ارائه نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکرهای انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان

نویسندگان

چکیده مقاله:

بریکرهای انتقال و فوق توزیع از مهمترین تجهیزات سیستم‌های قدرت محسوب می‌شوند. بریکرها باید به طور ایمنی جهت حفاظت از سیستم‌های قدرت در برابر حوادث و همچنین انجام وظایفی مانند قطع و وصل بار، عمل کنند. هدف از این مقاله ارائه نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکرهای انتقال و فوق توزیع و ارزیابی سطح قابلیت اطمینان پست‏های انتقال و فوق توزیع در برق منطقه‌ای خراسان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، راهکاری چهار گامی ارائه شده‏ است. در گام اول، به جمع آوری اطلاعات خرابی و حوادث رخ داده در شبکه خراسان پرداخته شده است. خرابی و حوادث منجر به خروج اضطراری و خودکار بریکر بررسی و دسته‌بندی شده است. در گام دوم، ضمن بیان فرمول‌بندی نرخ خرابی‌های منجر به خروج خودکار بریکر، نرخ خرابی و مدت زمان تعمیر آن‌ها محاسبه شده است. در گام سوم، نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکر بر اساس نرخ خرابی محاسبه شده در گام دوم رسم شده است. با توجه به نرخ خرابی محاسبه شده از نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکر و با استفاده از برنامه  RCoPS که تحت نرم افزار MatLab نوشته‏ شده ‏است، شاخص‏های قابلیت اطمینان پایانه‏های پست محاسبه می‏شود. در گام چهارم، با توجه به انرژی‌های خروجی هر ترمینال از پست، مقدار انرژی انتظاری تامین نشده و هزینه عدم قابلیت اطمینان محاسبه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر بهره‏برداری بدون اپراتور از پست‏های فوق توزیع و انتقال بر قابلیت اطمینان پست

هدف از این مقاله بررسی سطح قابلیت اطمینان پست‏های فوق توزیع و انتقال در اثر حذف اپراتور از پست‏ها و بهره‏برداری از راه دور آن توسط مرکز دیسپاچینگ است. برای رسیدن به این هدف در این مقاله راهکاری دو گامی ارائه شده است. در گام اول، ابتدا مطالعه‏ای مروری بر قابلیت اطمینان تجهیزات پست و نحوه مدل‏سازی آن‏ها شده است. سپس گزارش‏های آماری مختلفی از رفتار تصادفی تجهیزات پست بررسی شده است. هدف از این گام ...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وق...

متن کامل

تاثیر فرآیندهای ورود تجهیز در قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع برق

اطلاعات تجهیزات شبکه، اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری مدیریت دارایی دارد. این داده‌ها بایستی بعنوان ورودی به فرآیندهای تصمیم‌گیری مدیریت دارایی به تصمیم‌گیران شرکت برق ارائه شوند. با استخراج و تهیه اطلاعات مورد نیاز، تحلیل و ارزیابی امکان‌پذیر خواهد بود. از طرف دیگر، برای مدیریت کارا و اقتصادی از نظر قابلیت اطمینان، تحلیل نرخ خرابی برای تعیین ماهیت خطا در تجهیز از وظایف مهم مدیر دارایی است. نرخ خرابی...

متن کامل

بررسی اثر بهره‏برداری بدون اپراتور از پست‏های فوق توزیع و انتقال بر قابلیت اطمینان پست

هدف از این مقاله بررسی سطح قابلیت اطمینان پست‏های فوق توزیع و انتقال در اثر حذف اپراتور از پست‏ها و بهره‏برداری از راه دور آن توسط مرکز دیسپاچینگ است. برای رسیدن به این هدف در این مقاله راهکاری دو گامی ارائه شده است. در گام اول، ابتدا مطالعه‏ای مروری بر قابلیت اطمینان تجهیزات پست و نحوه مدل‏سازی آن‏ها شده است. سپس گزارش‏های آماری مختلفی از رفتار تصادفی تجهیزات پست بررسی شده است. هدف از این گام ...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه رو می شود. مدیریت ریسک می تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک ها بر اساس احتمال وقو...

متن کامل

ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

Deregulation policy has caused some changes in the concepts of power system reliability assessment. This paper deals with generation reliability evaluation in perfect competition power market using market economic concepts and its dynamic. Also, because of power markets and generators’ forced outages stochastic behavior, Monte Carlo Simulation (MCS) is used in this research. Generation reliabil...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  9- 19

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023