اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و زمان قلمه‎گیری بر روی ریشه زایی قلمه‎های درختچه مورد (Myrtus Communis L)

نویسندگان

  • آرش دریکوندی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری، تهران، ایران.
  • امین حیدرپور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری، تهران، ایران.
  • هادی کیادلیری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (Camellia Japonica L .)

    کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل ت...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (camellia japonica l .)

کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل تصادف...

متن کامل

اثر ایندول بوتیریک اسید بر ریشه زایی قلمه خشبی سوفورای ژاپنی (sophora japonica l.)

سوفورای ژاپنی درخت خزان کننده با گل های سفید تا شیری رنگ خوشبو، با گل آذین خوشه مرکب، است. از این درخت در فضای سبز شهری مناطق مرکزی ایران کمتر استفاده شده است. یکی از دلایل آن، کمبود اطلاعات در مورد ازدیاد این گیاه است. در این آزمایش، اثر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و نمک پتاسیم- ایندول بوتیریک اسید (صفر، 5000، 10000، 15000 و 20000 میلی گرم در لیتر) بر ریشه زایی قلمه های خشبی سوفورای ژاپ...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رزماری (rosmarinus officinalis l.)

رزماری (rosmarinus officinalis l.) گیاهی چندساله، دارویی، معطر و متعلق به خانواده نعناعیان (lamiaceae) است. این گیاه به دلیل تنوع کاربرد در طراحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد مؤثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجه بسیار واقع شده است. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1 (پیاپی 11 بهار 1392)

صفحات  1- 8

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023