ارائه روشی نوین برای مدیریت هوشمند پارکینگ دانشجویی

ثبت نشده
چکیده

امروزه توجه به پارکینگ ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارشده است بطوریکه بسیاری از مراکز مانند دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و اداره‌ها مایلند که هر فردی وارد پارکینگ اختصاصی خود شود. به این منظور، در ورودی این مراکز ایستگاه‌هایی برای شناسایی افراد قرار گرفته است که مانع ورود غیر مجاز اتومبیل آنها به پارکینگ می‌شود. در این مقاله روشی برای پارکینگ‌های دانشگاه ارائه شده‌است که علاوه بر کنترل تردد، به قانونمند کردن پارکینگ‌های دانشگاه می‌پردازد به نحوی که در این سامانه  هر دانشجو موظف می‌شود که اتومبیل خود را در پارکینگی که به ایشان اختصاص داده‌شده‌است پارک نماید. مطابق روش ارائه شده در این مقاله، دانشجو  پس از شناسایی و دریافت مجوز ورود، بایستی اتومبیل خود را از طریق مسیر برنامه‌ریزی شده و با رعایت قوانین مشخص شده، به پارکینگ اختصاصی دانشجویی برساند که در صورت عدم رعایت قوانین، شامل جریمه خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه ی روشی نوین برای کنترل هوشمند فرود هواپیماها در فرودگاه های متراکم

امروزه با توجه به مزایای متعدد سفرهای هوایی از جمله راحتی، آسایش، سرعت و امنیت بالا، ترافیک هوایی رشد چشمگیری داشته است و انتظار می رود این نرخ رشد در سال های آینده فزآینده تر شود. تراکم ترافیک هوایی و محدودیت های مختلف در توسعه برخی فرودگاه ها سبب شد که مسأله کنترل فرود هواپیماها به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حمل و نقل هوایی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف سازد. در این ...

متن کامل

ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

مدیریت ترافیک مسیرها، شامل بهبود روانی ترافیک در شبکه مسیرها و کاهش اثرات منفی ترافیک مانند مسدود شدن مسیر وسایل نقلیه امدادی، تاخیر، زمان انتظار و استرس رانندگان وسایل امدادی است. بهبود جریان عبور و مرور ‌در شبکه مسیرها می‌تواند تعداد خودروهای بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرعت متوسط پشتیبانی کند. از طرف دیگر در کاهش موقعیت‌های پر ترافیک، با جلوگیری از افزایش استفاده از یک مسیر در یک زمان خاص، ب...

متن کامل

ارائه‌‌ی روشی نوین برای کنترل هوشمند فرود هواپیماها در فرودگاه‌های متراکم

امروزه با توجه به مزایای متعدد سفرهای هوایی از جمله راحتی، آسایش، سرعت و امنیت بالا، ترافیک هوایی رشد چشمگیری داشته است و انتظار می‌رود این نرخ رشد در سال‌های آینده فزآینده‌تر شود. تراکم ترافیک هوایی و محدودیت‌های مختلف در توسعه‌ برخی فرودگاه‌ها سبب شد که مسأله‌ کنترل فرود هواپیماها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در حوزه‌ حمل‌ و ‌‌نقل هوایی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف سازد. د...

متن کامل

روشی جدید برای بهبود هوشمند یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی با از بین بردن محدودیت زمان و مکان کلاس حضوری، کاربرد گسترده­ای در ارتباط بین دانشجو و آموزگار پیدا کرده است. از سوی دیگر مؤلفه­های هوشمندی مانند فراهم ساختن بازخورد و راهنمایی برای دانشجو کیفیت آموزش را افزایش می‏دهد، اما روش­های کنونی هوشمندسازی هزینه پیاده­سازی بالایی دارند. این پژوهش روشی جدید برای هوشمندی یادگیری الکترونیکی با هزینه پایین معرفی می‏نماید. هوشمندی در دو مؤ...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارتقای اخلاق دانشجویی

زمینه: مشاهده رفتارهای غیراخلاقی در میان دانشجویان سبب نگرانی‌های عمده‌ای در میان متخصصان امر شده و همچنین بیم اثرات نامطلوب آتی این رفتارها بر نگرانی‌ها افزوده است. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اخلاق دانشجویی و عوامل اثرگذار بر ارتقای آن و همچنین ارائه مدلی مناسب برای ارتقای اخلاق دانشجویی بود.  روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از لحاظ روش اج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 2

صفحات  18- 23

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023