اثرات چند بستر آلی و یک سوپرجاذب مصنوعی رطوبت بر آب قابل استفاده خاک، تأخیر در نقطه پژمردگی دائم و رشد گیاه لیزیماکیا (Lysimachia nummularia cv. Aurea)

نویسندگان

  • جمالپور, هانیه 2. گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی
  • صداقت حور, شهرام 2. گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

In this study, the impact of some organic matters and a moisture super absorbent were investigated on available water and delay of permanent wilting point in a sample soil of Rasht landscape. In incubation stage, 12 Treatments including control (70% v/v soil with 30% of the composted manure) and various amounts of soil, municipal compost, composted manure, olives and rice wastes along with a super absorbent (A200) were used in a completely randomized design. In order to provide water-release curve and to determine the amount of moisture needed for Field Capacity (FC) and Permanent Wilting Point (PWP), filter paper method was used. Three treatments having more available moisture and further delay in permanent wilting point in incubation stage were being applied in greenhouse stage, along with the control treatment. In greenhouse stage, impact of treatments and irrigation period (36, 72 and 168 hours) were studied on plant growth of Lysimachia, in a factorial experiment based on randomized complete block design. Results showed that the greatest weight of shoot dry matter was obtained in 30% municipal waste compost treatment and rice wastes treatment in 36 hours irrigation period, but at 168 hours period, dry matter decreased and the greatest dry matter was obtained from superabsorbent treatment. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر جاذب‌های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم

حفظ منابع و ذخایر آب خاک با اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری روش‌های پیشرفته از اقدامات مناسب در بهره­برداری از منابع محدود آب می‍باشد. در این پژوهش، اثر برخی ضایعات آلی و یک سوپرجاذب رطوبت بر مقدار آب قابل استفاده و تأخیر در نقطه پژمردگی دائم یک خاک، مربوط به دامنه­های شیب­دار رودبار بررسی شد. تیمارها شامل مقادیر 10، 20 و 50 درصد حجمی از ضایعات چای، کمپوست زباله­های شهری و ضایعات زیتون بودند که ...

متن کامل

تاثیر جاذب های طبیعی و مصنوعی رطوبت بر تأخیر در ضریب رطوبتی نقطه پژمردگی دائم

حفظ منابع و ذخایر آب خاک با اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری روش های پیشرفته از اقدامات مناسب در بهره­برداری از منابع محدود آب می‍باشد. در این پژوهش، اثر برخی ضایعات آلی و یک سوپرجاذب رطوبت بر مقدار آب قابل استفاده و تأخیر در نقطه پژمردگی دائم یک خاک، مربوط به دامنه­های شیب­دار رودبار بررسی شد. تیمارها شامل مقادیر 10، 20 و 50 درصد حجمی از ضایعات چای، کمپوست زباله­های شهری و ضایعات زیتون بودند که ...

متن کامل

برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه‌عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند ‌متغیره

بررسی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک همچون نقطه پژمردگی و ظرفیت زراعی برای مطالعه و مدل‌سازی حرکت آب و املاح در خاک بسیار مهم می‌باشد. به طوری‌که به دلیل تغییرات زمانی و مکانی این ویژگی‌ها، مطالعات اخیر محققین منجر به توسعه روش‌های غیرمستقیم در تخمین این قبیل خصوصیات خاک گردیده است. در همین راستا در این مطالعه برای برآورد ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم اقدام به نمونه‌برداری خاک از 15 پروفیل (به تعداد...

متن کامل

برآورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

اندازه­گیری مستقیم ویژگی­های هیدرولیکی خاک وقت­گیر، پرهزینه­ و گاهی اوقات به دلیل خطاهای آزمایشی و عدم یکنواختی خاک غیر واقعی است. در عوض، این ویژگی­ها می­توانند از روی ویژگی­های زودیافت خاک مانند توزیع اندازه ذرات خاک، جرم ویژه ظاهری، کربن آلی و کربنات کلسیم معادل با استفاده از توابع انتقالی خاک برآورد شوند. هدف از این پژوهش، ارائه مدل­های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ویژگی­های زودیافت ...

متن کامل

برآورد رطوبت های ظرفیت زراعی، پژمردگی دائم و قابل استفاده در خاک های دشت اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

اندازه­گیری مستقیم ویژگی­های هیدرولیکی خاک وقت­گیر، پرهزینه­ و گاهی اوقات به دلیل خطاهای آزمایشی و عدم یکنواختی خاک غیر واقعی است. در عوض، این ویژگی­ها می­توانند از روی ویژگی­های زودیافت خاک مانند توزیع اندازه ذرات خاک، جرم ویژه ظاهری، کربن آلی و کربنات کلسیم معادل با استفاده از توابع انتقالی خاک برآورد شوند. هدف از این پژوهش، ارائه مدل­های رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی بر اساس ویژگی­های زودیافت ...

متن کامل

مقایسه‌ی اثرات سوپرجاذب و ورمی‌کمپوست بر مقدار رطوبت ذخیره شده خاک در سطوح مختلف شوری آب آبیاری

صعود زیاد آب در لوله های مویین خاکهای رسی موجب اتلاف زیاد رطوبت در مناطق گرم و خشک می شود. ازطرف دیگر با توجه به خصوصیت بعضی از رس‌ها در عدم واکنش به جذب آب، خاکهای حاوی این گونه رس‌ها از ظرفیت نگهداشت بالایی برخوردار نخواهند بود. به منظور بررسی تاثیر سوپر جاذب و ورمی کمپوست در سطوح مختلف شوری آب آبیاری روی رطوبت حجمی خاک، 12 کرت آزمایشی به ابعاد 1×1 متر مربع در زمین مورد نظر ایجاد گردید. آزمای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 75

صفحات  87- 99

تاریخ انتشار 2016-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021