ارائه‌ی مدلی برای محاسبه‌ی ارزش مشتری (C‌L‌V) در صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار برای محاسبه‌ی ارزش دوره‌ی عمر مشتریان در صنعت ماشین‌های راه‌سازی مدلی ارائه شده است. برای این کار سعی شده ابتدا مشتریانِ دارای ویژگی‌های رفتاری یکسان شناسایی و دسته‌بندی شوند. سپس کتب، مقالات و تحقیقات پیشین بررسی، و مدل‌های ارائه‌شده برای محاسبه‌ی ارزش مشتریان در کسب‌وکارهای مختلف شناسایی شد. این مدل‌ها براساس تناسب‌شان با صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی با یکدیگر مقایسه شده و مناسب‌ترین الگوی هماهنگ با صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی شناسایی و ارائه شد. سپس الگوی مشخصی برای محاسبه‌ی پارامترهای ورودی ارزش مشتری در روش منتخب براساس دسته‌بندی مشتریان ارائه می‌شود. در نهایت این روش برای دسته‌بندی و محاسبه‌ی ارزش مشتریان یکی از شرکت‌های ایرانیِ عرضه‌کننده ماشین‌آلات راه‌سازی به کار برده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه‌ی مدلی مبتنی بر داده‌کاوی برای پیش‌بینی جذب مشتری با استفاده از درخت تصمیم در «مدیریت ارتباط با مشتری»

در دنیای رقابتی و کیفیت‌گرای امروز، جذب مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، «مدیریت روابط با مشتری» به‌عنوان هسته‌ی اصلی استراتژی سازمان در چهار بعد: شناسایی، جذب، نگه‌داری و رضایت مشتری به ایفای نقش می‌پردازد. سازمان‌ها با تجزیه و تحلیل چرخه‌ی زندگی مشتری به افزایش ارزش مشتری دست یافته‌اند. این ادبیات با کاربرد عملی داده‌کاوی در شناسایی مشتریان بالقوه، سعی دارد که معیارهای شناسایی ای...

متن کامل

ارائه‌ی مدلی برای ارزش‌گذاری دانش

در اقتصاد دانش‌محور امروز، دانش نه‌تنها محصولی تولیدی بلکه عامل مهم تولید محسوب می‌شود و لازم است به‌شکلی صحیح مدیریت شود. مدیریت کارآمد دانش، مستلزم ارائه‌ی روشی برای ارزش‌گذاری دانش است. غیرملموس بودن دانش، به‌خصوص وجود دانش ضمنی، چالش‌هایی را در ارزش‌گذاری دانش ایجاد کرده است. در این نوشتار، مدلی سه‌بعدی که قادر به ارزش‌گذاری انواع دانش است ارائه می‌کنیم. در قالب این مدل، ابتدا شاخص‌هایی برا...

متن کامل

مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر

رشد شرکت‌های مخابراتی در سطح جهان و بلوغ بازارهای این گونه خدمات، مدیریت وفاداری مشتریان را به یکی از دغدغه‌های اساسی در این شرکت‌ها تبدیل نموده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که الگویی برای وفاداری مشتریان خدمات تلفن همراه از طریق ارزش‌های ویژه و رضایت مشتری ارائه نماید و بتواند در جهت خدمات بهتر اپراتورهای تلفن همراه گام بردارد. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی و از منظر نحوه گ...

متن کامل

ارائه‌ی مدلی برای توسعه‌ی چابکی در سازمان‌ها

امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در عرصه‌ی کسب‌وکار، سازمان‌ها برای کسب مزایای رقابتی در دست‌یابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب‌وکار، لازم است به‌صورت چابک عمل کنند. این قابلیت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی را به‌منظور دست‌یابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه‌ی زمانی در فعالیت‌های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. چابکی به‌معنی مجموعه‌یی ...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزش ویژه مشتری: مورد مطالعه بانک کشاورزی

پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که مدل مناسب ارزش ویژه مشتری و ارتباط بین متغیرهای مدل چگونه است؟ این پژوهش برای جمع آوری داده از روش پیمایش و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان تمام شعب بانک کشاورزی شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش...

متن کامل

ارائه مدلی نوین جهت محاسبه ارزش دوره عمر مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ابزاری کارآمد برای بدست آوردن، نگهداری و افزایش رضایت‌مندی مشتریان در صنایع رقابتی می‌باشد. یکی از مهمترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور، محاسبه ارزش دوره عمر مشتری(Customer Lifetime Value (CLV)) است که باعث می‌شود سازمان بیشترین تلاش خود را برای حفظ مشتریان با سودآوری بیشتر متمرکز کند. CLV مقدار ارزشی است که انتظار می‌رود یک مشتری در یک افق ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره دوره 1-28  شماره 1

صفحات  19- 26

تاریخ انتشار 2012-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021