اثرتعداد کلونیهای باکتریایی رحم بر شاخصهای تولیدمثل گاوهای شیری در دوره پس از زایمان

نویسندگان

  • جعفر یدی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  • سعید خلج زاده گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
  • محمد نیما یدی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
  • مهران فرهودی مقدم گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات تجویز اکسی توسین و پروستاگلاندین F2α بر روند جمع شدن رحم و شاخص‏های باروری گاوهای شیری پس از زایمان

این مطالعه با هدف بررسی اثرات تزریق اکسی توسین بلافاصله پس از زایمان و پروستاگلاندین F2α، در فاصله زمانی 20 الی 25 روز پس از زایمان و تأثیر آن بر بروز جفت ماندگی، روند جمع شدن رحم، فاصله زایمان تا اولین فحلی، فاصله زایمان تا اولین و دومین تلقیح، میزان آبستنی در اولین تلقیح و تعداد دفعات تلقیح به ازاء آبستنی در گاوهای شیری صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر روی 30 راس گاو شیری نژاد هلشتاین که در دو گ...

متن کامل

اثرات تجویز اکسی توسین و پروستاگلاندین f2α بر روند جمع شدن رحم و شاخص‏های باروری گاوهای شیری پس از زایمان

این مطالعه با هدف بررسی اثرات تزریق اکسی توسین بلافاصله پس از زایمان و پروستاگلاندین f2α، در فاصله زمانی 20 الی 25 روز پس از زایمان و تأثیر آن بر بروز جفت ماندگی، روند جمع شدن رحم، فاصله زایمان تا اولین فحلی، فاصله زایمان تا اولین و دومین تلقیح، میزان آبستنی در اولین تلقیح و تعداد دفعات تلقیح به ازاء آبستنی در گاوهای شیری صورت گرفته است. پژوهش حاضر بر روی 30 راس گاو شیری نژاد هلشتاین که در دو گ...

متن کامل

مقایسه سه رژیم درمانی اندومتریت بالینی در گاوهای شیری در روزهای 21-33 پس از زایمان

هدف از مطالعه حاضر مقایسه‌ی تأثیر درمان گاوهای شیری مبتلا به اندومتریت بالینی با سفتیوفور سدیم، کلوپرستنول و یا ترانکرون بین روزهای 21 تا 33 پس از زایمان بوده است. تعریف اندومتریت بالینی بر اساس حضور ترشحات چرکی/موکوسی چرکی، قطر گردن رحم بزرگ تر از 7.5 سانتی‌متر و وجود PMN به میزان ≥ 18% در نمونه‌های سیتولوژیک رحم بود. به این منظور، 80 رأس گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی انتخاب و به طور تصاد...

متن کامل

تاثیر تزریق زیرجلدی سفتیوفور هیدروکلراید بر سلامت رحم پس از زایش در گاوهای شیری هلشتاین دچار سخت‌زایی و جفت‌ماندگی

آلودگــی دستگاه تناســلی گاوهــای شیــری به دنبــال زایمــان از مشــکلات عمــده و زیــان‌ده می‌باشــد. از بین آنتی‌بیوتیک­های مختلف، سفالوسپورین‌ها از مهم­ترین و پرکاربردترین داروهای مورد استفاده در درمان عفونت‌های رحمی پس از زایش می‌</...

متن کامل

ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری منطقه تبریز

 مقدمه و هدف: به التهاب غده پستان بدون درنظر گرفتن عامل ایجادکننده آن ورم پستان می گویند. این بیماری با تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی در شیر و تغییرات پاتولوژیکی در غده پستان مشخص می شود.باکتریهای زیادی در دروه خشکی باعث ایجاد ورم پستان می شوند که باعث زیان های اقتصادی فراوانی می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریایی ایجادکننده ورم پستان دوره خشکی در گاوهای شیری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  103- 111

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023