ارائه یک سیستم خودکار برای تشخیص افراد سالم و افراد دارای بیماری رتینوپاتی دیابتی

نویسندگان

  • حسین پورقاسم دانشکده مهندسی برق- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
  • مینا غیور دانشکده مهندسی برق- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
چکیده

دیابت یکی از شایع­ترین بیماری­ها در جهان است که آثار مخربی بر روی قسمت­های مختلف بدن برجای می­گذارد. از ابتدایی­ترین قسمت­هایی که دچار عارضه می­شود چشم است. تحلیل صدمات وارد شده بر روی شبکیه چشم از بهترین راه­های تشخیص دیابت است. به همین علت ابتدا یک روش پرکاربرد و موثر برای حذف نویز تصاویر با ترکیب فیلتر وینر و تبدیل موجک گسسته اعمال می­شود. در مرحله بعد از الگوریتم خوشه­بندی k-means برای حذف قسمت­های نامطلوب تصویر شامل نواحی خیلی روشن و خیلی تیره تصویر، استفاده می­شود. سپس ویژگی­های رنگ و شکل تصاویر استخراج می­شود. برای استخراج ویژگی­های رنگ تصویر، تصاویر را به فضای lab که برای چشم انسان بهتر قابل درک­ است برده می­شود و برای استخراج ویژگی­های شکل ابتدا تصاویر را به تصاویر خاکستری تبدیل کرده و سپس اقدام به استخراج ویژگی­های شکل می­گردد. پس از استخراج ویژگی­ها به کمک الگوریتم تجزیه و تحلیل­مؤلفه­های­اصلی تعداد ویژگی­ها را کاهش داده و بهترین و مؤثرترین ویژگی­ها انتخاب می­شود. در پایان برای طبقه­بندی ویژگی­ها و تصاویر به دو گروه سالم و بیمار، از طبقه­­بند ماشین بردار پشتیبان با کرنل­های متفاوت استفاده می­شود. این الگوریتم صحت بالای 90% برای تصاویر آزمایشی حاصل می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دید رنگ در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بدون رتینوپاتی دیابتی و افراد سالم

هدف: مقایسه وضعیت دید رنگ در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بدون رتینوپاتی دیابتی و گروه شاهد هم‌سن و هم‌جنس. روش پژوهش: این مطالعه به روش توصیفی- مقایسه‌ای بر روی 100 بیمار دیابتی (بدون رتینوپاتی دیابتی) و 100 فرد سالم هم‌سن و هم‌جنس بیماران در سال 1392 در درمانگاه علی‌ابن‌ابیطالب (ع) تهران انجام شد. دید رنگ به وسیله دو روش Ishihara و Farnsworth D-15 تعیین شد. یافته‌ها: شیوع اختلال دید رنگ بر ...

متن کامل

مقایسه‌ی میزان آهن دریافتی در افراد مبتلا به تست تحمل گلوکز مختل و افراد سالم فامیل درجه یک بیماران دیابتی

Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) is a rare but potentially fatal problem induced by the consumption of antipsychotic drugs, especially traditional drugs which are more common in youngsters and males. This paper describes the first reported case of a clinical presentation of NMS (induced by the consumption of Risperidone) in an old woman, who was suffering from psychotic processes. Due to ps...

متن کامل

ارائه یک سیستم خبره فازی برای مدلسازی تشخیص میزان ابتلای به بیماری قلبی وعروقی کرونر

بیماری های قلبی عروقی، همه ساله میلیون ها نفر را در جهان مبتلا نموده و بخش اعظمی از بیماری ها را به خوداختصاص داده است. اگرچه پیشرفت های بسیاری در حوزه دانش پزشکی  صورت گرفته ، ولی تشخیص زود هنگام بیماری، همچنان یک چالش، برای پیشگیری از ابتلای به آن هست. هدف این پژوهش، طراحی وایجاد یک سیستم خبره تشخیص است که به تشخیص بیماری قلبی و عروقی کرونر، در مراحل اولیه  کمککند. قواعد با کمک پزشکان ایجاد ش...

متن کامل

مقایسه نگرش مذهبی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و افراد سالم

مقدمه: در واقع اعتقادات مذهبی علاوه بر پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های روانی، می تواند عوارض جسمانی بیماریها را کاهش داده و طول مدت بیماری را کم نماید و طول عمر را افزایش دهد. با این وجود متأسفانه اغلب تیم درمان تمایل به نادیده گرفتن مسائل مذهبی هنگام مراقبت از بیماران خود دارند. با توجه به اهمیت نقش مذهب بر سلامت جسمی، روانی و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن، بر آن شدیم تا مطالعه ای با ...

متن کامل

مقایسه تکانشگری بین افراد مبتلا به ایدز، افراد دارای سوء‌مصرف مواد و همتایان سالم

Objective: This study was an attempt to compare impulsive decision-making between AIDS sufferers, people suffering substance abuse, and nonclinical populations. Method: This was a causal-comparative study which was conducted within the six months of 2011. In this study, 30 AIDS sufferers, 30 drug abusers, and 30 healthy subjects from nonclinical population in the 15-67 age range were selected t...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 44

صفحات  1- 19

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021