم انجام گردید. مواد و روش تحقیق: مطالعه مقطعی – توصیفی فوق بر روی تمام ب...

در این مطالعه 24 بیمار مبتلا به هوچکین از نظر آنتی بادی ضد ویروس ebv با بچه های هم سن و هم جنس خود مقایسه شده و نتیجه مطالعه، تیتر بالای آنتی بادی ebv را در بیماران مبتلا به بیماری هوچکین نشان می دهد.