اثر پرتودهی لیزر برساختار سطح و خواص اپتیکی آلیاژ فلزی آمورف‌ (مرضیه ولی اقبال، دکتر بابک ژاله، دکتر محمدجواد ترکمنی و دکتر صفدر حبیبی)

ثبت نشده
چکیده

آلیاژهای فلزی آمورف به لحاظ داشتن خواص مغناطیسی برجسته نظیر نفوذپذیری بالا، نیروی وادارندگی خیلی پایین، عدم وجود ناهمسانگردی بلوری،القای اشباع بالاو همین­طور خواص مکانیکی ویژه نظیر استحکام و سختی بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته­اند.در این مقاله آلیاژ آمورف پایه آهن تهیه شده به روش چرخش مذاب با ضخامت 30 میکرون تحت تابش لیزر پالسی Nd:YAGبا طول موج nm 1064 قرار گرفته است. ساختار آمورف نمونه­ها توسط آنالیز XRD تایید شده است. سپس برای بررسی تغییرات سطح نمونه­ها پس از پرتودهی، از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. در مرحله بعد برای تعیین تغییرات نوع و غلظت عناصر موجود در نمونه پرتودهی شده، آنالیزهای PIXE و RBS به کار برده شده است. این آنالیزها نشان می­دهد که با افزایش توان پرتو لیزر درصد Si نیز افزایش می­یابد. در نهایت خواص اپتیکی (ضریب جذب، گاف انرژی) نمونه در فاصله طول موجی nm 2000-200 توسط طیف­سنج نوری بررسی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه¬ی مدل¬هایEPM ، MPSIAC و PSIACدر برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از GIS دکتر رضا قضاوی ، دکتر عباسعلی ولی ، یاسر مقامی ، ژاله عبدی ، سیامک شرفی

 مدیریت صحیح منابع آب و خاک در یک حوضه­ی آبخیز مستلزم شناخت توان تولید رسوب آن بوده و از طرفی جهت شناسایی دقیق عوامل تخریب خاک نیاز به اطلاعات پایه­ی دقیق می­باشد. امروزه وجود سامانه­های دقیق و ابزار و مدل­های مختلف این توانایی را در اختیارمحققان قرار داده تا بتوانند اطلاعات پایه را ذخیره، بازیابی و به روز نمایند. هدف از انجام این مطالعه بررسی و برآورد میزان فرسایش و رسوب­زایی در یک حوضه­ی آبخی...

متن کامل

نوریت در جذام***دکتر ولی الله آصفی

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 30

صفحات  11- 18

تاریخ انتشار 2017-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021