ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • محسن دستپاک کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • محمد علی رستگار استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده‎سازی سیستم‎های معاملات الگوریتمی ایجاد می‎کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان‎های درون‎روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می‎توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد. روش: در این پژوهش، به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله‎گرها برای پیش‎بینی روند آتی سهم و بهره‎گیری از روش یادگیری تقویتی به‌ منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده‎ است. مدل نخست با بهره‎ بردن از پیشنهاد‌ خودمعامله‎گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام می‎کند. مدل دوم که به ‌نوعی بسط داده‌ شده مدل نخست است، به کمک روش یادگیری تقویتی، به مدیریت پویای سبد سهام می‎پردازد. یافته‎ها: نتایج نشان می‎دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال، بهتر از استراتژی خرید ـ و ـ نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج، در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست، عملکرد بهتری دارد. نتیجه‎گیری: به ‎طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی، خرید ـ و ـ نگهداری دارایی است، در نتیجه نمی‎توان از الگوریتم‎های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می‎توان گفت روش شبکه ‎عصبی برای پیش‎بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش، عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده‎سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار بهبود بخشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی سیستم معاملاتی با فراوانی بالا به همراه مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی

در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود گپ، فاصله ای بین سیگنال تغییر قیمت و تغییر قیمت وجود دارد که می توان از آنها به کمک سیستم های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزایا (استفاده از نواسانات درون روزی) و معایبی (حجم بالای معاملات و در نتیجه هزینه ی بالای معاملاتی) می باشد که با طراحی درست آن می تواند مزایای آن را افزایش ...

بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در استراتژی‌های معاملاتی با فرکانس معاملات بالا، هزینه‌های معاملاتی، اعم از هزینه‌های کارگزاری و مالیات، تاثیر بسیار زیادی روی ثروت نهایی حاصل از سرمایه‌گذاری داشته و قسمت بزرگی از آن را از بین می‌برند. در پژوهشی که توسط چا در سال 2007 انجام گرفت، 37 روش برای کاهش هزینه‌های معاملاتی در این استراتژی‌ها معرفی گردید. در این مقاله تلاش می‌شود، تا این 37 روش کاهش هزینه‌های معاملاتی، برای سه روش تشکی...

متن کامل

ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران

در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل فاصله­ای که بین سیگنال تغییر قیمت و خود تغییر قیمت وجود دارد می­توان از آنها برای معاملات سود ده به کمک سیستم­های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه­ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزیت­هایی می­باشد. استفاده از نواسانات درون­روزی مهم ترین مزیتی است که فرصت سودآوری جدید را موجب می­شود. در این پژوهش رویکرد استفاده از معامله­...

متن کامل

مدیریت پویای سبد سهام با استفاده از یادگیری تقویتی

در این پایان نامه مساله مبادله سهام شامل تعیین زمان خرید، قیمت خرید، زمان فروش و همچنین قیمت فروش سهام را با استفاده از روش یادگیری تقویتی که با نامهای دیگری مانند برنامه ریزی پویای مبتنی بر شبیه سازی نیز شناخته می شود، مدل می کنیم تا از این طریق سیاستی مناسب برای انجام مبادلات روی سهام بیابیم و سبدی از سهام را به صورت پویا و فعال به منظور بیشینه سازی سود حاصل از سرمایه گذاری مدیریت کنیم. مدله...

ارائه مدل معاملاتی با تکرار بالا در بورس اوراق بهادار تهران

در بازارهای نو ظهور همچون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل فاصله­ای که بین سیگنال تغییر قیمت و خود تغییر قیمت وجود دارد می­توان از آنها برای معاملات سود ده به کمک سیستم­های معاملات الگوریتمی بهره گرفت. ارائه­ی یک سیستم معاملاتی با تکرار بالا دارای مزیت­هایی می­باشد. استفاده از نواسانات درون­روزی مهم ترین مزیتی است که فرصت سودآوری جدید را موجب می­شود. در این پژوهش رویکرد استفاده از معامله­...

متن کامل

ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران

انتخاب پرتفوی یکی از مهم­ترین موضوعات در مباحث سرمایه­گذاری می­باشد  که در این تحقیق با استفاده از تکنیک  های پژوهش عملیاتی و با در نظر گرفتن معیا­رهای مختلف، پرتفوی مناسب را در بورس اوراق بهادار تهران استخراج نماییم. بر این اساس ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان معیارهای مالی مختلف در انتخاب پرتفوی را تعیین کرده و با استفاده از روش اولویت بندی فازی وزن معیارها را به دست می­آوریم. سپس ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 1

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021