ابزارهای مفهومی نقد ترجمه (1)

نویسنده

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ابزارهای ترجمه

مترجم علاوه بر دانش زبانی و فرازبانی که در برگیرنده فرهنگ، معلومات عمومی و تخصصی اوست به ابزارهای ویژه­ای برای حل مشکلات ترجمه نیاز دارد. در این مقاله، ابتدا تعریفی از «ابزار ترجمه» وگونه­های مختلف آن ارایه می­شود. سپس معایب و قابلیت­های هر یک بررسی می­گردد. به این منظور فرهنگ یک زبانه و دو زبانه با یکدیگر مقایسه می­شود تا نقاط ضعف آنها مشخص گردد. سپس پایگاه و نقش فرهنگ analogique که در آن کلما...

متن کامل

نقد ترجمه استاد فولادوند

ترجمه فارسى استاد محمد مهدى فولادوند از قرآن کریم در حال حاضر در شمار یکى از بهترین و موفق ترین ترجمه ها قرار داد که به دور از گرایش هاى خاص و رویکردهاى افراطى به انجام رسیده است. مترجم محترم در این ترجمه اصل را بر روانى و خوشخوانى نهاده و ترجمه اى شایسته و در خور تقدیر ارائه داده است. این اثر، ترجمه اى مبسوط و گاه تفسیرآمیز از قرآن کریم است که سطح علمى و تحقیقى آن در خور اعتناست. ولى با وجود ه...

متن کامل

نقد ترجمه "روضه‏ الورد"

گلستان سعدى" از جمله آثار ادب فارسى است که تاکنون به زبان‏هاى مختلفى چون فرانسوى، آلمانى، انگلیسى و عربى برگردانده شده است از جمله ترجمه‏هاى عربى این کتاب، "روضه‏الورد" اثر "محمد الفراتى" است. فراتى با وجود آشنایى با زبان فارسى، گاه در فهم و ترجمه ضرب‏المثل‏ها، کنایه‏ها و واژگان به خطا رفته و در نتیجه، در انتقال پیام زبان مبدأ به مخاطبان ناموفق بوده است. ما در این مقاله برآنیم تا به بررسى پاره‏...

متن کامل

نقد ترجمه اسماء خداوند

فرآیند انتقال پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد همواره امری دشوار بوده که میزان این دشواری در برگردان متون مقدسی از جمله قرآن دو چندان می­شود. با لحاظ کردن ماهیت امر ترجمه، از هیچ مترجم قرآنی نمی­توان انتظار داشت که بازآفرینی دقیقی از معنا و پیام اصلی قرآن به زبان­های دیگر ارائه کند و درست به همین دلیل از متخصصین حوزه­های مختلف به­ویژه ترجمه­­پژوهان و زبان­شناسان انتظار می­رود که این ایرادها و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  243- 254

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021