ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های K-m‌e‌a‌n‌s و الکترومغناطیس

نویسندگان

  • آرش زارع‌طلب دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  • محمد تیموری دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده

خوشه‌بندی یکی از روش‌های پرکاربرد در بسیاری از زمینه‌های علمی است که در آن تلاش می‌شود داده‌ها داخل گروه‌ها براساس درجه‌ی شباهت قرار گیرند. الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری زیادی برای حل مسئله‌ی خوشه‌بندی ارائه شده است. یکی از روش‌های ابتکاری پرکاربرد، K-m‌e‌a‌n‌s است. این روش، به‌دلیل وابستگی به حالت اولیه، معمولاً به بهینه‌یمحلی همگرا می‌شود. در این مقاله به‌منظور فرار از بهینه‌ی محلی، الگوریتم K-m‌e‌a‌n‌s با الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس ترکیب شده و الگوریتم جدیدی با عنوان الگوریتم K-E‌M برای حل مسئله‌ی خوشه‌بندی ارائه می‌شود. به‌منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، پنج مجموعه داده انتخاب و حل شده و نهایتاً جواب‌های حاصله با جواب‌های حاصل از الگوریتم‌های مطرح در ادبیات خوشه‌بندی مقایسه می‌شود. نتایج محاسباتینشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در دست‌یابی به جواب‌های مطلوب از کارایی مناسبی برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی سبدسهام با استفاده از روش k-means و الگوریتم ژنتیک

 دیدگاهی که در این مقاله ارائه می دهیم در دو مرحله جای می گیرد: مرحله ی اول طبقه بندی سهم ها ی پورتفوی ابتدایی با روش k-means به دسته های کوچکتر است، سپس طبقه ای که کمترین ریسک و بیشترین بازده را دارد یا به عبارتی طبقه ای که بهینه تر می باشد را به عنوان ورودی الگوریتم خود که آن را MinVaRMaxR نامیده ایم برمی گزینیم. الگوریتم مذبور،الگوریتم پویایی، براساس الگوریتم ژنتیک و مفهوم ارزش در معرض خطر م...

متن کامل

استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

با توجه به استقبال گسترده نسل جوان از پوشاک جین و به‌ طور ویژه شلوارهای جین، طراحی و کنترل کیفیت این لباس‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در صنعت پوشاک، هنوز طبقه‌بندی خاصی برای طرح‌های سنگ‌ شور مورد استفاده در شلوار جین ارائه نشده است. در این مقاله، از 306 طرح سنگ‌ شور جلو و پشت شلوار جین در شرایط یکسان نورپردازی، تصویربرداری شد. پس از پیش‌ پردازش تصاویر، با استفاده...

متن کامل

خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

امروزه صنعت پوشاک و مد صنعتی جهانی است و اکثر کشورها روی این صنعت سرمایه گذاری می کنند. در سالهای اخیر با گسترش تجارت الکترونیک و با توجه به مزیت های آن مثل قابل استفاده بودن کالاها با هزینه کمتر، انتخاب گسترده تر و صرفه جویی در زمان، انبوه مردم مایحتاج خود را از وبگاه ها و فروشگاه های اینترنتی به جای مغازه ها تهیه می کنند. این موضوع، نیاز به سامانه ای را ایجاد کرده که بتواند پوشاک را شناسایی و...

متن کامل

ارائه یک تکنیک خوشه بندی با کمک الگوریتم ژنتیک با استفاده از k-means

در این تحقیق الگوریتم خوشه بندی ژنتیک مبتنی بر مرکز خوشه ای ارائه شده است که با برخورداری از یک ساختار کروموزوم مناسب از ایجاد کروموزوم های غیرممکن جلوگیری نموده, سرعت عملگر های ترکیب و جهش را افزایش می دهد و تشخیص کروموزوم های غیرمجاز و تکراری را تسریع می بخشد. عملگرهای ترکیب و جهش این الگوریتم که کارآمدی آن ها با سایر عملگرهای ژنتیکی موجود مقایسه گردیده است، در عین حفظ گوناگونی ژنتیکی، هیوری...

تصحیح سیستم طبقه‌بندی امتیاز توده‌سنگ با استفاده ‌از الگوریتم‌های‌ خوشه‌بندی ‌‌k-means و ‌fuzzy c-means

با توجه به اهمیت و کاربرد سیستم طبقه‌بندی امتیاز توده‌سنگ در مهندسی ‌سنگ، هدف از این مقاله تصحیح کلاس‌های نهایی این سیستم طبقه‌بندی با استفاده از الگوریتم‌های ‌خوشه‌بندی ‌k-means و fuzzy c-means (FCM)‌ است. در سیستم طبقه‌بندی امتیاز توده‌سنگ داده‌ها توسط یک سری از اطلاعات اولیه بر مبنای نظریات و قضاوت‌های تجربی طبقه‌بندی می‌شوند ولی با کاربرد الگوریتم‌های خوشه‌بندی در این سیستم ‌طبقه‌بندی، کلاس...

متن کامل

خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم k-means

امروزه صنعت پوشاک و مد صنعتی جهانی است و اکثر کشورها روی این صنعت سرمایه گذاری می کنند. در سالهای اخیر با گسترش تجارت الکترونیک و با توجه به مزیت های آن مثل قابل استفاده بودن کالاها با هزینه کمتر، انتخاب گسترده تر و صرفه جویی در زمان، انبوه مردم مایحتاج خود را از وبگاه ها و فروشگاه های اینترنتی به جای مغازه ها تهیه می کنند. این موضوع، نیاز به سامانه ای را ایجاد کرده که بتواند پوشاک را شناسایی و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33.1  شماره 1.1

صفحات  13- 19

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022