ارائه طرح جامع ساماندهی و بهسازی رودخانه کشف رود

نویسندگان

  • حسین علیمیرزایی مدیریت طرح جایگزینی پساب استان خراسان | دانشجوی دکتری منابع آب واحد علوم و تحقیقات تهران
  • وحید یزدانی استادیار گروه علوم مهندسی آب مجتمع اموزش عالی تربت جام

چکیده

چکیده                                                                      شناخت رفتاری رودخانه و انجام فعالیتهای سازگار با طبیعت آن و اقدامات مهندسی مناسب همواره دغدغه مهندسین درگیر در این رشته بوده است. هدف اصلی این مقاله ارائه طرح جامع ساماندهی رودخانه کشف­رود مشهد حد فاصل تصفیه خانه پرکندآباد تا تصفیه خانه اولنگ بدلیل اهمیت بسزای این رودخانه در این بازه می­باشد. جهت افزایش صحت و دقت داده­ها در انجام مطالعات از تکنولوژی GIS و نرم افزارهای رقومی بهره گرفته شده است، بطوریکه پارامترهای فیزیوگرافیک با استفاده از لایه­های رقومی با دقت 250000: 1 در نرم‌افزارهای ArcGIS و ArcView مورد تجزیه و تحلیل و برآورد قرار گرفت. در حد فاصل تصفیه خانه پرکند­آباد تا انتهای محدوده مطالعاتی به دلیل مساعد بودن جمیع شرایط جهت کشاورزی و برداشت محصولات جالیزی، زمینهای اطراف رودخانه از ارزش ویژه­ای برخوردار هستند و به همین دلیل پیشروی های آشکاری به بستر و حریم رودخانه مشهود است. بر اساس نتایج بدست آمده ارتفاع دیوار سپری در بالادست 1.75RS و برابر با 5/3 متر و ارتفاع دیوار سپری پایین دست 2RS و برابر با 4 متر بدست آمده است. با توجه به ملاحظات سازه­ای در افزایش لنگرهای انتهایی حوضچه آرامش با افزایش عمق سپری، ارتفاع سپری بتنی 5/1 در نظر گرفته شده است و دیوار سپری سنگ و ملاتی به ارتفاع 5/2 متر در انتهای سپری بتنی طراحی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار سرعت جریان در دبی 25 ساله در رودخانه کشف رود برابر 6/2 متر در ثانیه می­باشد. در طول رودخانه کشف رود براساس ارتفاع تراس­های شکل گرفته در حاشیه رودخانه و مطالعات فرسایش صورت گرفته در رودخانه 4 کلاس فرسایشی تشخیص داده شد. مناطقی از رودخانه که آثار فرسایش کناری رودخانه ای در آن محل بیش از 50 درصد می باشد به عنوان مناطق مناسب جهت اجرای ژئوتکستایل پیشنهاد گردید.

جستجوی کلمه کلیدی

مشهد
پرکند آباد
فاضلاب
سیلاب

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

طرح‌های جامع و تفصیلی، مجموعه‌های شهری، ناحیة شهری، طرح‌های موضعی و موضوعی، طرح‌های نوسازی و بهسازی و در دو سال اخیر سه تجربة طرح‌های راهبرد توسعه قزوین، بندر انزلی و شاهرود، مالامال از نمودها و فرانمودهای شهری‌اند. طرح راهبردی توسعه شهر قزوین که توسط نگارنده و با دیدگاه متفاوت و نقد روش‌های نمودگرا انجام شد، هرگز نمونه‌ای موفق به‌شمار نمی‌آید ولی تلاشی است مقدماتی (با بهره‌گیری از طرح پیشین دا...

سیمان به عنوان یک کالای واسطه ای نقش به سزایی در تحول زیرساختهای اقتصادی ایفا می‌کند، در نتیجه نوساناتی که در عرضه و تقاضای این کالا ایجاد می شود بر شتاب رشد و توسعه اقتصادی کشور اثر می گذارد. در این مقاله طرح جامع سیمان که دولت طی سالهای 1383-1381 طراحی کرد و به منظور کاهش نوسانات در بازار این محصول به اجرا گذاشت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این زمینه، فرضیاتی تبیین و مورد آزمون قرار گرفته...

طرح های جامع و تفصیلی، مجموعه های شهری، ناحیة شهری، طرح های موضعی و موضوعی، طرح های نوسازی و بهسازی و در دو سال اخیر سه تجربة طرح های راهبرد توسعه قزوین، بندر انزلی و شاهرود، مالامال از نمودها و فرانمودهای شهری اند. طرح راهبردی توسعه شهر قزوین که توسط نگارنده و با دیدگاه متفاوت و نقد روش های نمودگرا انجام شد، هرگز نمونه ای موفق به شمار نمی آید ولی تلاشی است مقدماتی (با بهره گیری از طرح پیشین دا...

در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور با مساله­ای به نام بافت­های فرسوده مواجه هستند. این بافت­ها یا هسته­های قدیمی شهرها بوده و به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم­کارآیی شده­اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته و از این رو اکنون با مسائل و مشکلات بسیاری رو به رو بوده و این مشکلات را به کل شهر نیز تسری می­دهند. به نظر می­رسد در بافت­های فرسوده با توجه به وسعت دا...

سیمان به عنوان یک کالای واسطه ای نقش به سزایی در تحول زیرساختهای اقتصادی ایفا می کند، در نتیجه نوساناتی که در عرضه و تقاضای این کالا ایجاد می شود بر شتاب رشد و توسعه اقتصادی کشور اثر می گذارد. در این مقاله طرح جامع سیمان که دولت طی سالهای 1383-1381 طراحی کرد و به منظور کاهش نوسانات در بازار این محصول به اجرا گذاشت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این زمینه، فرضیاتی تبیین و مورد آزمون قرار گرفته و...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود