اخلاق در مدیریت دانش

نویسندگان

  • حسنعلی نعمتی شمس‌آباد استادیار، دانشگاه نورطوبیٰ تهران
چکیده

در فضای رقابتی امروز سازمان‌ها و صاحبان مشاغل دریافته‌اند که می‌بایست تمرکز را از منبع مادی به سمت دانش و منابع نامشهود خود منعطف کنند تا بتوانند در وضعیت موجود با رقبای خود رقابت کنند. از این‌رو جهت مدیریت، استفاده درست و بهره‌برداری از این منابع نامشهود، سازمان‌ها نیازمند بهره‌گیری از مفهومی به نام مدیریت دانش هستند که استفاده از آن باعث کسب مزیت رقابتی برای آنها می‌شود. با کمی توجه به ماهیت خاص دانش و این مطلب که امروزه این دانش است که قدرت را تعیین می‌کند و قدرت در دست فرد و یا گروهی است که دانش را در اختیار دارد، مسائل اخلاقی متعددی حول محور دانش و مدیریت دانش وجود دارد. از جمله این مسائل می‌توان به مواردی همچون: حفاظت از حریم خصوصی، مالکیت معنوی، محافظت از داده‌ها در مقابل سرقت و تحریف، اعتماد، انصاف، عدالت، صحت، دسترس‌پذیری، حفاظت از سرمایه‌های فکری، آزادی اطلاعات، حفظ امنیت ملی و‌...‌ اشاره نمود. ‌از منظر دیگر می‌توان این‌طور بیان کرد که مدیریت دانش مفهومیست نظام‌مند که به جهت اجرای موفقیت‌آمیز آن می‌بایست دیدی جامع و کل‌نگر داشت. به همین منظور افزون بر توجه به ویژگی‌های مثبت، کاربردها و مزایای آن، می‌بایست به منظر دیگری از مدیریت دانش که همان مسائل اخلاقی است نیز توجه ویژه داشت. در واقع در جهان امروز اطلاعات و دانش است که مایه قدرت افراد و سازمان‌ها هستند و هر کجا که سخن از قدرت باشد خواسته و یا ناخواسته پای اعمال خرابکارانه و غیراخلاقی نیز به میان کشیده می‌شود. گفتنی است که پژوهش‌های متعددی به خصوص دربارۀ مسائل اخلاقی مدیریت دانش در کشورهای مختلف انجام شده است؛ اما در کشورمان، ایران، تحقیقات کمی در این‌باره صورت گرفته است. با توجه به موارد بیان شده محقق در این پژوهش می‌کوشد تا به مطالعۀ سیستماتیک و نظام‌مند متون، اسناد، مقالات و کتاب‌های موجود در زمینه اخلاق در حوزه مدیریت دانش در ایران و سطح بین‌الملل بپردازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت دانش

زمینه: امروزه سازمان‌ها در جهت ارتقاء بهره‌وری خود به مدیریت دانش روی آورده‌اند تا با کسب و مستند نمودن دانش سازمانی و تسهیم آن در بین کارکنان و به‌کارگیری صحیح آن به این هدف دست یابند از طرفی اخلاق، بحثی مهم و جدی است که در جهت شکوفائی علمی، پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند و باعث تسهیل استقرار مدیریت دانش خواهد شد، که اخلاق حرفه‌ای یکی از شاخه‌های با اهمیت آن است. در این مق...

متن کامل

پیش‌بینی مدیریت دانش از طریق اخلاق حرفه‌ای

زمینه: سازمان‌‌های موفق امروزی، سازمان‌هایی هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آن‌را به شیوه‌‌های کاربردی برای بهبود فعالیت‌هایشان بدل کرده‌اند و این مهم از طریق رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای همچون مفاهیم حفظ حریم خصوصی، آزادی‌‌های اساسی، مسؤولیت اخلاقی، نگرش ارزشی و مسئولانه، احساس همکاری و مالکیت و رازداری منجر می‌‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی مدیریت دانش از طریق اخلاق حرفه‌ای ...

متن کامل

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

هدف این تحقیق، تدوین نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران است. در راستای این هدف، با بهره‌گیری از روش علم‌سنجی نخست، مقالات تولید شده در زمینه اخلاق سازمان و مدیریت‌ گردآوری شده،‌ سپس کلیدواژه‌های مرتبط در مقالات جستجو گردیده و ماتریس تکرار کلیدواژه‌ها در مقالات،‌ استخراج شده است.‌ آنگاه با انجام عملیات خوشه‌بندی بر روی این ماتریس،‌ مقالات خوشه‌بندی شده‌اند که در نتیجة خوشه‌بندی، نقاط اصلی ...

متن کامل

تأثیر اخلاق عدالت‌محور راولز، بر دانش سازمان و مدیریت

اندیشه عدالت،‌ در سال 1971 از سوی جان راولز[1] مطرح و با استقبال بسیاری مواجه شد. این رویکرد در حیطه اخلاق نیز وارد شده و اندیشه عدالت‌گرایی اخلاقی را شکل داد. طبقه‌بندی‌های مختلفی برای عدالت سازمانی عنوان شده است، ولی طبقه‌بندی‌ای که گرینبرگ[2] (1993) مطرح کرد، طرف‌داران بسیاری یافت. گرینبرگ عدالت سازمانی را در سه بخش عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی (شامل عدالت میان فردی و عدالت اطل...

متن کامل

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

هدف این تحقیق، تدوین نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران است. در راستای این هدف، با بهره گیری از روش علم سنجی نخست، مقالات تولید شده در زمینه اخلاق سازمان و مدیریت گردآوری شده، سپس کلیدواژه های مرتبط در مقالات جستجو گردیده و ماتریس تکرار کلیدواژه ها در مقالات، استخراج شده است. آنگاه با انجام عملیات خوشه بندی بر روی این ماتریس، مقالات خوشه بندی شده اند که در نتیجة خوشه بندی، نقاط اصلی تشکیل...

متن کامل

مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدیریت

زمینه: اخلاق حرفه‌ای، شاخه‌ای مهم از اخلاق کاربردی است که پرداختن به آن از ضرورتهای زندگی در جوامع جدید است، بر این اساس مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید در هر حرفه‌ای رعایت و اخلاقیات بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از این رو،  مقالۀ پیش رو با هدف شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌‌ای در مدیریت تدوین شد. روش: پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و کیفی است. جامعۀ آماری شامل تمامی مدیران تعاونی مسکن کیمی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 10

صفحات  109- 136

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022