ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

نویسندگان

  • جمشید آقایی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی شیراز
  • طاهر نیکنام دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده

بهره‌بردارن شبکه‌های الکتریکی به منظور جبران‌سازی توان راکتیو، افزایش کیفیت توان، کاهش نوسانات ولتاژ و فلیکر، از ادواتی نظیر SVC استفاده می‌نمایند. میزان اثربخشی تجهیزات ذکرشده در شبکه قدرت جهت کاهش نوسانات ولتاژ، فلیکر و جبران توان راکتیو، نیازمند افزایش سرعت پاسخ‌گویی این تجهیزات می‌باشد. در هنگام طراحی این تجهیزات جبران‌ساز، جهت افزایش سرعت پاسخ‌گویی باید به قسمت‌های مختلف آن‌ها از قبیل مدارهای کنترلی، مدارهای اندازه‌گیری توان راکتیو و اکتیو و ادوات کلیدزنی دقت نمود. در این مقاله سعی شده است با محاسبه توان راکتیو و اکتیو در زمان‌های کم‌تر از نیم سیکل و حذف هارمونیک‌های مزاحم در مدار اندازه‌گیری، سرعت پاسخ‌گویی SVC را به حد قابل قبول رساند. بر این اساس، معادلات توان اکتیو و راکتیو  به‌گونه‌ای استخراج شده‌اند که در مدت یک- هشتم سیکل قابل محاسبه می‌باشند. ضمناً برای حذف هارمونیک‌ها، از یک فیلتر مقایسه‌ای سریع با ساختار بسیار ساده بر مبنای مدار شکاف فرکانس اصلی استفاده شده است. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار EWB512 طراحی و ساخته شده، و نهایتاً مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان برای بررسی کیفیت روش پیشنهادی، یک کوره قوس الکتریکی در صنایع فولادسازی با استفاده از نرم‌افزار EMTP مدل‌سازی و مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره‌های قوس الکتریکی

به‌منظور استفاده مؤثّر از توان الکتریکی در کوره‌های قوس صنایع فولادسازی لازم است تا مشکل جبران توان راکتیو در کوره‌های قوس الکتریکی حل گردد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا یک مدل بهینه برای قوس الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. بر روی این مدل بار، فلیکر ولتاژی با فرکانس 3 تا 14 هرتز به ‌صورت سینوسی منظور می‌شود تا تأثیرات جبران کننده بر روی فلیکر ولتاژ نیز بررسی شود. سپس با توجه به اهمیت جبران‌سازی ...

متن کامل

طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره‌های قوس الکتریکی

به‌منظور استفاده مؤثّر از توان الکتریکی در کوره‌های قوس صنایع فولادسازی لازم است تا مشکل جبران توان راکتیو در کوره‌های قوس الکتریکی حل گردد. بدین منظور در این مقاله، ابتدا یک مدل بهینه برای قوس الکتریکی در نظر گرفته می‌شود. بر روی این مدل بار، فلیکر ولتاژی با فرکانس 3 تا 14 هرتز به ‌صورت سینوسی منظور می‌شود تا تأثیرات جبران کننده بر روی فلیکر ولتاژ نیز بررسی شود. سپس با توجه به اهمیت جبران‌سازی ...

متن کامل

بهبود عملکرد فیلترهای هارمونیکی جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو برای کوره‌های قوس الکتریکی با آنالیز حساسیت و استفاده از نتایج عملی

کوره‌های قوس الکتریکی که برای ذوب و بازیابی فلزات در کارخانه‌های فولادسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به علت ماهیت قوس و فرآیند ذوب مشکلات عدیده کیفیت توان نظیر عدم تعادل ولتاژ و جریان، فلیکر، هارمونیک و ضریب توان پایین را ایجاد می‌کنند. جبران‌کننده استاتیکی توان راکتیو، یک تجهیز کارآمد جهت تأمین توان راکتیو کوره‌های قوس الکتریکی و بهبود پارامترهای کیفیت توان آن‌ها است که لازم است طراحی فیلتره...

متن کامل

بررسی کارایی فیلترهای کیسه‌ای در حذف غبار و فلزات سنگین منتشره از کوره‌های قوس الکتریکی

فرایندهای صنعتی، گستره‌ای از آلاینده‌های گازی و ذرات حاوی عناصر زیان‌آور را به هوا منتشر می‌کنند. در این میان صنایع فولادسازی، از‌جمله منابع عمدۀ انتشار فلزات سنگین به شمار می‌روند و توجه کافی نداشتن به طراحی، نصب، تعمیر و نگهداری سیستم‌های تصفیۀ گازها و غبار در آن‌ها از علل افزایش انتشار این آلاینده‌هاست. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش راندمان سیستم فیلترهای کیسه‌ای شرکت فولاد آلیاژی ایر...

متن کامل

ارائه یک روش برنامه ریزی پویا کارا جهت بهینه سازی مسئله اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت

در اکثر کاربردهای صنعتی یکی از مهمترین تصمیمات در مسائل اندازه انباشته تعیین بهترین مقدار تولید می باشد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح برای مسئله اندازه انباشته با در نظر گرفتن زمان آماده سازی، موجودی اطمینان، هزینه کمبود و روشهای مختلف تولید ارائه می شود. هدف کمینه کردن مجموع هزینه های تولید، راه اندازی، نگهداری موجودی و کمبود موجودی است. برای حل مدل ارائه شده، یک روش برنامه‌...

متن کامل

ارائه یک مدل احتمالاتی برای جایابی بهینه ایستگاه‌های شارژ سریع خودرو الکتریکی

برنامه‌ریزی و احداث ایستگاه‌های شارژ از جنبه‌های مهم گسترش توسعه خودروهای الکتریکی به‌شمار می‌روند. باتوجه به تاثیر متقابل شبکه قدرت و صنایع حمل‌ونقل، طراحی ایستگاه‌های شارژ سریع، مستلزم درنظر گرفتن روش‌مند مسائل مرتبط با آن، از جمله ویژگی‌های شبکه ترافیک، تقاضای شارژ و محدودیت‌های شبکه الکتریکی می‌باشد. هدف از مقاله حاضر، تعیین مکان و ظرفیت بهینه ایستگاه‌های شارژ سریع در شبکه توزیع با درنظر گر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 3

صفحات  963- 971

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021