ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه‌های متخصصان این حوزه در ایران

نویسندگان

  • جواد پورکریم استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران، تهران ، ابران
  • سید علی نقی کمال خرازی استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی ایران بود. به‌منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل تمامی ‌متخصصان و صاحبنظران آموزش چندفرهنگی در ایران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر مبنای اشباع نظری یافته‌ها، تعداد 15 نفر از آن‌ها، به‌عنوان نمونه، انتخاب شدند. روش: روش پژوهش در این مطالعه، پدیدارشناسی است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه بدون ساختار و روش تحلیل آن نیز روش تحلیل موضوعی کیفی بود. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که برای حاکم کردن رویکرد چندفرهنگی در نظام آموزش عالی کشورمان ابتدا لازم است که زیرساخت‌ها و پیش‌شرط‌های لازم که شامل سیاست‌گذاری چندفرهنگی و نیروی انسانی چندفرهنگی است فراهم شود و سپس با تکیه بر استراتژی‌های آموزشی کلان  (در سطح دانشگاه و وزارتخانه) و استراتژی‌های خرد (در سطح کلاس درس) به نیازهای متنوع فرهنگی دانشجویان از اقلیت‌های فرهنگی پاسخ داد. استراتژی‌های کلان شامل طراحی رشته‌های خاص برای اقلیت‌های فرهنگی، ارائه دروس اختیاری و عمومی‌ برای دانشجویان هر خرده فرهنگ، طراحی دروسی برای آشنایی فرهنگ‌ها با یکدیگر و مجهز کردن منابع و مراجع کتابخانه‌ای و اطلاعاتی دانشگاهی به منابعی از فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف می‌باشد. استراتژی‌های خرد نیز شامل ارائه نمونه‌ها و مصادیق فرهنگی، تعریف پروژه‌ها و تحقیقات کلاسی یا پایان نامه در قالب مسأله‌‌های خاص فرهنگی و در نهایت استفاده از راهبردهای یاددهی- یادگیری مشارکتی می‌باشد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

نظم آموزش مهندسی مواد، هر چند در نظام آموزش مهندسی قرار می گیرد، ولی به دلیل ماهیت رشته و رابطه نزدیک آن با علوم( فیزیک و شیمی) و فن و حرفه هایی که برخی از آن ها سابقه چندین صد ساله دارد و رسوخ و نفوذ عوامل مختلف زیست محیطی، مدیریت و اقتصاد در آن، نیازمند بررسی مستقلی است تا بتواند از پاره ای تناقضات جلوگیری کند. وسعت و دامنه مهندسی مواد و انتظاراتی که از آموزش آن وجود دارد طبقه بندی رشته ها و ...

نظم آموزش مهندسی مواد، هر چند در نظام آموزش مهندسی قرار می گیرد، ولی به دلیل ماهیت رشته و رابطه نزدیک آن با علوم( فیزیک و شیمی) و فن و حرفه هایی که برخی از آن ها سابقه چندین صد ساله دارد و رسوخ و نفوذ عوامل مختلف زیست محیطی، مدیریت و اقتصاد در آن، نیازمند بررسی مستقلی است تا بتواند از پاره ای تناقضات جلوگیری کند. وسعت و دامنه مهندسی مواد و انتظاراتی که از آموزش آن وجود دارد طبقه بندی رشته ها و ...

در چشم‏انداز پایداری، مهمترین سرمایه کشورها، سرمایه های انسانی هستند. بنابراین داناسازی و باتبع تواناسازی انسان‏ها از اعم رسالت هاست. در این بین آموزش عالی از این جهت که رسالت تولید علم، ترویج دانش و آموزش و پرورش منابع انسانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعۀ را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‏ای در دستیابی به توسعه پایدار برخوردار می باشد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که با هدف ترسیم الگویی مفهومی بر...

نظام آموزش عالی ایران همانند دیگر سازمان‌های امروزی باید از دستاوردهای نوین دانش مدیریت، از جمله برنامه‌ریزی راهبردی بهره جوید و طراحی، تدوین و اجرای چنین برنامه‌ای را به عنوان اولویتی اجتناب‌ناپذیر، مورد توجه قرار دهد. هدف از این اثر، ارایۀ الگویی از برنامۀ راهبردی است که بتواند به طور علمی و عملی و البته به سهولت در سطوح مختلف نظام آموزش عالی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری گرفته تا تما...

مقدمه: آموزش و پژوهش در مسائل امدادی و ارتقای سطح امدادرسانی زمینه مناسبی را برای کسب آمادگی امدادگران و بهینه¬سازی امر امداد و نجات فراهم می‌کند. این مقاله با هدف طراحی الگوی نظام جامع آموزش‌های تخصصی امدادگران و نجات¬گران جمعیت هلال‌احمر تدوین شده است. روش‌ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه¬ای و از نظر نحوه گردآوری داده¬ها در زمره تحقیقات غیرآزمایشی است و به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شده است....

با هدف بهبود نظام اورژانس کشور، پژوهشی تحت عنوان «مطالعه تطبیقی سیستم اورژانس چند کشور انتخابی و ارائه الگویی مناسب برای ایران» با روش توصیفی تطبیقی انجام گرفته است. اهمیت این پژوهش از آن روست که مطالعه علل مرگ و میر و معلولیت ها در جوامع مختلف نشان می دهد که عمده ترین علل مرگ و ناتوانی مربوط به بیماریهایی است که نیازمندمراقبت های پزشکی اورژانس هستند و یک سیستم فعال اورژانس می تواند نقش مؤثری د...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود