× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر درمانی تایمکتومی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس

نویسندگان

  • امینیان, علی
  • حریرچیان, محمد حسین
  • فاضلی, محمد صادق
  • مولوی, سیما
  • میرشریفی, رسول
  • کریمیان, فرامرز

چکیده

Background: Myasthenia Gravis (MG) is a neuromuscular disorder with weakness of skeletal muscles. Thymectomy is now recognized as a treatment modality in MG. The aim of this study was to evaluate the clinical effect of thymectomy on MG. Methods: MG patients with history of thymectomy at a tertiary referral center during twelve year period were included. The medical records were reviewed and telephone survey was conducted to evaluate the effects of thymectomy. Results: Sixty MG patients, 46 females and 14 males, aged 30.4±11.1 years, underwent open (n=48) or video-assisted thoracoscopic thymectomy (n=12) during study period. The mean dosage of preoperative pyridostigmine was 235.4±86.2mg/day. This figure reached to 129±18mg/day after thymectomy (p<0.0001). 17 patients (28.3%) had complete remission (complete freedom of symptoms without medications). Improve-ment (improved symptoms or less medication requirement) was seen in 34 patients (56.6%). There was no response to surgical therapy in six patients (10%). Three patients (5%) had experienced progression of disease postoperatively. Overall, benefit of thymectomy was observed in 85% of patients. Age, sex, duration and severity of disease, quantity of preoperative drugs, surgical approach, and presence of thymoma did not affect the outcome. Satisfaction was stated as excellent in 17%, good in 43%, moderate in 35% and poor in 5% of patients after operation. Conclusion: Thymectomy is an effective treatment for MG which leads to less severity of disease and less drug requirement. It would be considered in all myasthenic patients regardless of age, sex, duration and severity of disease and presence of thymoma.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: بیهوشی در بیماران میاستنی گراویس جهت انجام تایمکتومی، بحثی چالش‌برانگیز برای تمام متخصصان بیهوشی است. در این بیماری حتی مقادیر اندک از داروهای شل‌کننده عضلانی می‌تواند منجر به تأخیر در ریکاوری عضلات تنفسی گردد. معرفی مورد: در این مقاله به معرفی رژیم بیهوشی، برای خانم 26 ساله‌ای که با تشخیص میاستنی‌ گراویس، خواستار عمل جراحی تایمکتومی بود، پرداخته شده است. جهت اداره‌ بیهوشی چنین بیم...

 Background: Myasthenia gravis is an autoimmune disorder mainly caused by antibodies to the muscle acetylcholine receptors (AChR-Ab) at the neuromuscular junction. Loss of these receptors leads to a defect in neuromuscular transmission with muscle weakness and fatigue. This antibody is not detected in all the patients and electrophysiologic study is necessary in some patients as a diagn...

زمینه: میاستنی گراویس یک بیماری اتوایمیون است که با ضعف عضلانی خستگی, به‌دنبال فعالیت‌های ارادی همراه است. این بیماری با فعالیت فیزیکی تشدید و با استراحت بهتر می‌گردد. تیموس نقش عمده‌ای در این بیماری دارد. تایمکتومی اثرات مفیدی در درمان میاستنی گراویس ممکن است داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر برداشتن تیموس در میزان بهبودی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس با و بدون Thymoma می‌باشد. م...

زمینه و هدف: بیهوشی در بیماران میاستنی گراویس جهت انجام تایمکتومی، بحثی چالش برانگیز برای تمام متخصصان بیهوشی است. در این بیماری حتی مقادیر اندک از داروهای شل کننده عضلانی می تواند منجر به تأخیر در ریکاوری عضلات تنفسی گردد. معرفی مورد: در این مقاله به معرفی رژیم بیهوشی، برای خانم 26 ساله ای که با تشخیص میاستنی گراویس، خواستار عمل جراحی تایمکتومی بود، پرداخته شده است. جهت اداره بیهوشی چنین بیمار...

زمینه و هدف: میاستنی گراویس نوعی اختلال خود ایمنی است که به طور اساسی در اثر آنتی بادی های ضد رسپتور استیل کولین در محل اتصال عصب به عضله ایجاد شده و کاهش رسپتورهای مذکور سبب اختلال در انتقال نوروترانسمیتر و خستگی و ضعف عضلانی می شود. این آنتی بادی در تمام بیماران تشخیص داده نمی شود و بررسی های الکتروفیزیولوژیک برای تشخیص برخی از این بیماران ضروری است. در این مطالعه نتایج آزمایش های  سرولوژیک و...

زمینه: میاستنی گراویس یک بیماری اتوایمیون است که با ضعف عضلانی خستگی, به دنبال فعالیت های ارادی همراه است. این بیماری با فعالیت فیزیکی تشدید و با استراحت بهتر می گردد. تیموس نقش عمده ای در این بیماری دارد. تایمکتومی اثرات مفیدی در درمان میاستنی گراویس ممکن است داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر برداشتن تیموس در میزان بهبودی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس با و بدون thymoma می باشد. م...