× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر کیفیت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان (آزمون نظریه فرسایش قدرت خودکنترلی)

نویسندگان

  • لیلا خلوصی مشفق کارشناس ارشد حسابرسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: با نزدیک شدن به پایان دوره مالی، فشار کاری حسابرسان دوچندان می‌شود و همین موضوع، فشار زیادی را بر ذهن آنان برای خودکنترلی وارد می‌کند. در واقع، این موضوع بستری را فراهم می‌کند تا قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان تحت تأثیر قرار گیرد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، جزء پژوهش‌های همبستگی است. نمونه پژوهش متشکل از 98 نفر حسابرس مشغول به کار در مؤسسه‌های حسابرسی است. در این پژوهش با بکارگیری آزمون اثر استروپ‌‌، فرسایش قدرت خودکنترلی هارلی‌ مورد سنجش قرار گرفته و هم‌چنین، از مقیاس کیفیت قضاوت و معیار سنجش تردید حرفه‌ای و اعتماد به نفس ‌هارت استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فرسایش قدرت خودکنترلی بر تردید حرفه‌ای و کیفیت قضاوت حسابرسان تأثیر منفی و معنی‌داری دارد اما اثر فرسایش قدرت خودکنترلی بر اعتماد به نفس حسابرسان معنی‌دار نیست. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر به مؤسسه‌های حسابرسی و کارفرمایان حسابرسان توصیه می‌شود از تحت فشار قرار دادن حسابرسان در یک زمان کوتاه خودداری کنند. هم‌چنین، پیشنهاد می‌شود جلساتی برای حسابرسان برگزار و به آنان آرامش ذهنی آموزش داده شود تا از این طریق بتوانند خستگی خود را هنگام کار کاهش دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فرسایش قدرت تلاشی است سازمان‌یافته از سوی بازیگرانی که از انگیزه‌های تهاجمی برخوردارند برای تضعیف حاکمیت سایرین در صحنه سیاست بین‌الملل. ضرورت‌های استراتژیک در سیاست بین‌الملل همچون کیفیت و میزان توانایی رقبا، چنین بازیگرانی را به استفاده از این الگو متمایل می‌نماید. این الگو در کنار استراتژی موازنه نرم جهت توازن‌بخشیدن به رفتار دولت‌های رقیب، قدرت‌های در حال ظهور و بازیگرانی که نقش‌های‌شان در ...

  هدف این پژوهش بررسی رابطه میان سطوح متفاوت پاسخگویی و ویژگی های کیفی قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی است. این بررسی در دو مرحله برنامه ریزی حسابرسی و ارزیابی نتایج کار حسابرسی صورت پذیرفته است. میزان عینیت، محافظه کاری و تلاش انجام شده برای قضاوت، از جمله ویژگی های کیفی قضاوت هستند که  در این پژوهش مد نظر قرار گرفته اند. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از ...

این پژوهش ارتباط میان مولفه فرهنگی رابطه مداری و قضاوت اخلاقی حسابرسان در192 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی را بر اساس نظریه پیوندهای اجتماعی بررسی می نماید. این نظریه فعالیت های اقتصادی را بر اساس روابط اجتماعی میان گروه های مختلف اجتماعی ، تفسیر و تحلیل می نماید. در این نظریه، ساختار شبکه های اجتماعی، منبع مهمی در دسترسی به فرصت های شغلی جدید و فعالیت اقتصادی اس...

فرسایش خاک و مشکلات ناشی از آن از دیر باز مورد توجه بوده است. شاید تا کنون صدها مقاله علمی در این زمینه منتشر شده است. البته باید قبول کرد که اکثر پژوهشهائی که صورت گرفته جنبه کیفی و مشاهده ای داشته و مکانیسم فرسایش آبی خاک هنوز بطور کامل روشن نشده است. علت این موضوع هم ممکن است بگفته لیل واسمردون این باشد که عوامل مؤثر بر فرسایش خاک آنقدر زیاد است که شناخت آنها عملی نمی باشد. با توجه به این پ...

اعتیاد‌، ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به‌خود وابسته ساخته‌، کلیۀ رفتارهای فردی و اجتماعی وی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به‌عنوان مهم‌ترین آسیب اجتماعی، جامعۀ انسانی را مورد هجوم خود قرار می‌دهد؛ لذا‌، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت بدنی بر خودکنترلی و پرخاشگری زنان معتاد بود. بدین‌منظور، 30 زن معتاد به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و براساس سن در ...