ارائه رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی

نویسندگان

  • سیامک نوری دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سیدطه حسین مرتجی دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده

نیاز به مفاهیم و روش‌های کاراتر در مدیریت پروژه یکی از مهم‌ترین عواملی است که در سالیان اخیر منجر به توسعه و تدوین استانداردها، پیکره‌های دانش، و روش‌شناسی‌های بین‌الملی متعددی در این زمینه شده است. مدیریت ارزش کسب‌شده یکی از این روش‌هاست که با ارائه شاخص‌های متعدد، عملکرد هزینه‌ای و زمانی پروژه‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد. در سالیان اخیر، استفاده از فنون آماری برای پایش عملکرد شاخص‌های مدیریت ارزش کسب‌شده مد نظر محققان و دست‌اندر‌کاران پروژه‌ها بوده است. با این حال، تقریبا تمامی این روش‌ها، فنون آماری را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص پروژه‌ها، به شکل سنتی مورد استفاده قرار داده‌اند. این در حالی است که این فنون اساسا برای کنترل فرایندهایی توسعه یافته‌‌‌اند که از لحاظ ماهیتی تفاوت‌های بسیاری با پروژه‌ها دارند. این امر سبب شده است تا تحلیل‌های حاصل از این روش‌ها نادرست بوده و منجر به تصمیمات اشتباه گردد. در این مقاله رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه ارائه شده است که با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی، ویژگی‌های خاص پروژه را مدنظر قرار می‌دهد. برای بررسی عملکرد رویکرد ارائه شده، از یک شبیه‌سازی گسترده استفاده شده است که تمامی حالات ممکن را دربر می‌گیرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، نتایج بررسی عملکرد حاکی از توانایی نمودار ارائه شده در شناسایی تغییرات عملکرد، و اجتناب از صدور هشدارهای اشتباه است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل ریسک های ایمنی پروژه های ساختمانی با استفاده از روش یکپارچه AHP-DEA

صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک ترین صنایع از نظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران شناخته شده است. حوادث این صنعت ناشی از ناکارآمدی روش های متعارف ارزیابی خطر و همچنین اجرای فعالیت های بدون درنظر گرفتن استانداردهای ایمنی است که تأثیر عمده ای را بر سلامت و ایمنی کارکنان می گذارد. بنابراین، شناسایی و ارزیابی خطرات و ریسک ها یک گام ضروری در این صنعت بوده و تجزیه و تحلیل ا...

متن کامل

تحلیل ریسک پروژه با استفاده از مدل احتمالاتی یکپارچه بتا-اس و تابع کوپولای چند پارامتری

یکی از ویژگی های هر پروژه ای محدود بودن بودجه و زمان برای تکمیل اهداف آن است. با این حال پروژه ها با عدم قطعیت های زیادی مواجه هستند که نیل به این اهداف را با ریسک مواجه می کنند. روش مرسوم مدیریت ارزش کسب شده یکی از مهمترین روش های ارزیابی با هدف ارائه شاخص های عملکردی یکپارچه پروژه است که مبتنی بر استفاده از متغیرهایی با مقادیر تعینی بوده و دارای این محدودیت است که عدم قطعیت هزینه و زمان فعالی...

متن کامل

ارائه مدلی یکپارچه برای کنترل تاخیرات پروژه مبتنی بر رویکرد مدیریت بافرهای زمانی

مدیریت ارزش کسب‌شده، روشی کارآمد در کنترل پروژه و روشی برای اندازه‌گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس کار انجام شده، زمان سپری شده و هزینه‌ها است. در این تحقیق، یک مدل کنترل تاخیرات پروژه به منظور پایش پیشرفت فعالیت ها، مبتنی بر شاخص مصرف ذخیره‌ احتیاطی و نیز شاخص عملکرد برنامه‌ای ارائه شده است. برتری روش تعیین ذخیره‌‌ احتیاطی پیشنهادی نسبت به روش های رایج و نوین مدیریت زنجیره‌بحرانی روی...

متن کامل

ارائه رویکردی نوین جهت رتبه‌بندی بانک‌ها با معیارهای نوین جهانی

امروزهنظامبانکداریکشورباتوجهبهموضوعپیوستنبهسازمانتجارتجهانی،با<span lang="F...

متن کامل

کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

سیستم مدیریت ارزش کسب شده با ارائه شاخص های عملکردی امکان اندازه گیری دقیق میزانپیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای پیاده سازی اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. اینسیستم ارزشمند در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه ها، مدیران پروژه را قادر می سازد ضمن تشخیصمیزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه در مقابل برنامه، بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه رانیز پیش بینی کنند. در این مقاله با هدف ارتقا...

متن کامل

ترکیب شبیه‌سازی مونت کارلو و مدل‌سازی پویایی‌های سیستم (SD) برای ارزیابی ریسک زمانبندی پروژه

شبیه‌سازی مونت کارلو، یکی از ابزارهای مدل‌سازی اثر عدم قطعیت‌های موجود در زمانبندی و هزینه پروژه است. اما این روش فرضیه‌هایی دارد که در عمل قابل توجیه نیستند. هنگامی که عملکرد پروژه از برنامه عقب می‌افتد، مدیر پروژه با اقدامات کنترلی درصدد اصلاح عملکرد بر خواهد آمد. در حالی که در اکثر مدل‌های مونت کارلو چنین عکس‌العملی در نظر گرفته نشده است. این موضوع سبب می‌شود که توزیع‌های احتمال به دست آمده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره تابستان

صفحات  6- 17

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023