ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه‌بندی داده‌ها با استفاده از الگوریتم‌های K-m‌e‌a‌n‌s و الکترومغناطیس

نویسندگان

  • آرش زارع‌طلب دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
  • محمد تیموری دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده

خوشه‌بندی یکی از روش‌های پرکاربرد در بسیاری از زمینه‌های علمی است که در آن تلاش می‌شود داده‌ها داخل گروه‌ها براساس درجه‌ی شباهت قرار گیرند. الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری زیادی برای حل مسئله‌ی خوشه‌بندی ارائه شده است. یکی از روش‌های ابتکاری پرکاربرد، K-m‌e‌a‌n‌s است. این روش، به‌دلیل وابستگی به حالت اولیه، معمولاً به بهینه‌یمحلی همگرا می‌شود. در این مقاله به‌منظور فرار از بهینه‌ی محلی، الگوریتم K-m‌e‌a‌n‌s با الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس ترکیب شده و الگوریتم جدیدی با عنوان الگوریتم K-E‌M برای حل مسئله‌ی خوشه‌بندی ارائه می‌شود. به‌منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی، پنج مجموعه داده انتخاب و حل شده و نهایتاً جواب‌های حاصله با جواب‌های حاصل از الگوریتم‌های مطرح در ادبیات خوشه‌بندی مقایسه می‌شود. نتایج محاسباتینشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در دست‌یابی به جواب‌های مطلوب از کارایی مناسبی برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه‌ی یک الگوریتم ترکیبی برای تشخیص تصور حرکت دست چپ و راست با استفاده از تنها دوکانال سیگنال الکتریکی مغز

در چند دهه‌ی اخیر، رابط مغز-رایانه‌ی مبتنی بر تصور حرکت به صورت گسترده برای کمک به افراد مبتلا به اختلال حرکتی، مورد توجه قرار‌ گرفته است. مزیت این نوع رابط، به عنوان سیستمی درون‌زاد، عدم نیازبه تحریک خارجی و کنترل طبیعی می‌باشد. یکی ‌از مشکلات اصلی در کاربردی‌کردن این سیستم­، نیاز به نصب تعداد زیادی الکترود روی سر است که سبب افزایش هزینه‌ی تجهیزات، افزایش حجم محاسبات و هم‌چنین ...

متن کامل

خوشه‌بندی خودکار داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته

Imperialist Competitive Algorithm (ICA) is considered as a prime meta-heuristic algorithm to find the general optimal solution in optimization problems. This paper presents a use of ICA for automatic clustering of huge unlabeled data sets. By using proper structure for each of the chromosomes and the ICA, at run time, the suggested method (ACICA) finds the optimum number of clusters while optim...

متن کامل

استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

با توجه به استقبال گسترده نسل جوان از پوشاک جین و به‌ طور ویژه شلوارهای جین، طراحی و کنترل کیفیت این لباس‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این موضوع در صنعت پوشاک، هنوز طبقه‌بندی خاصی برای طرح‌های سنگ‌ شور مورد استفاده در شلوار جین ارائه نشده است. در این مقاله، از 306 طرح سنگ‌ شور جلو و پشت شلوار جین در شرایط یکسان نورپردازی، تصویربرداری شد. پس از پیش‌ پردازش تصاویر، با استفاده...

متن کامل

اجرای الگوریتم خوشه‌بندی بهبود یافته بر روی داده‌های ناباروری

داده‌کاوی تلفیقی از روش‌های هوش مصنوعی برای شناسایی اطلاعات یا استخراج دانش از داده‌هاست، به‌نحوی که دانش حاصل در حوزه‌های تصمیم‌گیری، پیش‌بینی، پیش‌گویی و تخمین مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل رفتار مشتریان، دسته‌بندی مشتریان، شناخت نیازهای مشتریان و پیش‌بینی در مباحث پزشکی ازجمله کاربردهای داده‌کاوی است. خوشه‌بندی یکی از روش‌های بدون نظارت الگوریتم‌های داده‌کاوی است که به یافتن یک ساختار مشخص د...

متن کامل

ارائه‌ی یک رویکرد جدید برای حل مسئله‌ی اجتماع‌یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه‌ی الگوریتم‌های N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌ANRGA

مسئله‌ی اجتماع‌یابی، از جمله مسائل تحلیل شبکه‌های اجتماعی، عبارت است از افرازبندی شبکه به بخش‌هایی که ارتباط میان اعضای شبکه در هر بخش متراکم است. در این مقاله، افرازبندی شبکه در قالب مسئله‌ی بهینه‌سازی چندهدفه با توابع هدف، شاخص پودمانگی و امتیاز اجتماعات مدل‌سازی شده است. به‌منظور حل مدل بهینه‌سازی چندهدفه، دو الگوریتم تکاملی N‌S‌G‌A‌I‌I و N‌R‌G‌A بهبود یافته است. الگوریتم‌های پیشنهادی برای ا...

متن کامل

ارائه‌ی روشی جدید برای کاهش پدیده Speckle با استفاده از خوشه‌بندی در تصویر تک کاناله رادار

پدیده Speckle جزء طبیعت تصاویر رادار می‌باشد که باعث کاهش دقت تفسیر، طبقه‌بندی، قطعه‌بندی و ... در این تصاویر می-شود. محققین توسط روش‌های مختلف سعی در کاهش این پدیده در تصاویر رادار داشته‌اند. یکی از روش‌های کاهش پدیده Speckle در تصاویر رادار فیلترهای حیطه مکان می‌باشند. عمده روش‌های فیلتر حیطه مکان از حدآستانه‌هایی برای طبقه‌بندی انواع اهداف استفاده می‌کنند، سپس بر مبنای نوع هدف پدیده Speckle ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33.1  شماره 1.1

صفحات  13- 19

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021