ارائه یک مدل برای تدوین استراتژی در شرکتهایی با کسب وکار چندگانه (همراه با مطالعه موردی)

نویسندگان

  • رضا رادفر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:

استراتژی در سطح شرکتهای چندرشته ای یا همان "استراتژی مادری " موضوعی است که اخیراً در حوزه برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه شرکتهای چندرشته ای دارای زیرمجموعه های مختلفی می باشند که در فضاهای گوناگون فعالیت می نمایند و با شرایط محیطی مختلفی روبرو می باشند، پس نمیتوان برای همه ی این شرکتها از رویکرد استراتژی یکسانی استفاده نمود. مطالعات نشان میدهد تعداد شرکتهای چندرشته ای در جهان همواره رو به افزایش میباشد. به طوری که در سال 2000 میلادی تعداد دویست هزار شرکت با کسب وکار چندگانه در جهان به فعالیت مشغول بودند که در سال 2005 ، به بیش از پانصد هزار شرکت رسیده است. بنابراین ارائه ی رویکردی برای تعیین چگونگی مدیریت و رفتار با شرکتهای تابعه به عنوان یک چالش اساسی در این گونه شرکتها مطرح میباشد. در این مقاله استراتژی در سطح شرکتهای مادر از نقطه نظر عملکرد واحدهای کسب وکار در برابر عمر سازمان مورد کنکاش قرار میگیرد و سعی شده است با ارائه ی یک مطالعه موردی مدل پیشنهادی تشریح شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترو...

متن کامل

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار: با استفاده از روش فراترکیب

عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی ابتکارات دانشی، سرمایه گذاری ها در حوزه مدیریت دانش را در ذهن مدیران به مد زود گذر و هزینه اضافی تبدیل نموده است. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها در ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اتخاذ استراتژی مناسب برای پیشرفت کمک می کند. علی رغم مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره بلوغ مدیریت دانش وجود دارد،  لیکن مدل جامعی که ابعاد چندگانه مدیریت دانش را به صورت یک...

متن کامل

بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب وکار الکترونیک

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب وکار الکترونیک است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی ـ پیمایشی و ازنظر گردآوری اطلاعات از نوع مطالعات میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه بودند. گروه نخست برای تعیین روایی ابزار پژوهش شامل خبرگان حوزه مدیریت دانش و کسب وکار الکترونیک بوده و 10 نفر را شامل شد. در مرحله دوم و برای آزمون فرضیه ها نمونه آماری از م...

متن کامل

متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار

در هر فرآیند کسب­وکار، مسیرهای متعددی وجود دارد. هر موردکاری متناسب با نتیجه تصمیم در فعالیت­های تصمیم­گیری، یکی از این مسیرها را طی می­کند. هر مسیر فرآیندی متناسب با ریسک فعالیت­های روی آن مسیر، دارای ریسک مشخصی است. هر یک از فعالیت­ها به صورت مستقل دارای یک ریسک معین هستند، اما وقتی در یک مسیر به خصوص در فرآیند کسب­و­کار قرار می­گیرند، با توجه به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از ریسک سایر فعالیت­ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1388  شماره پیش شماره اول

صفحات  67- 74

تاریخ انتشار 2009-04-30

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023