ارائه یک سیستم خبره فازی برای مدلسازی تشخیص میزان ابتلای به بیماری قلبی وعروقی کرونر

نویسندگان

  • رضا یوسفی زنوز استادیار گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
  • سمیه علمایی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی
چکیده

بیماری های قلبی عروقی، همه ساله میلیون ها نفر را در جهان مبتلا نموده و بخش اعظمی از بیماری ها را به خوداختصاص داده است. اگرچه پیشرفت های بسیاری در حوزه دانش پزشکی  صورت گرفته ، ولی تشخیص زود هنگام بیماری، همچنان یک چالش، برای پیشگیری از ابتلای به آن هست. هدف این پژوهش، طراحی وایجاد یک سیستم خبره تشخیص است که به تشخیص بیماری قلبی و عروقی کرونر، در مراحل اولیه  کمککند. قواعد با کمک پزشکان ایجاد شدند و روش استنتاج فازی، برای فائق آمدن بر عدم اطمینان موجود بکار گرفته شد. نتایج حاصل از سیستم طراحی شده، بیانگر میزان بالای تشخیص درست گروه ها ی نرمال و غیرنرمال از افراد هست. سیستم طراحی شده می تواند به ارائه خدمات به افرادی بپردازد که در حوزه دانشپزشکی  فعالیت می کنند و به پیش بینی وضعیت خطر بیماران کمک کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ایجاد سیستم خبره فازی برای تشخیص بیماری مزمن کلیوی

Background: Diagnosis and early intervention of chronic kidney disease is essential to prevent loss of a large amount of financial resources. For this reason, the researcher is seeking to design a fuzzy logic based expert system for diagnosis of chronic kidney disease.   Methods: At first, a strategic search was conducted in the Pubmed database for initial identification of the parameters. A ...

متن کامل

یک سیستم خبره تشخیص بیماری قلبی مبتنی بر ترکیب شواهد در داده‌کاوی

مقدمه: بیماری عروق کرونری، شایع‌ترین نوع بیماری قلبی و عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای صنعتی می باشد. این پژوهش با هدف طراحی یک سیستم خبره‌ی‌ با دقت بالا برای تشخیص بیماری عروق کرونری قلب انجام شد. روش:  این مطالعه از نوع کاربردی بوده و از 14 ویژگی مربوط به 303 نفر که تحت آنژیوگرافی کرونری قرار گرفتند استفاده شده است. برای تشخیص دقیق‌تر بیماری عروق کرونری، نتایج سه روش کلاسه‌بندی شبکه‌های عصبی، ...

متن کامل

یک سیستم خبره تشخیص بیماری قلبی مبتنی بر ترکیب شواهد در داده‌کاوی

مقدمه: بیماری عروق کرونری، شایع‌ترین نوع بیماری قلبی و عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای صنعتی می باشد. این پژوهش با هدف طراحی یک سیستم خبره‌ی‌ با دقت بالا برای تشخیص بیماری عروق کرونری قلب انجام شد. روش:  این مطالعه از نوع کاربردی بوده و از 14 ویژگی مربوط به 303 نفر که تحت آنژیوگرافی کرونری قرار گرفتند استفاده شده است. برای تشخیص دقیق‌تر بیماری عروق کرونری، نتایج سه روش کلاسه‌بندی شبکه‌های عصبی، ...

متن کامل

ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی

نیروی انسانی یک سازمان، منبعی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان‌ها، به حساب می آید. از این رو، مدیریت اثربخش منابع انسانی به یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان‌ها برای نیل به اهداف سازمانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت استراتژیک منابع انسانی، اتخاذ استراتژی‌هایی مناسب برای مدیریت این منابع، دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان‌ها محسوب می‌شود. دراین تحقیق با اتخاذ ...

متن کامل

ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک

عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان، بانک‌ها را دچار مشکلات بزرگی همچون ناتوانی در بازپرداخت وام‌های بانک مرکزی و افزایش معوقات بانکی می‌کند. اهمیت اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری به توسعه مدل‌های گوناگون برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها منجر شده است. بسیاری از این مدل‌ها کلاسیک هستند و به‌طورکامل و بهینه نمی‌توانند اعتبار مشتریان را ارزیابی کنند. با توجه به محدودیت‌های مدل‌های کلاسیک، د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 50

صفحات  27- 52

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021