ابزارهای جستجو در اینترنت

نویسنده

  • داودیان, فرشته کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موتورهای جستجو در اینترنت

شاید تاکنون در مورد اینترنت و موتورهای جستجوگر مطالب زیادی شنیده و خوانده باشید. ما در اینجا سعی در معرفی مجدد تعدادی از آنها بصورتی بسیار فشرده و مختصر داریم تا در زمان کمتر بتوانید به اطلاعات مورد نیاز خود برسید. همچنین سعی می کنیم به معرفی تعدادی از سایتهای اطلاعاتی با کاربری بالا بپردازیم.

متن کامل

موتورهای جستجو در اینترنت

شاید تاکنون در مورد اینترنت و موتورهای جستجوگر مطالب زیادی شنیده و خوانده باشید. ما در اینجا سعی در معرفی مجدد تعدادی از آنها بصورتی بسیار فشرده و مختصر داریم تا در زمان کمتر بتوانید به اطلاعات مورد نیاز خود برسید. همچنین سعی می کنیم به معرفی تعدادی از سایتهای اطلاعاتی با کاربری بالا بپردازیم.

متن کامل

چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی

در این پژوهش وضعیت ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی و مقایسه عملی آنها بررسی شده و هدف آن کمک به کاربران فارسی زبان اینترنت برای انتخاب یک ابزار کاوش اینترنت مناسب و کارآمد و همچنین یاری طراحان ابزارهای کاوش اینترنت در جهت طراحی ابزار کاوشی که مطابق با معیارهای استاندارد روز ابزارهای کاوش مطرح در جهان است. دراین پژوهش که از نوع کاربردی می‌باشد، به روش پیمایشی و با استفاده از یک سیاهه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 4

صفحات  51- 62

تاریخ انتشار 2002-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021